НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Кафедральний літопис

Архітектурні обміри. Минулого року студенти виконували обміри будинку університетської обсерваторії (архітектор Беретті В.І.), позаминулого - пропілеїв ботанічного саду. Цього року за планом обміри оранжереї. Результати обмірів будуть презентовані у вигляді 3D-моделі.

photo 2023 05 09 111737

Навчаємося обмірювати ділянки з нескладним рельєфом. Результати обмірів будуть використані у наступному навчальному році як основа для проєктування саду у просторі між Червоним корпусом і Ботанічним садом імені академіка О.В. Фоміна.

photo 2023 05 09 111721

Навчання на спеціальності "Садово-паркове господарство" передбачає низку дисциплін, які дозволяють після закінчення Університету мати практику садового дизайнера. До процесу навчання залучені викладачі, які одержали освіту у Європі, зокрема, у Великобританії. Структура навчання відображена у відео.

Дисципліну читає – Шпагін Віктор Федорович, доцент, кандидат фіз.-мат наук.
Навчальна дисципліна «Комп’ютерні технології в ландшафтній архітектурі» є складовою програми підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» за програмою підготовки «Ландшафтний дизайн та озеленення». Дана дисципліна належить до блоку обов’язкових навчальних дисциплін.

Курс складається з розділів, присвячених основам використання комп’ютерних програм у ході проєктування, експлуатації, реставрації та реконструкції об’єктів садово-паркового мистецтва. Розглянуто використання програми AutoCAD для креслення генеральних планів, приготування робочих креслень та даних для 3d-моделювання. Детально висвітлено використання програм SketchUp і TwiLight для розробки 3d-моделей, доопрацювання та деталізації проєктів, а також презентації проєктних рішень. Дисципліна покликана ознайомити студентів з використанням комп’ютерних програм у сучасній практиці проєктування, експлуатації, реставрації та реконструкції об’єктів садово-паркового мистецтва. Практичні роботи максимально наближені до реальної практики ландшафтного дизайнера.

Приклади практичних робіт студентів

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 206 «Садово-паркове господарство»
(денна форма навчання)
Освітня програма «Ландшафтний дизайн та озеленення»
Кваліфікація: бакалавр садово-паркового господарства
Ліцензійний обсяг: 25 осіб

Підготовку фахівців освітнього рівня "Бакалавр" (денна форма навчання) за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство», програма підготовки "Ландшафтний дизайн та озеленення" здійснює кафедра біології рослин ННЦ «Інститут біології та медицини», яка поставила перед собою амбітне завдання готувати фахівців на рівні, який не поступався б кращим світовим школам садового дизайну. Реальність досягнення поставленої мети базується на чотирьох важливих передумовах:

По-перше, ми відроджуємо давні традиції нашого Університету. Архітектура викладалася у нас з перших років існування закладу. В 1842 році тут була створена кафедра архітектури, на якій працював видатний архітектор О.В. Беретті – син В.І. Беретті, за проєктом і під керівництвом якого було зведено головний – Червоний корпус університету. З часів Олександра Беретті в Університеті залишилися добрі згадки про відмінно оснащений архітектурний кабінет і про традицію проведення практичних занять для студентів на реальних об’єктах, зокрема на будівництві Миколаївського мосту через Дніпро в Києві.

По-друге, на кафедрі біології рослин працюють висококласні фахівці, здатні виконати поставлені перед колективом завдання (склад кафедри описано нижче), і, зокрема, є фахівці з базовою освітою, одержаною у Великобританії, яка визнана світовим лідером у розвитку ландшафтного мистецтва.

По-третє, члени кафедри люблять свою роботу і готові ділитися своїми знаннями. За роки підготовки студентів-ландшафтників кафедра розробила досконалі навчальні програми, видала посібники і підручники, які відповідають сучасному рівню розвитку ландшафтної архітектури, адже відобразили як власний, набутий колективом кафедри, досвід, так і досвід провідних архітектурних навчальних закладів світу. Зокрема, у 2013 році членами кафедри видано перший на теренах СНД навчальний посібник з використання програми SketchUp у дизайні середовища (ця програма є найбільш популярною в практиці ландшафтних дизайнерів провідних країн світу, і зараз значною мірою завдяки нашій просвітницькій діяльності вона швидко поширюється на теренах України). Крім того, у 2012 році нами виданий навчальний посібник з історії садово-паркового мистецтва на основі сучасних матеріалів з використанням результатів найновіших досліджень, здійснених у розвинених країнах Заходу. Це також забезпечує прискорене входження наших студентів у контекст світового дизайну садів.
Усі дисципліни вільного вибору студента, що викладаються в бакалавраті за даною спеціальністю, забезпечені навчальними та робочими програмами, створеними з урахуванням сучасних тенденцій розвитку ландшафтної архітектури та біології рослин і орієнтованими на потреби ринку праці (як вітчизняного, так і міжнародного).

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє, відповідно до навчального плану, проводити на сучасному рівні лабораторні практикуми, лабораторні та практичні заняття.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 20 штатних викладачів, з них: 5 докторів наук, 15 кандидатів наук. Усі викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію, є керівниками наукових робіт студентів і аспірантів. Проведення лабораторних занять і практикуму забезпечує навчальна лабораторія кафедри (9 співробітників).

Відповідно до навчального плану за програмою підготовки «Ландшафтний дизайн та озеленення» (спеціальність «Садово-паркове господарство») студенти проходять навчальні та виробничі практики на базі Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна, Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка, Державного дендрологічного парку «Олександрія», парку «Феофанія», Сирецького дендрологічного парку. Проєктну діяльність у рамках написання курсових та дипломних робіт студенти здійснюють на реальних об’єктах - не лише у вищезазначених закладах, але й на територіях навчальних підрозділів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також на приватних ділянках.

Випускники, які отримали спеціальність "Садово-паркове господарство", демонструючи високий рівень професіоналізму, ініціативність, комунікабельність, готовність до самостійної результативної праці, є конкурентоздатними на ринку праці і здатні органічно інтегруватися у роботу державних чи приватних садово-паркових господарств у якості інженерів садово-паркового господарства, фахівців садово-паркового господарства, фахівців ландшафтного дизайну, завідувачів парку культури та відпочинку, майстрів зеленого господарства або мати приватну практику садового/ландшафтного дизайнера.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader