НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

Кафедра
внутрішньої медицини

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторінка студентського гуртка у Facebook

Ми на Youtube

 

vnutrishnia medytsynaУ 2020 році в Навчально-науковому центрі «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка засновано кафедру внутрішньої медицини. Підготовка фахівців за спеціальністю «222 Медицина» в КНУ імені Тараса Шевченка – це відновлення університетських традицій, історія яких становить майже 80 років.

Із 1841 по 1920 рік медичний факультет перебував у складі Київського Університету св. Володимира, поки не був виокремлений як Київський медичний інститут (зараз Національний медичний університет імені О.О. Богомольця). Тож в ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка реагуючи на виклики часу та потреби сучасної освіти із 2017 року і розпочато підготовку лікарів. Через 100 років вихованці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця спадкоємці традицій кафедр внутрішньої медицини Київського Університету св. Володимира знову відновили клінічне викладання в своїй історичній Alma mater.

Очільник кафедри професор, доктор медичних наук Бульда Володимир Іванович та більшість її співробітників є вихованцями кафедри госпітальної терапії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та її терапевтичної клініки імені академіка В.М.Іванова. Вони є безпосередніми спадкоємцями гуманістичних традицій української академічної терапевтичної школи славетного вихованця медичного факультету Київського Університету св. Володимира академіка Ф.Г.Яновського. Феофіл Гаврилович Яновський є найяскравішим фундатором гуманістичних традицій Київської школи терапевтів, а його заклик: «Якнайближче до хворої людини», що пролунав у 1926 р. на першому Українському з’їзді терапевтів, став основою формування лікарського світосприйняття не одного покоління інтерністів.

 

Основні напрями роботи кафедри

Основними напрямами роботи кафедри внутрішньої медицини є: навчально-методична та науково-дослідна робота, використання результатів науково-дослідної роботи в освітньому просторі, науково-виховна робота зі студентами, підтримка та розвиток міжуніверситетських і міжнародних освітніх і наукових інформаційних зв'язків, поглиблення наукової співпраці з МОЗ України та інститутами НАН України.

Пріоритетними напрямами розвитку кафедри на найближчі 5 років нами запропоновано:
• співпраця з державними та приватними організаціями в рамках навчального процесу;
• розробка нових та подальший розвиток існуючих освітніх програм;
• розробка науково-методичної літератури для студентів кафедри з метою забезпечення успішного навчального процесу;
• профорієнтаційна діяльність кафедри, популяризація науки, участь співробітників та студентів кафедри в інститутських олімпіадах, наукових школах та семінарах;
• використання новітніх технологій та зворотного зв’язку.
• активна участь в наукових конференціях, симпозіумах та наукових семінарах за напрямами діяльності кафедри;
• модернізація навчальних та наукових лабораторій;
• впровадження результатів наукових досліджень у навчальному процесі;
• розробка нових практичних занять з використанням альтернативних методів;
• розробка нових науково-методичних підходів для позааудиторного та дистанційного навчання студентів;
• вивчення та використання досвіду навчально-методичної роботи провідних університетів України та світу.

 

Навчально-методична робота

Ринок праці потребує висококваліфікованих кадрів, попит на фахівців медичного профілю з кожним роком зростає. Підготовка фахівців такого профілю вимагає не лише традиційних методів навчання, але і новітніх теоретичних досліджень, практичних розробок, знання сучасного обладнання та іноземної мови. Зважаючи на це, завданням кафедри на найближчі 5 років у навчально-методичній роботі має стати: розробка і вдосконалення навчальної документації відповідно до сучасних світових вимог; сприяння впровадженню та удосконаленню новітніх форм і методів організації навчального процесу; створення сучасних підручників та посібників, підготовка курсів лекцій для викладання іноземною (англійською) мовою; ставиться також завдання про підготовку англомовних програм та методичних розробок; удосконалення навчальних програм підготовки бакалаврів, магістрів, наукове співробітництво в рамках міжуніверситетських угод; застосування інформаційних технологій в процесі організації самостійної роботи студентів, що дозволить в значній мірі інтенсифікувати і активізувати цей процес.

 

Наукова робота та міжнародні зв'язки

Наукова робота співробітників кафедри буде виконуватись у рамках Закону України № 5460-VI від 16.10.2012 «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та Державної комплексної програми розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Відповідно до зазначених документів планується: брати участь у конкурсах науково-дослідних проектів і грантів МОН України, НАН України, інших установ державної та приватної форм власності; продовжувати брати участь у конкурсах міжнародних проектів з метою проведення спільних наукових досліджень та навчальних програм з провідними науковими та навчальними центрами світу; спрямовувати роботу співробітників кафедри до публікацій результатів наукових досліджень кафедри у високорейтингових фахових зарубіжних виданнях; залучати співробітників, студентів кафедри до участі у міжнародних фахових наукових конференціях та школах; посилити наукову співпрацю з науковими установами НАН, НАМН, МОЗ України та науковими профільними центрами світу. Сприяти оновленню існуючого науково-технічного обладнання; забезпечувати підвищення якості науково-дослідної роботи кафедри шляхом відновлення регулярної роботи наукового семінару кафедри, щорічного аналізу персональних наукових здобутків співробітників кафедри.

Міжнародні наукові зв'язки реалізуються у вигляді участі співробітників кафедри в міжнародних симпозіумах і конференціях, стажуваннях та спільній науково-дослідній роботі, залучення вчених кафедри до виконання спільних проектів.

 

Робота зі студентами та учнівською молоддю

На кафедрі планується проводити профорієнтаційну роботу серед студентів з метою їх залучення до навчання, підтримка участі студентів кафедри та ННЦ «Інститут біології та медицини» в конкурсах наукових студентських робіт залучення до участі студентів в рамках міжнародних освітніх програм: участь в роботі МАН України, шкільних олімпіадах, олімпіадах на рівні закладів вищої освіти України та міжнародних профільних конкурсах. Заохочення студентів та кафедри до участі у міжнародних конференціях, стажуванні студентів в Європейських університетах. Виховання конкурентоздатності фахівця та відповідності його міжнародним стандартам є пріоритетним завданням кафедри; спрямовувати роботу кураторів на виховання у студентів лідерських якостей та формування особистості сучасного фахівця в профільній галузі. Підтримувати поширення інформації та популяризацію цінностей кафедри, Інституту та Університету.

 

Підготовка професорсько-викладацького складу

Станом на вересень 2020 р. на кафедрі внутрішньої медицини працює 8 співробітників, з них: 2 доктори наук, професори, 5 кандидатів наук (3 доценти і 3 асистенти).

Кафедра активно планує і в майбутньому сприяти підвищенню кваліфікації викладачів, залучати молодих фахівців до навчального процесу.

 

Основні умови успішного здійснення програми

Успішне здійснення програми розвитку кафедри внутрішньої медицини можливе за наступних умов:
• активна участь співробітників кафедри в покращенні роботи кафедри;
• успішне використання вітчизняного та світового досвіду організації навчально-методичної та науково-дослідної роботи;
• реалізація ефективної кадрової політики на кафедрі;
• залученні до роботи кафедри провідних вітчизняних та закордонних фахівців;
• забезпечення підтримки ініціатив кафедри керівництвом Інституту та Університету;
• урахуванням сталих традицій, новітніх технологій та зворотного зв’язку.

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу засідання кафедри № 3 від 15 жовтня 2020 р.)

 

 

План розвитку кафедри внутрішньої медицини ННЦ «Інститут біології та медицини»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
підготував професор кафедри, доктор медичних наук, професор
Бульда Володимир Іванович.

 

 

 

 

 

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader