НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
обов'язкових
навчальних дисциплін
 Kafedra biologii roslyn LOGO

Перелік
обов'язкових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра біології рослин


Дисципліни, які викладаються студентам, що навчаються
за освітньою програмою «Біологія»

 

  Освітній рівень «Бакалавр»    
   
1 семестр  
   
«Ботаніка»
 
1 Дисципліна “Ботаніка” є базовою біологічною дисципліною, що стосується водоростей, вищих рослин та грибів як об’єкту діяльності широкого кола біологів. Її місце у системі інших біологічних дисциплін у найбільшому ступені узгоджується з поняттям про рослини та гриби як матеріал для широкого кола біологічних досліджень, аналогічно до тварин у зоології, та частково бактерій та вірусів у мікробіології.
Предметом вивчення дисципліни є поняття, принципи і методи, класифікаційні системи і теорії галузі альгології, мікології, ботаніки вищих рослин. В ході вивчення дисципліни наводиться чи демонструється практичне застосування і значення окремих методів, понять і систем в галузі науки та в інших сферах суспільної діяльності (сільське господарство, біотехнологія, пошук нових рослинних ресурсів, виробництво сировини рослинного походження, безпека життєдіяльності, охорона природи, моделі сталого розвитку природи і суспільства, освіта тощо).
Метою дисципліни є сформувати систему здатностей та вмінь з ботаніки за узагальненим об’єктом діяльності водорості, вищі рослини та гриби, що дозволяють вирішувати типові задачі діяльності бакалавра-біолога.
   
   
2  семестр  
   
«Навчальна практика з ботаніки та зоології» (блок "Ботаніка")

practice Навчальна практика з ботаніки та зоології є важливим етапом підготовки бакалаврів за спеціальністю «Біологія». Її завданням є закріплення теоретичних і науково-методичних знань, здобутих під час опановування теоретичних дисциплін «Ботаніка» та «Зоологія» блоку обов’язкових навчальних дисциплін та безпосередня практична підготовка до роботи в польових умовах.
Історично навчальна практика з ботаніки та зоології проводиться на базі Канівського природного заповідника. Під час проходження практики студенти знайомляться із біологічним різноманіттям флори і фауни України, методами збору та збереження гербарного та колекційного матеріалів, алгоритмами визначення водоростей та грибів, вищих рослин та тварин, а також принципами організації природоохоронної роботи.
   
   
4, 5 семестр  
   
«Фізіологія рослин»

2 Дисципліна, що забезпечує пізнання механізмів інтеграції фізіологічних функцій на рівні цілісного рослинного організму. Фізіологія рослин вивчає інтегральні фізіологічні процеси, дослідження функціонування яких на різних рівнях організації системи дозволяє максимально близько підійти до розуміння сутності живого, особливо в екстремальних умовах, коли "життя знаходиться на межі життя". У цій дисципліні рослини вивчаються на клітинному, тканинному та на рівні цілого організму. Як інтегративна наука фізіологія рослин використовує чисельні класичні та найсучасніші науково-методичні підходи до пізнання основ життєдіяльності рослинного організму.
   
   
   
   
   

 

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader