НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
вибіркових
навчальних дисциплін
 Kafedra biologii roslyn LOGO


Перелік

вибіркових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра біології рослин

 


Дисципліни, які викладаються студентам,
що навчаються за освітньою програмою
«Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища»

 

  Освітній рівень «Магістр»    
   
2 семестр  
   
«Фітооптимізація антропогенно змінених ландшафтів»  
 
1 Викладання даної дисципліни спрямовано на формування у студентів системи знань та умінь щодо оптимізації ландшафтів антропогенного походження, підбору та використання рослин для озеленення територій антропогенно змінених ландшафтів з врахуванням біоекологічних особливостей рослин.
Розглядаються сучасні тенденції в системі рекультивації, фітомеліорації, озелененні ландшафтів антропогенного походження різного функціонального призначення для поліпшення їх стану та відновлення.

 

   
«Організація міського середовища як системи відкритих і закритих просторів (викладається українською/англійською мовою)»  

3 1  
   
«Зонування урбанізованих територій за функціональним призначенням та специфіка їх озеленення»  

2  
   
«Вертикальне озеленення урбанізованих ландшафтів»

4 Викладання даної дисципліни спрямовано на формування у студентів системи знань та умінь щодо підбору та використання рослин для вертикального озеленення урбанізованих ландшафтів з врахуванням особливостей взаємодії рослин та їх кліматоформуючої здатності. Розглядаються особливості озеленення висотних будівель та специфіка озеленення дахів; особлива увага відводиться специфіці урбанізованих ландшафтів та сучасним тенденціям в системі їх озеленення.
   
«Алелопатична взаємодія рослин в урбанізованих ландшафтах»

5 Навчальна дисципліна «Алелопатична взаємодія рослин в урбанізованих ландшафтах» є вибірковою навчальною дисципліною, яка формує комплексне уявлення про: особливості колообігу фізіологічно активних речовин, що відіграють роль регулятора внутрішніх і зовнішніх взаємовідношень, поновлення, розвитку й зміни рослинного покриву за умов урбанізації; хімічну природу виділень та дифузатів, біологічне значення фітогенних органічних речовин в атмосфері; фітонцидну активність рослин, фізіологічну дію летких виділень; механізми і особливості гетеротрофного живлення рослин як передумови алелопатичної дії, значення мікроорганізмів у алелопатії вищих рослин; передумови для участі алелопатії в озелененні урболандшафтів.
   
«Специфіка кореневого живлення рослин в урбанізованих ландшафтах»

6 «Специфіка кореневого живлення рослин в урбанізованих ландшафтах» є вибірковою навчальною дисципліною, яка формує комплексне уявлення про: особливості будови та функції кореневої системи рослин, фізіолого-біохмічне значення найважливіших макро- та мікроелементів, особливості колообігу фізіологічно активних речовин, що відіграють роль алелопатично активних агентів, фізіологічні особливості живлення рослин за умов урбанізації. Дисципліна формує комплексне уявлення про живлення рослин в системі «грунт-рослина»: склад, властивості мінеральної, органічної складової ґрунтів, значення мікроорганізмів у живленні рослин. Здійснюється аналіз впливу урбанізації на процеси ґрунтоутворення, живлення рослин, поновлення, розвитку й сукцесійні зміни рослинного покриву. У ході вивчення дисципліни студенти набуваються практичних навичок фізико-хімічного аналізу зразків ґрунту, вмісту основних елементів живлення рослин, проведення діагностики живлення рослин за умов нестачі макро- та мікроелементів, формується екологічне мислення з питань збереження біорізноманіття, раціонального природокористування, охорони ґрунтів, необхідності озеленення урболандшафтів.
   
«Адаптивні стратегії рослин в мікрокліматичних просторах ландшафтів»

7 Навчальна дисципліна формує фундаментальні знання щодо мікрокліматичних територій урболандшафтів та специфіки озеленення їх на основі підбору різноадаптованих видів та сортів рослин. Аналізує механізми формування кліматофрмуючої здатності рослин для практичного використання в озелененні урболандшафтів за умовах глобальних кліматичних змін. Формує комплексне уявлення про: фізіологічні процеси за дії стресових ситуацій; адаптацію й гомеостаз рослинного організму як прояви адаптаційного синдрому; специфіку формування реакції відповіді рослин на дію парникових газів, «шкідливого озону» та «островів тепла» в урболандшафтах. Пояснює поняття глобалізації рослинного царства в умовах кліматичних змін на основі специфіки розподілу видів, невілювання біорізноманіття за рахунок розповсюдження адаптованих видів та неспецифічних реакцій рослин при формуванні сталих урбосистем.
   
«Кліматоформуюча здатність рослин в урболандшафтах»

8 Навчальна дисципліна спрямована на розвиток уявлення про те, як рослинність впливає на клімат планети, та їх інтерпретацію у моделі кліматичних просторів мегаполісів, малих населених пунктів, заміських територій, парків, скверів, рекреаційних територій. Метою дисципліни є формування фундаментальних знань щодо мікрокліматичних територій урболандшафтів, зумовлених утворенням «островів тепла», «шкідливого озону» та пристосуванням до цих умов рослин різних видів завдяки фізіологічним процесам водообміну, фотосинтетичної активності, посухо-, холодо-, жаростійкості, тощо. В межах дисципліни студенти розширять свої знання щодо адаптивних стратегій рослин в умовах глобальних кліматичних змін для практичного використання в озеленені урботериторій.
   
«Засоби захисту рослин»  

9 Навчальна дисципліна «Засоби захисту рослин» є вибірковою навчальною дисципліною, яка формує комплексне уявлення про: фітогормони, як ендогенні регулятори росту та розвитку рослинного організму; особливості впливу природних та штучних стимуляторів та інгібіторів гормональної природи на фізіологічні реакції рослин, їх здатність пристосовуватися до змін довкілля; класифікація та застосування засобів захисту рослин в умовах урбанізованих ландшафтів.
   
«Отруйні та лікарські рослини в урбанізованому середовищі»

10  
   

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader