НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
обов'язкових
навчальних дисциплін
 Kafedra biologii roslyn LOGO

Перелік
обов'язкових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра біології рослин Дисципліни, які викладаються студентам,
що навчаються за освітньою програмою
«Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища»
   
   
Освітній рівень «Магістр»
   
1 семестр  
   
«Культура садово-паркового мистецтва»  

1 Дисципліна знайомить студентів із сучасними філософсько-культурологічними підходами у дослідженні садово-паркового мистецтва як культурного феномену. З′ясовуються зв′язок садово-паркової креації із саморозвитком людини, обумовленість садово-паркових форм специфікою світосприйняття та домінуючими духовно-естетичними інтенціями, закономірність їх кореляції із стильовими домінантами мистецтва. Висвітлюються питання залежності моделей садово-паркового облаштування від соціокультурної суттєвості конкретного періоду суспільного розвитку, мотивованості та рівня почуттєвого сприйняття світу, наявних можливостей креативної діяльності як способу особистої сутнісної реалізації.
   
«Професійна та корпоративна етика»

2 Навчальна дисципліна послідовно розглядає особливості розвитку і становлення професійної та корпоративної етики їх необхідність в сучасних професійних практиках. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, методології, основні напрямки професійної етики. З’ясовуються особливості використання поглиблених знань правових та етичних норм при оцінці наслідків своєї діяльності, вироблення та розвитку практичних вмінь та навичок прийняття рішень з етичної поведінки спеціалістів в дилемних ситуаціях професійної діяльності, а також ознайомлення з кодексами професійної етики. Розглядаються особливості оволодіння методами аналізу даних кодексів та їх удосконалення, напрацювання розуміння та переконання щодо слідування нормам професійної етики, як необхідної умови професійного розвитку.
   
«Сучасні технології ландшафтного проектування»

3 Курс присвячений теорії та практиці ландшафтного проектування. Коротко розглянуто історію розвитку методик ландшафтного проектування, приділено увагу сучасним методикам ландшафтного проектування і детально розглянуто основні тенденції змін у підходах до проектування ландшафтних об'єктів. Визначено роль ІТ-технологій на сучасному етапі розвитку ландшафтної сфери, проаналізовано поточні зміни у використанні комп'ютерних застосунків з особливою увагою на перспективи впровадження ВІМ-технологій у ландшафтне проектування. Встановлено баланс у використанні комп'ютерних програм та традиційних засобів образотворчого мистецтва під час проектування садів, парків та скверів. Висвітлені особливості сучасного застосування пропорціонування та оманливої перспективи у дизайні садів. Знання, одержані на лекціях, закріплюються на практичних заняттях у ході проектування корпоративного зимового саду.
   
«Маркетинг та менеджмент в садово-парковому господарстві»

5 Мета дисципліни полягає у формуванні управлінського мислення, фахових компетентностей застосування концепцій та прикладного інструментарію маркетингу та менеджменту в садово-парковому господарстві, а також навичок до самовизначення і самореалізації у професійній діяльності. Дисципліну сфокусовано на систематизації уявлень про маркетинг та менеджмент як науку, практику і мистецтво управління в організаціях різних видів економічної діяльності, а також прикладних аспектах застосування сучасних концепцій і професійного інструментарію маркетингу та менеджменту.
   
«Сучасні технології вирощування рослин в умовах водозабезпечення міст»

6 Дисципліна «Сучасні технології вирощування рослин в умовах водозабезпечення міст» є обов’язковою дисципліною, яка вивчає сучасні технології вирощування рослин, спрямовані на максимально-можливе розкриття та реалізацію ресурсного потенціалу їх продуктивності, декоративності, стійкості до хвороб і шкідників. Розглядаються світові тенденції та сучасні методи у галузі рослинництва. Висвітлюються питання вирощування рослин способами аеропоніки, гідропоніки, іонопоніки, багатоярусної вузькостелажної системи, сучасні підходи в технології вирощування рослин в умовах урбанізованого середовища.
   
«Специфіка організації, планування та експлуатації СПО різного функціонального призначення»

7 Навчальна дисципліна «Специфіка організації, планування та експлуатації СПО різного функціонального призначення» передбачає сформувати у студентів комплексне уявлення щодо архітектурно-просторової організації садово-паркових об’єктів різного функціонального призначення та їх експлуатації. У ній викладено питання, що стосуються професійного підготування фахівців садово-паркового профілю з питань створення комфортного міського середовища на садово-паркових об’єктах різного функціонального призначення.
   
«Природоохоронна справа в умовах урбанізованого середовища»

8 Дисципліна висвітлює питання охорони довкілля, раціонального природокористування та ресурсозбереження на урбанізованих територіях; формує комплекс знань про джерела і прояви сучасної екологічної кризи та шляхи її подолання, перспективи взаємодії економічних, правових, технічних та ін. заходів; поглиблює почуття відповідальності за стан довкілля, усвідомлення людини як частки природи та сталого розвитку природи і суспільства; окреслює питання міжнародного та вітчизняного законодавства у сферах екологічної безпеки, раціонального природокористування, аутфітосозології, синфітосозології та заповідної созології, знайомить із проблематикою занесення чужинних видів та спрямована на набуття вміння виявляти та своєчасно застосувати заходи по усуненню небезпечних напрямків природокористування в умовах урбанізованого середовища.
   
2 семестр  
   
«Нормативно-правова база в декоративному садівництві»  

9 Навчальна дисципліна «Нормативно-правова база в декоративному садівництві» розглядає питання, пов’язані із нормативно-правовими аспектами регулювання діяльності підприємств, що здійснюють благоустрій територій населених пунктів згідно чинного законодавства України. Висвітлено питання правової регламентації митного законодавства України та ЄС. Зазначено види юридичної відповідальності за правопорушення, зокрема законодавства України, а також приділено увагу правовим питанням з екологічної безпеки.
   
«Strategy for urban greening / Сучасна стратегія озеленення міст»

10 Дисципліна стосується стратегічного підходу до планування озеленення урбанізованих територій. Її місце у системі інших дисциплін у найбільшому ступені узгоджується з набуттям необхідних навичок студентами спеціальності «Садово-паркове господарство», яка покликана озброїти студентів конкретними знаннями про способи ефективної і раціональної естетичної та екологічної оптимізації урбанізованих ландшафтів, свідомо, цілеспрямовано створюваних людиною для виконання тих чи інших соціально-економічних функцій, або таких, що виникли в результаті ненавмисної зміни природних ландшафтів. Набуті знання повинні допомогти фахівцеві на сучасному рівні використовувати корисні властивості ландшафту, його потенціал для задоволення різноманітних потреб суспільства.
   
«Урбомоніторинг та облік зелених насаджень»

11 Навчальна дисципліна «Урбомоніторинг та облік зелених насаджень» передбачає формування у студентів комплексного уявлення щодо функціонування системи державного моніторингу довкілля в урбаноландшафтах України. У ній викладено питання, пов’язані із нормативно-правовими засадами регулювання взаємодії між суб’єктами системи моніторингу. Наведено кількісні та якісні показники, що визначають стан атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів та рослинного світу, а також методику обліку зелених насаджень у містах та їх паспортизацію.
   
3 семестр  
   
Виробнича переддипломна практика

12 Виробнича практика – обов’язковий компонент освітньо-професійної програми «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища», спрямований на набуття здобувачем освіти професійних, спеціальних фахових компетентностей, необхідних для вирішення науково-теоретичних, науково-дослідних та прикладних задач аграрних наук відповідними методами. Під час виробничої практики студент повністю або частково виконує функціональні обов’язки працівника відповідного фаху і рівня та вирішує реальні завдання. Структура виробничої практики залежить від змісту практичного навчання за певним професійноорієнтованим блоком і забезпечує виконання основних професійних функцій тих посад, на які може претендувати студент після здобуття відповідного освітнього ступеня.
Виробнича переддипломна практика здійснюється з урахуванням компетентностного підходу на базах практики Інституту (Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна, Канівський природний заповідник), на базі НДУ НАНУ (ботанічні сади та дендрологічні парки), на профільних державних, комунальних та приватних підприємствах, в ландшафтних фірмах та тепличних господарствах, на об’єктах ландшафтного будівництва, в садових центрах та розсадниках, на об’єктах садово-паркового господарства КП «Київзеленбуду» та «Укрзеленбуду», з якими заключені договори щодо проходження студентами виробничої переддипломної практики, виконання кваліфікаційних робіт (керівництво здійснюється співробітниками відповідних установ).

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader