НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Викладачі

 

    Жолос Олександр Вікторович

Жолос Олександр ВікторовичДоктор біологічних наук, професор,
Tel.: +38 (044) 431 04 03
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 224

Наукові інтереси: біофізика, фізіологія і фармакологія гладеньких м’язів, ендотеліальних і епітеліальних клітин, нейрофізіологія, синаптична передача, мембранні рецептори і іонні канали, Gбілки, глобальна і локальна кальцієва сигналізація, вторинні посередники, механізми дії фармакологічних модуляторів активності рецептор-керованих і сенсорних TRP каналів, кінетичні моделі активності поодиноких іонних каналів, молекулярне моделювання.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біофізика», «Сучасні інформаційні технології в біології», «Біоінформатика», «Medical Informaticsand the fundamentals of statistics», «Філософія науки та інновацій»
вибіркові: «Принципи молекулярного моделювання», «Молекулярна біофізика», «Електробіофізика та біофізика іонних каналів», «Основи фармакопеї»
CV Жолос Олександр Вікторович укр.
CV Жолос Олександр Вікторович англ.

 

Артеменко Олександр ЮрійовичКандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 522 08 27
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 251

Наукові інтереси: біофізика, флуоресцентна спектроскопія, біомедична інформатика, дослідження змін концентрації іонів кальцію у нормі та при патології методами флуоресцентної спектроскопії
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біофізика», «Сучасні інформаційні технології в біології», «Статистичні методи в біології», «Medical informatics and the fundamentals of statistics», «Статистические методы в биологии», «Современные информационные технологии в биологии».
вибіркові: «Принципи молекулярного моделювання»
CV Артеменко Олександр Юрійович укр.
CV Артеменко Олександр Юрійович англ.

 

Богуцька Катерина ІванівнаКандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 33 25
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 121

Наукові інтереси: біофізика м’язів, зокрема вивчення впливу фізико-хімічних чинників на функціонування м’язів в нормі та за патології
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біофізика» (лекційні та лабораторні заняття), «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» (лекційні та семінарські заняття).
вибіркові: «Біофізика мембран» (лекційні заняття), «Радіоекологія» (лекційні заняття), «Медична інформатика та основи статистики» (практичні заняття), «Лабораторний практикум з біофізики».

CV Богуцька Катерина Іванівна укр.
CV Богуцька Катерина Іванівна англ.

 

Костерін Сергій ОлексійовичДоктор біологічних наук, професор, академік НАН України
Tel: +38 (044) 522 08 27
E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 121

Наукові інтереси: біофізична хімія м’язового скорочення, біохімічна мембранологія, кінетика та енергетика біохімічних та біофізичних процесів
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкову: «Біофізика»
вибіркові: «Основи ферментативної кінетики», «Методи кінетичного аналізу в біології», «Біофізика мембранного транспорту» 
CV Костерін Сергій Олексійович укр.
CV Костерін Сергій Олексійович англ.

 

Мартинюк Віктор СеменовичДоктор біологічних наук, професор
Tel: +38 (044) 522 08 27
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 226

Наукові інтереси: біофізика, екологічна біофізика, електромагнітна біологія, біоритмологія, системна біологія.
Викладає навчальні дисципліни
вибіркові: «Біофізичні методи досліджень», «Біофізика складних систем»


CV Мартинюк Віктор Семенович укр.
CV Мартинюк Віктор Семенович англ.

 

 

Мірошниченко Микола СтепановичДоктор біологічних наук, професор, академік АН ВШ України
Tel: +38 (044) 522 08 27*27 09
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 121

Наукові інтереси: скорочення - розслаблення м’язів та вплив на ці процеси різних факторів (частота стимуляції, солі металів, фізіологічно активні речовини). Тензометричні дослідження динаміки скорочення поодиноких волокон скелетного м'язу залежно від дії різних факторів. Запропонував нову концепцію механізму м’язового скорочення та концепцію регуляції скорочення – розслаблення м’язів.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біофізика», «Хімія»
вибіркові: «Нуклеїнові кислоти. Геноміка», «Медична інформатика та основи статистики», «Біофізика м’язового скорочення і клітинної рухливості»
CV Мірошниченко Микола Степанович укр.
CV Мірошниченко Микола Степанович англ.


 

Мороз Олеся ФедорівнаКандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 522 08 27
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 121

Наукові інтереси: біофізика, фізіологія гладеньких м’язів
Викладає навчальні дисципліни:
обов’язкові: практичні заняття з дисциплін «Сучасні інформаційні технології в біології» та «Статистичні методи в біології», практичні заняття з дисципліни «Medical informatics and the fundamentals of statistics», лабораторні заняття з дисципліни «Біофізика».
вибіркові: «Медична інформатика та основи статистики» для спеціальності «Медицина», «Біофізика м’язового скорочення та клітинної рухливості» для спеціальності «Біологія», «Лабораторний практикум з біофізики».

CV Мороз Олеся Федорівна укр.
CV Мороз Олеся Федорівна англ.

 

Нурищенко Наталія ЄвгенівнаДоктор біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 522 08 27*27 60
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 121

Наукові інтереси: біофізика, біофізичні механізми розвитку патологічних процесів та дії фізичних факторів
Викладає навчальні дисципліни.
обов’язкові: «Біофізика», «Методологія» та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»
вибіркові: «Біофізичні принципи регуляції клітинних процесів», «Біофізичні механізми ушкодження клітин», «Медична інформатика та основи статистики / Medical informatics and the fundamentals of statistics», «Механізми міжклітинних комунікацій», «Біофізика патологічних станів»
CV Нурищенко Наталія Євгенівна укр.
CV Нурищенко Наталія Євгенівна англ.

 

Оглобля Олександр ВолодимировичКандидат фізико-математичних наук, доцент
Tel: +38 (044) 526 54 08
E-mail: olexandr_ogloblya@knu.ua
Робочий кабінет № 225

Наукові інтереси: вивчення новітніх матеріалів: фулеренів, вуглецевих нанотрубок; їх механічні та електронні властивості; теорія груп, молекулярна динаміка, квантово-хімічні розрахунки, модель Зу-Шриффер-Хігер, метод нерівноважних функцій Гріна; теоретична біофізика: скорочення скелетного м’язу, кінетика біохімічних процесів.
обов’язкові: «Інформатика і системологія», «Інформаційні технології в медицині та основи статистичного аналізу», «Medical informatics and the fundamentals of statistics», практичні заняття з дисципліни «Комп’ютерне моделювання в біології», «Біоінформатика» на заочному відділенні, лабораторні заняття з дисциплін «Біофізика», «Сучасні інформаційні технології в біології», «Статистичні методи в біології»
вибіркові: «Оптичні і спектроскопічні методи дослідження в біології», «Принципи молекулярного моделювання», «Біофізичні методи дослідження», лабораторний практикум з біофізики
CV Оглобля Олександр Володимирович укр.
CV Оглобля Олександр Володимирович англ.

 

Прилуцький Юрій ІвановичДоктор фізико-математичних наук, професор
Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Tel: +38 (044) 521 25 33
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 225

Наукові інтереси: (1) молекулярні та клітинні механізми протипухлинної дії наночастинок і технологія їх застосування в експериментальній онкології; (2) вплив наночастинок на функціонування скелетних м'язів за травматичних станів запального і незапального ґенезу; (3) комп’ютерне моделювання біоактивності наночастинок
Викладає навчальні дисципліни:
обов’язкові: «Cтатистичні методи в біології», «Комп’ютерне моделювання в біології» 
вибіркові: «Математичне моделювання біотехнологічних процесів», «Нанобіологія», «Основи нанобіотехнологій»
CV Прилуцький Юрій Іванович укр.
CV Прилуцький Юрій Іванович англ.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader