НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

БОТАНІКА

Галузь знань - 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія»
Освітня програма – «Біологія»

Освітній рівень - «Бакалавр»
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Професійна кваліфікація – асистент біолога (ботаніка)

Освітній рівень - «Магістр»
Освітня кваліфікація – магістр біології
Професійна кваліфікація
(за умови дотримання вимог) – 2211.1
молодший науковий співробітник (біологія),
2211.2 ботанік
Денна та заочна форми навчання

 

ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН

Галузь знань - 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія»
Освітня програма – «Біологія»

Освітній рівень - «Бакалавр»
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Професійна кваліфікація – асистент біолога (фізіолога рослин)

Освітній рівень - «Магістр»
Освітня кваліфікація – магістр біології
Професійна кваліфікація
(за умови дотримання вимог) – 2211.1
молодший науковий співробітник (біологія),
2211.1 фізіолог рослин
Денна та заочна форми навчання

 Kafedra biologii roslyn LOGO

 

Підготовку фахівців освітнього рівня "Бакалавр" (денна та заочна форми навчання) за науковими напрямами "Ботаніка" та "Фізіологія рослин" (спеціальність 091 "Біологія", програма підготовки "Біологія", блок професійно-орієнтованих дисциплін "Біологія рослин") здійснює кафедра біології рослин ННЦ «Інститут біології та медицини», якій належить провідна роль в Україні з підготовки висококваліфікованих спеціалістів з альгології, мікології, фізіології рослин, фітопатології, систематики, флористики, географії та екології рослин, гідробіології, фітоценології, фіто-, фіко- та мікотехнології, зеленого будівництва.

Кафедра має багаторічний досвід і традиції з підготовки фахівців з ботаніки і фізіології та екології рослин. Історія ботанічних досліджень на кафедрі є й початком історії Київського університету, оскільки першим ректором університету св. Володимира в Києві був призначений Михайло Олександрович Максимович (професор кафедри ботаніки Московського університету; корінний українець, полтавчанин, виходець з козацького роду). У Києві він очолив кафедру російської словесності, оскільки знав, що ще за півроку до офіційного відкриття університету посада професора кафедри ботаніки вже була запропонована ботаніку з європейським ім'ям – Віллібальду Готлібовичу Бессеру (флорист, директор ботанічного саду Волинського ліцею в Кремінці). Дослідження з фізіології рослин на кафедрі започатковано у 1873 р., коли проф. Й.В. Баранецький організував на базі ботанічного кабінету Київського університету Святого Володимира першу в Україні лабораторію фізіології рослин.

За роки підготовки фахівців з фізіології та екології рослин кафедра розробила досконалі навчальні програми, видала посібники і підручники, які відповідають сучасному рівню розвитку біології і медицини, і які увібрали в собі як власний, набутий колективом кафедри, досвід, так досвід провідних Університетів та лабораторій світу.

Усі вибіркові дисципліни, що викладаються в бакалавраті за блоком професійно-орієнтованих дисциплін "Біологія рослин", забезпечені навчальними та робочими програмами, створеними із врахуванням сучасних тенденцій розвитку ботаніки та фізіології рослин (що дозволить студентам органічно інтегруватися у сфери діяльності фундаментальної та прикладної біології) та орієнтованими на потреби ринку праці (як вітчизняного, так і міжнародного).

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє, у відповідності до навчального плану, проводити на сучасному рівні лабораторні практикуми, лабораторні та практичні заняття.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 15 штатних викладачів, з них: 2 професорів та 12 доцентів, 1 асистент. Всі викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію, є керівниками наукових робіт студентів і аспірантів. Проведення лабораторних занять і практикуму забезпечує навчальна лабораторія кафедри (8 співробітників, серед них – 1 кандидат біологічних наук).

Відповідно до навчального плану за програмою підготовки «Біологія» (блок професійно-орієнтованих дисциплін "Біологія рослин") студенти проходять виробничу практику та виконують наукову роботу в рамках написання курсових робіт на базі науково-дослідних лабораторій інститутів Національної академії наук України, Міністерства охорони здоров'я України, Української академії аграрних наук.

Наші випускники – фізіологи рослин, демонструючи високий рівень професіоналізму, ініціативність, комунікабельність, готовність до самостійної результативної праці, є конкурентоздатними, що забезпечує можливість їхнього працевлаштування в науково-дослідних установах та в системі освіти.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader