НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Навчальний посібник для студентів ОР «Бакалавр», які навчаються за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство».

Упорядник: Ф.М. Бровко, Н.Ю. Таран, О.Ф. Бровко, О.В. Войцехівська.

У навчальному посібнику наведено теоретичне обґрунтування лекційного матеріалу, опрацювання якого необхідне для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення». Також надано зразки документації, довідкові й нормативні матеріали, які використовуються студентом для опрацювання та оформлення результатів експериментальних досліджень. Наведено опис лабораторних робіт, виконання яких сприятиме набуттю студентами нових знань з дисципліни, а також навичок у самостійній науково-дослідній роботі.

button download v1.2

Робочий зошит для лабораторних робіт з дисципліни «Рослинність земної кулі» для студентів 2 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОПП «Ландшафтний дизайн і озеленення» спеціальності «Садово-паркове господарство».

Упорядник: О.В. Тищенко, О.О. Безсмертна, Н.Ю. Таран.

Робочий зошит розроблений як керівництво для узагальнення, закріплення і систематизації матеріалів лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни "Рослинність земної кулі", що викладається за вибором студентів 2 курсу освітньо-професійної програми «Ландшафтний дизайн і озеленення».

button download v1.2

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Ландшафтна графіка» для студентів спеціальності "Садово-паркове господарство", освітня програма «Ландшафтний дизайн та озеленення».

Упорядник: В.Ф Шпагін.

Наведено рекомендації щодо оформлення графічних додатків до ландшафтних проєктів, які студенти розробляють у межах навчальних дисциплін, пов’язаних із ландшафтним проєктуванням, а також курсових і кваліфікаційних робіт. Запропоновано приклади графічного оформлення всіх сторінок альбомів з проєктною документацією.

button download v1.2

Упорядники: Войцехівська О.В., Белава В.Н., Смірнов О.Є.

Наведено основні відомості щодо вторинного обміну рослин: механізми накопичення та виділення, фізіологічне значення, класифікація, функції, шляхи біосинтезу вторинних метаболітів, висвітлено сучасні підходи та методи якісного та кількісного аналізу вторинних сполук. Науково-методичні рекомендації призначені для студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів природничих спеціальностей.

Войцехівська О.В., Белава В.Н., Смірнов О.Є. Фізіологія вторинного метаболізму рослин (Навчально-методичні рекомендації) – К.: АВЕГА, 2020. - 47 с.

button download v1.2

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з фізіології рослин: відеопрактикум
Укладач: Смірнов О.Є., Коваленко М.С., Таран Н.Ю.

Відеопрактикум розроблений і опублікований для використання студентами, що вивчають навчальну дисципліну «Фізіологія рослин». Відеопрактикум скомпоновано відповідно до завдань, що передбачені програмою з навчальної дисципліни. Дані методичні матеріали мають на меті допомогти здобувачам закріпити на практиці отримані теоретичні знання в процесі вивчення дисципліни з урахуванням нових підходів, підготовки бакалаврів нової формації, що глибоко розуміють теорію та вміють ефективно використовувати отримані знання на практиці.
У відеопрактикумі висвітлено методики виконання лабораторних робіт з основних тем із нормативного курсу «Фізіологія рослин», що дають уявлення про структуру і функції рослинних клітин, водний режим та основи мінерального живлення рослин, ріст, розвиток та морфогенез, основи пластичного обміну. У відеопрактикумі наочно продемонстровано методологічні підходи для вивчення процесів фотосинтезу, дихання, механізмів ендо- та екзогенної регуляції росту та розвитку, фізіологічних реакцій рослин на стрес.

button download v1.2

Комп'ютерні технології в ландшафтній архітектурі (Підручник)
Укладач: В.Ф. Шпагін

Анотація: У підручнику висвітлено використання комп'ютерних застосунків, найбільш поширених у середовищі ландшафтних архітекторів провідних країн світу. Детально розглянуто питання застосування AutoCAD для креслення генеральних планів, робочих креслеників, висвітлено специфіку приготування даних до імпорту в SketchUp. Основну увагу приділено методикам та особливостям застосування 3 D-редактора SketchUp у ландшафтному проектуванні. Підручник написано як самовчитель, що забезпечує його придатність для дистанційного навчання.

Для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Садово-паркове господарство». Підручник може бути також корисним для студентів-архітекторів, ландшафтних архітекторів, дизайнерів, художників і всіх тих, хто хотів би скористатися перевагами сучасних комп'ютерних технологій у практиці ландшафтного проектування.

Бібліографічне посилання:
Шпагін В.Ф. Комп'ютерні технології в ландшафтній архітектурі (підручник) – К: Логос, 2018. — 198 с.: іл.

ISBN 978-617-7446-41-4.
Формат 60 x1/8
Сторінок: 198
Обкладинка: гнучкий картон

button download v1.2

photo 2023 01 09 20 51 36    Гриби України: Атлас-довідник, 2-е видання (Навчальний посібник)
Укладачі: М.М. Сухомлин, В.В Джаган 

Анотація: В атласі-довіднику наведено детальну інформацію про гриби, що зростають на території України. Ця книга є доповненим виданням, у якому представлений ряд не згаданих у першому виданні видів грибів. У цьому випуску збережена структура подання матеріалу.
Окрім спеціальних відомостей, описи грибів містять інформацію, необхідну для їхнього визначення, зокрема вказуються види-двійники та основні ознаки, за якими їх можна розрізнити, що, безперечно, дуже важливо при ідентифікації отруйних грибів. Подано цінні рекомендації щодо приготування страв із їстівних грибів. В описах більшості грибів містяться цікаві факти, отримані на основі узагальнення даних літератури та власних спостережень за цими видами у природі; наводяться сучасні наукові дані про їхні корисні властивості. Численні фотографії дають змогу акцентувати увагу на типових ознаках виду. Цей ілюстрований довідник призначений для мікологів, ботаніків, краєзнавців, фахівців у галузі охорони природи, викладачів і студентів природничих факультетів ВНЗ, а також для всіх тих, хто хоче орієнтуватися у загадковому світі грибів.

Бібліографічне посилання:
Сухомлин М.М., Джаган В.В. Гриби України: Атлас-довідник, 2-е видання (Навчальний посібник) – K: Видавнича група КМ-БУКС, 2017. – 240 с.: іл.

ISBN 978-617-7489-52-7
Формат: 17х24 см
Сторінок: 240
Обкладинка: гнучкий картон

Посилання на КМ-Букс: https://kmbooks.com.ua/book?code=711643

button download v1.2

Бібліографічне посилання:

Робочий зошит до лабораторного практикуму та теми для самостійного опрацювання з обов’язкової навчальної дисципліни «Ботаніка» для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» (ОР «Бакалавр», спеціальність «Біологія») Укладачі: Баданіна В.А., Вашека О.В., Джаган В.В., Коваленко М.С., Петльована В.Р., Тищенко О.В.). – Київ, 2022. – 160 с.

button download v1.2

Бібліографічне посилання:

Робочий зошит до лабораторного практикуму за курсом «Ботаніка» (розділ «Водорості та гриби») для студентів денної форми навчання. Укладачі: Петльована В.Р., Джаган В.В., Сухомлин М.М., Костіков І.Ю. – Київ: Паливода, 2020. – 76 с.

button download v1.2

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader