НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

2021-2022 н.р. 

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БРОВЧЕНКО
Валерія Андріївна
Морфолого-анатомічні особливості Encephalartos horridus (Jacq.) Lehm
2 КОМПАНЕЦЬ
Катерина Володимирівна

Ультраструктура поверхні листкової пластинки видів роду Viburnum L. флори України

3 ЛАХТУРОВ
Артур Сергійович

Порівняння фітотоксичних ефектів CdTe квантових точок та йонів Cd2+ на моделі Allium test

4 ЛЕВЕНЕЦЬ
Тетяна Володимирівна
Фенольний профайлінг та антиоксидантна активність проростків Triticum aestivum та Triticum dicoccum за дії кадмію
5 НЕДЯЛ
Ірина Вікторівна
Вплив холодової стратифікації на проростання насіння та розвиток кореневої системи видів роду Veratrum (Melanthiacea)
6

ПАВЛЮК
Юлія Юріївна

Різноманіття наземних водоростей Оболонського ударного кратера
7 ПЕТРОВА
Анастасія Олександрівна
Фітогормональна регуляція проростання спор і морфогенезу гаметофітів чоловічої папороті (Dryopteris filix-mas (L.) Schott) в культурі in vitro
8 ПОПЛЕВІЧЕВА
Ірина Павлівна
Використання методу фагового дисплею для локалізації антигенів Aspergillus fumigatus
9 САЗОНОВА
Карина Сергіївна
Вплив наночастинок срібла, отриманих методом біологічного синтезу, на розвиток культур Fusarium culmorum та Fusarium graminearum
10 ТЕЛИЧКО
Юлія Віталіївна
Вплив біологічних препаратів та регуляторів росту на фізіологічні та біохімічні показники рослин озимої пшениці
11 ФАЙЗУЛАЄВА
Зумрад Ікрамівна
Ефіроолійні ресурсні рослини, їх значення і перспективи використання
12 ХОМА
Єлизавета Андріївна
Сортоспецифічність адаптивних відповідей довго- та коросткостеблового Triticosecale за дії абіотичних стресорів
13 ШЕВЧУК
Юлія Сергіївна
Вторинні метаболіти грибів у якості регуляторів росту рослин та фітопротекторів

 

 2019-2020 н.р. 

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БОРЧЕНКО
Костянтин Ігорович
Особливості росту Calvatia candida в культурі 
2 БУХОНСЬКА
Ярослава Костянтинівна

Вплив брасиностероїдів на активність NADPH-оксидаз у рослин арабідопсису з нокаутованими генами неспецифічних фосфоліпаз с та цитохромне і альтернативне клітинне дихання у рослин дикого типу

3 ЄМЕЦЬ
Дар’я Олександрівна

Фоліарна обробка Triticum aestivum та Triticum dicoccum глуматом натрію за дії осмотичного стресу різної етіології

4 КЛЄМІХІНА
Марина Олексіївна
Вплив інгібіторів цитоскелета на ріст коренів Arabidopsis thaliana за дії мікрогравітації
5 КОСТЕНКО
Діана Ігорівна
Підбір оптимальних умов екстракції та ампліфікації ДНК із зеленої мікроводорості Haematococcus pluvialis
6

КРИШЕНИК
Вікторія Ярославівна

Морфоструктурна пластичність листків представників роду Eleutherococcus в умовах культури
7 ЛАТИШЕВ
Олександр Едуардович
Живоплоти на території ННЦ “Іінститут біології та
медицини” КНУ імені Тараса Шевченка
та шляхи покращення їхнього стану
8 ПЛУЖНИК
Андрій Володимирович 
Характеристика видового складу різних таксономічних та еколого-трофічних груп грибів урочища «Холодний яр»
9 ПРИЙМАК
Юрій Віталійович
Редокс баланс та фенольний профайлінг контрастних за вмістом антоціанів сортів Lactuca sativa L. за дії
УФ-А опромінення
10 ПРОТЧЕНКО
Ксенія Василівна 
Фітотоксичні ефекти наночасток срібла та нітрату срібла в умовах біотестування за допомогою Spirodela polyrrhiza 
11  ПУХТАЄВИЧ
Марія Петрівна
 Параметри фотосинтетичної продуктивності Triticum aestivum L. за інфікування Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton.
12 САМОТОХІНА
Олександра Андріївна
 Види та сорти роду Taxus L. у декоративному озелененні (на прикладі колекції відкритого ґрунту ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна)
13 СОКОЛЬСЬКИЙ
Тимофій Георгійович
Вплив афлатоксину В1 з Aspergillus flavus на склад кишкової мікробіоти Caenorhabditis elegans
14 ЦИБУЛЬСЬКИЙ
Іван Олександрович
Вплив ауксино- та цитокініноактивних регуляторів росту на морфогенез та калусогенез рослин Pelargonium sidoides DC. in vitro
15 ШЕВЧЕНКО
Тарас Олександрович
Визначення загальної суми капсаїциноїдів у плодах Capsicum sp.
16 ШЕВЧЕНКО
Яна Андріївна
Оцінка вікового статусу стрелитції королівської (Strelitzia reginae Banks) за біохімічним скринінгом вторнинних метаболітів листків

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader