НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

Кафедра
біофізики та медичної інформатики

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ми на Youtube

 

Kafedra biofisiki LOGOКафедра біофізики заснована у 1963 році відомими вченими - професором Харченко П.Д., академіками Гродзинським Д.М. і Богачем П.Г. В цей час Богач П.Г. започаткував новий напрямок біофізичних досліджень, який успішно продовжується на кафедрі і який пов'язаний з вивченням молекулярних, клітинних та біофізичних механізмів м’язового скорочення.Кафедра біофізики заснована у 1963 році відомими вченими - професором Харченко П.Д., академіками Гродзинським Д.М. і Богачем П.Г. В цей час Богач П.Г. започаткував новий напрямок біофізичних досліджень, який успішно продовжується на кафедрі і який пов'язаний з вивченням молекулярних, клітинних та біофізичних механізмів м’язового скорочення.

Подальший розвиток кафедри біофізики відбувався під керівництвом професора Зими В.Л. (період з 1973 по 1984 рік), академіка Шуби М.Ф. (1984-1995 рр.), професора Мірошниченко М.С. (1995-2010 рр.), професора Мартинюка В.С. (2010-2015 рр.).  З 2015 року кафедру очолює професор Жолос О.В. У грудні 2016 р. у зв'язку з реорганізацією ННЦ “Інститут біології та медицини”  рішенням Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка кафедра біофізики була перейменована на кафедру біофізики та медичної інформатики. 

Концепція спеціалізації “Біофізика та медична інформатика” включає як подальше вдосконалення підготовки студентів у галузі біофізики (дисципліни “Фізичні методи в біології та медицині”, “Фізика ДНК і білково-нуклеїнових взаємодій”, “Структурна біологія”, “Біофізика мембранного транспорту”, “Механізми міжклітинних комунікацій” та ін.), так і запровадження нових курсів, які стосуються сучасних біомедичних напрямків (“Медична біофізика”, “Основи сучасної фармакології” (читається англійською мовою), “Нейрональні мережі та експериментальна неврологія”, “Медична радіаційна фізика і радіотерапія”, “Біофізика патологічних станів”) і використання інформаційних технологій у біології та медицині (“Проблеми і ресурси сучасної біомедичної інформатики”, “Молекулярне моделювання та дизайн фармакологічних препаратів”, “Структура білків і протеоміка”). Її запровадження буде сприяти подальшому підвищенню рівня підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними біофізичними методами дослідження, інформаційними технологіями, знають бази даних біомедичного профілю та можуть використовувати ці знання і практичні навички для проведення фундаментальних і прикладних досліджень у галузі біофізики та біомедичної інформатики. 

Кафедра забезпечує викладання обов’язкових навчальних дисциплін “Біофізика”, “Сучасні інформаційні технології в біології”, “Статистичні методи в біології”, “Біоінформатика”, “Комп'ютерне моделювання в біології”, “Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної та власності”. На кафедрі проводиться лабораторний практикум з біофізики.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 8 штатних викладачів, з них 3 професори, 3 доценти, 2 асистента. Для забезпечення навчального процесу на кафедрі створено навчальну лабораторію. Кафедра також активно залучає до читання лекцій та проведення спецпрактикумів провідних вчених Національної академії наук України. За роки існування співробітники кафедри розробили низку іноваційних навчальних курсів, грунтовні навчальні програми, видали багато навчальних посібників і підручників, які відповідають сучасним тенденціям розвитку світової науки в галузі біофізики та медичної інформатики. Викладачами кафедри у співавторстві з провідними вченими України видано підручник “Біофізика”.

До найважливіших досягнень науковців кафедри відносяться: запропоновано локалізацію структурних доменів в молекулі міозину (Зима В.Л.); встановлено існування електричних зв'язків між гладеньком'язовими клітинами (Шуба М.Ф.); з’ясовані нейрональні і молекулярно-біофізичні механізми холінергічного контролю скоротливої активності гладеньких м’язів (Жолос О.В.); розроблено нову концепцію механізму скорочення скелетного м'язу (Мірошниченко М.С.); виявлено модифікуючий вплив електромагнітних полів (Мартинюк В.С.) та ультразвуку (Нурищенко Н.Є.) на біологічні системи; досліджені молекулярні та клітинні механізми протипухлинної дії наночастинок (Прилуцький Ю.І.). 

Студенти кафедри проходять виробничу практику та виконують наукову роботу на базах науково-дослідних лабораторій інститутів Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров'я України. Випускники кафедри є конкурентоздатними і проявляють високий рівень професіоналізму, ініціативність, комунікабельність. Це є запорукою їх працевлаштування та ефективного кар’єрного старту. Вони успішно працюють в науково-дослідних установах України, а також багатьох країн світу (США, Німеччина, Великобританія, Франція, Польща, Італія, Австрія та ін.), державних установах, медичних закладах, діагностичних лабораторіях, приватних компаніях.

Працівники кафедри є засновниками Українського біофізичного товариства, а також організаторами багатьох наукових конференцій і семінарів. Колектив кафедри активно співпрацює з багатьма зарубіжними університетами і науковими центрами, має партнерські стосунки з 18 університетами і науковими центрами з 9 країн.

Освітня діяльність на кафедрі здійснюється за напрямом “Біофізика”:

І

Галузь знань - 09 “Біологія”
Спеціальність - 091 “Біологія”
Освітня програма - “Біологія”

Освітній рівень - “Бакалавр”
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Денна та заочна форми навчання

ІІ

Галузь знань - 09 “Біологія”
Спеціальність - 091 “Біологія”
Освітня програма - “Біологія”

Освітній рівень - “Магістр”
Освітня кваліфікація - магістр біології
Кваліфікація професійна за умови дотримання вимог:
2211.1 молодший науковий співробітник (біологія), 2211.2 біофізик
Денна та заочна форми навчання 

ІІІ

Галузь знань - 09 “Біологія“
Спеціальність - 091 “Біологія“
Освітньо-наукова програма - “Біологія“
Освітньо-науковий рівень - “Доктор філософії“

В ННЦ “Інститут біології та медицини” працює спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 03.00.02 - “біофізика”.

Дізнайтесь більше про біофізику

 


та медичну інформатику

 

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader