НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Культура садово-паркового мистецтва»
Укладач: В.С. Гриценко

button download v1.2

Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ландшафтна таксація»
Укладач: Ф.М. Бровко

button download v1.2

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»
Укладач: В.І. Остроух

Бібліографічне посилання:
Практикум з геодезії (методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство») / В.І. Остроух. – К.: ДНВП «Картографія», 2022. – 44 с.

Методичні вказівки

Вашека О. В., Шевчик В. Л.

Визначати папороті – легко! : методичні рекомендації

Визначати папороті – легко! : методичні рекомендації / Вашека О. В., Шевчик В. Л. – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2021. – 48 с.

Методичні вказівки
   

Тищенко О.В., Вашека О.В., Баданина В.А., Сенчило О.О.  

Альбом для лабораторных робот по обязательной учебной дисциплине «Ботаника»
(Высшие растения) 
для студентов с иностранным языком обучения

Альбом для лабораторных робот по обязательной учебной дисциплине «Ботаника» (Высшие растения)
для студентов с иностранным языком обучения. – К.: ВИДАВЕЦЬ ПАЛИВОДА А.В., 2020. – 106 с.

Методичні вказівки
   

Мартинюк В. О., Шевчик В.Л., Вашека О. В.

Визначати гвоздичні – легко! : методичні рекомендації

Визначати гвоздичні – легко! : методичні рекомендації / Мартинюк В. О., Шевчик В. Л., Вашека О. В. – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2019. – 29 с.

Методичні вказівки
   

Тищенко О.В., Вашека О.В., Баданіна В.А.  

Альбом для лабораторних робіт з нормативного курсу «Ботаніка» (Вищі рослини)
для студентів заочної форми навчання

Альбом для лабораторних робіт з нормативного курсу «Ботаніка» (Вищі рослини) для студентів заочної форми навчання.
– К.: ВИДАВЕЦЬ ПАЛИВОДА А.В., 2019. – 108 с.

Методичні вказівки
   

Баданіна В.А., Тищенко О.В., Вашека О.В. 

Методичні розробки до лабораторних занять та питання до модульно-рейтингового контролю 
з нормативного курсу “Ботаніка” (змістовий модуль “Систематика вищих рослин”)
для студентів ННЦ “Інститут біології та медицини”

Методичні розробки до лабораторних занять та питання до модульно-рейтингового контролю з нормативного курсу "Ботаніка"
(змістовий модуль ―Систематика вищих рослин) для студентів ННЦ "Інститут біології та медицини" /
Упорядн.: В.А. Баданіна, О.В.Тищенко, О.В. Вашека. - Київ: Паливода А.В., 2017. - 69 с.

Методичні вказівки
   

Баданіна В.А., Тищенко О.В., Вашека О.В., Безсмертна О.О. 

Методичні розробки до лабораторних занять та питання до модульно-рейтингового контролю 
з нормативного курсу 
“Ботаніка” (змістовий модуль “Морфологія та анатомія рослин”) 
для студентів ННЦ “Інститут біології та медицини”

Методичні розробки до лабораторних занять та питання до модульно-рейтингового контролю з нормативного курсу "Ботаніка"
(змістовий модуль ― Морфологія та анатомія рослин) для студентів ННЦ "Інститут біології та медицини" /
Упорядн.: В.А. Баданіна, О.В.Тищенко, О.В. Вашека, О.О. Безсмертна. – Київ: Паливода А.В., 2017. – 34 с.

Методичні вказівки
   

Вашека О. В., Шевчик В. Л.

Визначати злаки – легко! : методичні рекомендації

Визначати злаки – легко! : методичні рекомендації / Вашека О. В., Шевчик В. Л. – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2017. – 44 с.

Методичні вказівки
   

Баданіна В.А., Тищенко О.В., Вашека О.В., Безсмертна О.О.

Альбом для лабораторних робіт з нормативного курсу «Ботаніка» (Вищі рослини)

Альбом для лабораторних робіт з нормативного курсу «Ботаніка» (Вищі рослини). –
К.: ВИДАВЕЦЬ ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 126 с.

Методичні вказівки
   

Вашека О.В., Гайдаржи М.М., Коломієць Т.В., Тищенко О.В.

Методичні рекомендації до самостійної роботи зі спецкурсу “Однодольні” 
на базі Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (Liliidae)

Вашека О.В., Гайдаржи М.М., Коломієць Т.В., Тищенко О.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи
зі спецкурсу "Однодольні" на базі Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (LILIIDAE) / Методичні рекомендації. – К., 2015. – 96 с.


Методичні вказівки
 

Флора України
Укладач: О.В. Тищенко

Навчальний посібник підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми підготовки студентів освітнього рівня "Магістр" спеціальності 091 "Біологія" галузі знань 09 "Біологія" та програми вибіркової дисципліни "Флора і рослинність України". Завданням посібника є формування у студента теоретичних знань з різноманітності, структури, функцій, закономірностей розвитку, розподілу і функціонування, значення для природних біомів і людини флористичної складової рослинного покриву України, а також умінь і практичних навичок здійснення флористичних досліджень для виваженого природокористування, збереження фіторізноманіття та запобігання існуючих небезпечних явищ і тенденцій, що мають місце у рослинному покриві і довкіллі. Наведено питання для самоконтролю та теми самостійної роботи. 

Бібліографічне посилання:
Тищенко О.В. Флора України [Електронний ресурс]: навч. посіб. / О.В. Тищенко; ННЦ «Інститут біології та медицини» – К.: 2021. – 284 с.

Методичні вказівки

Svietlova N.B., Badanina V.A., Kazantsev T.A., Palagecha R.M., Taran N.Y. The climate-forming ability of Magnoliaceae Juss. family in urban landscapes phytocenosis. Natural and Technical Sciences. 2020; 27(224): 22-23.

Ткаченко В.С., Тищенко О.В., Бойченко С.Г. Приазовські степи і приморські коси Північного Приазов'я в умовах сучасних змін довкілля. Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". 2019; 21: 18-26.

Boychenko S., Movchan Y., Tyshchenko O. Modern tendencies of climate, water resources and ecosystems changes in the middle-lower part of Southern Bug River, Ukraine. Proceedings of the National Aviation University. 2019; 3(72): 78-89.

Бойченко С.Г., Карамушка В.І., Тищенко О.В., Мохнач Р.Ю. Екологічні загрози для біорізноманіття в Києві від змін клімату. Доповіді Національної академії наук України. 2017; 12: 104-111.

Boychenko S., Voloshchuk V., Movchan Y., Serdjuchenko N., Tkachenko V., Tyshchenko O., Savchenko S. Features of climate change on Ukraine: scenarios, consequences for nature and agroecosystems. Proceedings of the National aviation university. 2016; 4: 96-113.

Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки
Монографія. Під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко

Представлено характеристику рослинності і флори національних природних парків України. Для кожного парку наводиться огляд ботанічних публікацій. Особлива увага приділяється інформації про види з Червоної книги України (2009), Червоного списку МСОП (1997), Європейського Червоного списку (1991) та Додатку І Бернської конвенції.

Методичні вказівки

Підручник «Анатомія рослин» для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Укладачі: О.О. Панюта, О.П.Ольхович

Наведено основні відомості про будову рослинної клітини, механізм формування і види рослинних тканин, дано характеристику будови та розвитку вегетативних органів. Матеріал викладено у фізіологічному аспекті, що дасть змогу студентам глибше зрозуміти єдність структури і функції рослинного організму.

Методичні вказівки

Навчальний посібник «Анатомія рослин: практикум» для студентів вищих навчальних закладів. Укладачі: О.О. Панюта, О.П.Ольхович

Посібник «Анатомія рослин: терміни» розрахований на спеціалістів, що працюють в різних галузях біології, екології та біотехнології рослин, викладачів вищих і середніх навчальних закладів, студентів біологічних спеціальностей університетів, педагогічних та сільськогосподарських закладів вищої освіти, коледжів і вчителів та учнів ліцеїв, гімназій та спеціалізованих шкіл. Він також буде пізнавальним та корисним для всіх, хто цікавиться світом рослин.

Методичні вказівки

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader