НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
вибіркових
навчальних дисциплін
 Kafedra biologii roslyn LOGO


Перелік

вибіркових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра біології рослин

 

Дисципліни, які викладаються студентам,
що навчаються за освітньою програмою
«Біотехнологія»

 

 

  Освітній рівень «Бакалавр»    
   
6 семестр  
   
«Агробіотехнологія»

Agrobiotechnologiia Дисципліна передбачає ознайомлення студентів з основами клітинної і генетичної інженерії, методами генетичної трансформації та їх практичним застосуванням для створення господарсько-цінних сортів рослин і порід тварин, методами отримання покращеного садивного матеріалу. Значна увага приділена біологізації аграрного виробництва, а саме біотехнологічним препаратам для захисту рослин, відновлення урожайності та санації ґрунтів.
   
«Біотехнологія рослин»

Biotekhnologiia roslyn Дисципліна передбачає вивчення особливостей живлення і умов культивування клітин, тканин і органів рослин in vitro, способів вирощування ізольованих рослинних клітин, тканин і органів залежно від мети досліджень; розгляд питання мікроклонального розмноження рослин, клітинної селекції, кріозбереження рослин, клітинної та генетичної інженерії; біотехнологічні підходи, що засновані на культивуванні рослинних клітин, органів і тканин на штучних живильних середовищах у регульованих умовах in vitro, які відкривають принципово нові можливості для фундаментальних і прикладних досліджень.
   
   
Освітній рівень «Магістр»
   
3 семестр
   
«Біотрансформація сировини рослинного походження»

Biotransformatciia roslynnoi syrovyny  
   

 

 

Дисципліни, які викладаються студентам,
що навчаються за освітньою програмою
«Екологія»

 

 

  Освітній рівень «Бакалавр»    
   
5 семестр  
   
«Екофізіологія рослин»
Ekofiziologia roslyn Дисципліна вивчає фізіологічні функції рослинного організму за дії різних природних та антропогенних чинників та сприяє розумінню механізмів адаптації рослин до несприятливих факторів середовища, що розкриває можливості керування продукційним процесом фітоценозів задля створення теоретичної бази раціонального використання й захисту рослинного світу.

 

 

 

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader