НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

 

2021-2022 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 Вовк
Ірина Олександрівна
Вплив водорозчинних С60 фулеренів на механо-кінетичні параметри скорочення міометрія
2 Волосенко
Наталія Петрівна

Зміни механо-кінетичних параметрів скорочення міометрія за дії кверцетину та оксиду азоту у різних фармакологічних формах

3 Вронська
Єлизавета Ярославівна

Вплив карбонвмісних наночастинок на мембрани ізольованих нервових терміналей

4 Маханькова
Олександра Вікторівна
Розробка і верифікація моделі АТФази Р-типу
5 Назаренко
Альона Андріївна
Вплив магнітних полів наднизької частоти на біолюмінесценцію фотобактерій Vibrio fischeri F1 IMB
6

Савуляк
Олександр Сергійович

Механізми дії блокатора TRPC4 каналів Pico145 на скоротливу активність гладеньких м’язів кишечнику
7 Смольнікова
Дарина Дмитрівна
Вплив вуглецевих наночастинок на рівень кальцію у синаптосомах та нейронах гіпокампа
8 Суха
Ірина Андріївна
Експресія та функція ВКСа каналів в міоцитах легеневих артерій при стрептозотоцин-індукованому діабеті
9 Тараріна
Валентина В'ячеславівна

Обчислювальний аналіз основних та мінорних канабіноїдів та білка FABP1

10 Ткаченко
Давид Миколайович
Порівняльний аналіз захворювань дихальних шляхів різної етіології на фоні пандемії Covid-19
11 Трохимчук
Роман Павлович
Вплив інтерферону альфа-2b на експресію PICK1 та АМРА-рецептора в головному мозку тварин
12 Фоменко
Михайло Андрійович
Роль натрієвої динаміки у процесі генерації пачкової активності осциляторного нейрона

 

2020-2021 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 Афоніна
Уляна Костянтинівна
Вивчення впливу противірусного препарату Ремдесивіру на модельні мембранні системи та ізольовані синаптичні терміналі головного мозку щурів
2 Баюра
Софія Вадимівна

Вплив мікрохвильового випромінювання на оптичні властивості білків крові щурів

3 Бутенко
Євген Сергійович

Вплив карбонових наноточок на лейкозну лінію клітин

4 Житнюк
Вадим Сергійович
Моделювання змін електрохімічного потенціалу на внутрішній мембрані мітохондрій при дії модуляторів електрон-транспортного ланцюгу з використанням нечітких мереж Петрі
5 Завадська
Дарина Ігорівна
Еволюція та функція гомологів генів мейозу у представників Chlorophyta
6

Зоркот
Лінда Мустафа

Вплив анестетиків та міорелаксантів на функціонування високопровідних катіонних каналів ядерної мембрани
7 Івасюк
Арсентій Юрійович
Вплив білка гіпокальцину на електричні процеси в дендритному дереві пірамідальних нейронів СА1 зони
8 Корнєєва
Єлизавета Климентівна
Молекулярне моделювання та in silico аналіз холодочутливого катіонного TRPM8 каналу у патогенезі синдрому сухого ока
9 Малюк
Олександр Віталійович

Кінетичні закономірності дії калікс[4]арену С-956 на Са2+, Mg2+-АТРазну активність плазматичної мембрани клітин міометрія

10 Нечепуренко
Діана Віталіївна
Молекулярне моделювання видоспецифічних особливостей просторової будови NMDA рецепторів
11 Остапів
Євгенія Денисівна
Визначення впливу іонів кадмію на фотосинтетичний апарат за допомогою флюорометричних та спектрофотометричних методів дослідження

 

2018-2019 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БЛАЩАК
Іван Олександрович
Дослідження структурної топографії мутантної форми W87/283A тирозил-тРНК синтетази Bos taurus
2 ЗАБАВА
Катерина Володимирівна

Застосування машинного навчання у вирішенні біологічних проблем

3 ЗАБЕЛЛО
Катерина Володимирівна

Іонні механізми регуляції скоротливої активності та кальцієвого гомеостазу гладенько м’язових клітин матки

4 КІР'ЯКУЛОВА
Марія Сергіївна
Ізолювання позаклітинних везикул з клітин світлоклітинної карциноми нирки мишей лінії RENCA та аналіз їх протеїнового складу
5 ЛАЗОРЕНКО
Ірина Олексіївна
Роль полісіалових кислот у зміні синаптичної активності та синаптичної пластичності нейронів пірамідного шару гіпокампа щурів
6

ЛОГАНОВСЬКА
Юлія Олегівна

IRE1-залежна експресія специфічних до IGF та IGFBP мікроРНК у клітинах гліоми
7 ЛАВРИК
Роман Тарасович
Участь TRPУ4 каналів у регуляції скоротливості міометрію
8 НАУМЕНКО
Яна Олегівна
Електрофізіологічні характеристики нейронів ламіни Х у ex-vivo препараті спинного мозку щурів
9 ЮРИШЕЦЬ
Ірада Володимирівна

Вплив іонів Mn2+ та La3+ на функціонування високопровідних катіонних каналів ядерної мембрани

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader