НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
вибіркових
навчальних дисциплін
 Kafedra biologii roslyn LOGO


Перелік

вибіркових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра біології рослин

Дисципліни, які викладаються студентам,
що навчаються за освітньою програмою
«Ландшафтний дизайн та озеленення»

 

  Освітній рівень «Бакалавр»    
   
   
3 семестр  
   
  «Ландшафтна графіка» 

7 Курс складається з розділів, присвячених питанням теорії та практики оформлення графічної частини проектної та робочої документації ландшафтних проектів. Розглянуто основні стандарти та норми, які регулюють створення проектної документації. Приділено значну увагу нарисній геометрії та питанням використання програми AutoCAD у ландшафтній архітектурі для приготування генеральних планів, планів посадки рослин, розбивних креслеників, складальних креслеників та креслеників деталей садових об’єктів, а також застосування AutoCAD для компіляції альбомів з проектною документацією. Детально висвітлено особливості візуалізації сцен, підготовлених у SketchUp, у різних умовах освітлення.
   
«Інженерна та комп'ютерна графіка»

Inzhenerna ta kompiutorna grafika Дисципліна ознайомить студентів з теорією та практикою оформлення графічної частини проектної та робочої документації ландшафтних проектів. Розглянуто основні стандарти та норми, які регулюють створення проектної документації. Приділено значну увагу нарисній геометрії та питанням використання програми AutoCAD у ландшафтній архітектурі для приготування генеральних планів, планів посадки рослин, розбивних креслеників, складальних креслеників та креслеників деталей садових об'єктів, а також застосування AutoCAD для компіляції альбомів з проектною документацією.
   
«Луківництво» 

9 Курс охоплює оволодіння теоретичними і практичними основами створення та утримання газонів і лучних трав з урахуванням сучасних досягнень вітчизняної і світової науки, формування практичних навичок по їх закладанню, добору видів лучних і газонних трав, норми висіву, догляду та ремонту газонів.
   
«Газонознавство» 

10 Навчальна дисципліна «Газонознавство» є дисципліною вільного вибору студента, яка охоплює оволодіння теоретичними і практичними основами створення та утримання газонів різного призначення з урахуванням сучасних досягнень вітчизняної і світової науки, формування практичних навичок по їх закладанню, добору видів і сортів газонних трав, норми висіву. догляду та ремонту газонів.
   
4 семестр  
   
 «Кольорознавство і об'ємно-просторова композиція»

5 Курс присвячений теорії та практиці використання кольорів та просторового підходу до ландшафтного проектування. У теоретичному курсі основна увага приділена питанням використання кольорів у садових просторах, засобам архітектурної композиції, елементам архітектурної композиції, типам садових просторів, особливостям їхнього проектування, та роботі з базовою площиною просторової структури. Знання, одержані на лекціях, закріплюються на практичних заняттях у ході ландшафтного проектування малого саду на присадибній ділянці.
   
«Кольороведення»
6 Курс присвячений теорії та практиці використання кольорів у ландшафтній архітектурі. У теоретичному курсі основна увага приділена теорії кольорів як засобу архітектурної композиції, питанням використання кольорів у садових просторах різного типу, підбору кольорів для елементів архітектурної композиції, системам підбору кольорів та особливостям їхнього використання у архітектурному програмному забезпеченні, зокрема, у застосунку SketchUp. Знання, одержані на лекціях, закріплюються на практичних заняттях у ході ландшафтного проектування малого саду на присадибній ділянці.
   
«Рослинність земної кулі»

Roslynnist zemnoyi kuli Дисципліна присвячена аналізу приуроченості рослинного покриву на земній кулі. Студенти розглянуть аспекти взаємин рослинних організмів з навколишнім середовищем, ботанічні основи фіторізноманіття, закономірності формування основних типів рослинного покриву земної кулі в історичному минулому і сьогоденні, особливості класифікації рослинних угруповань, принципи ботаніко-географічного і флористичного районувань, виокремлення флористичних царств і центрів походження культурних рослин, питання охорони і раціонального використання рослинного світу. В ході вивчення дисципліни студенти навчаться розрізняти типи географічного розповсюдження рослинних організмів у складі рослинного покриву поверхні земної кулі, розуміти їх екологічні потреби та здійснювати усвідомлений підбір рослин для об'єктів озеленення і вирішення типових задач діяльності фахівця з ландшафтного дизайну та озеленення.
   
«Географія рослин»

Geografiia roslyn Дисципліна присвячена загальним питанням закономірностей географічного розподілу видів рослин і основних типів рослинності на Землі. У відповідних розділах курсу розглянуто основні питання географії рослин, закономірності формування, особливості структури та класифікації рослинних угруповань; охарактеризовано основні типи рослинного покриву та особливості флористичних царств, ботанічні основи ресурсознавства та основи збереження біорізноманіття.
   
5 семестр  
   
 «Квітникарство з основами аранжування» 

13 Навчальна дисципліна «Квітникарство» формує комплексне уявлення про структуру та принципи організації квітникарських господарств, різновиди гарно квітучих та декоративно листяних рослин відкритого та закритого ґрунту, умови ґрунто-, водо- та світлозабезпечення, живлення, меліоративні заходи та сівозміни культур в розсадниках, сучасні технології вирощування, формування, стимуляції продукції квітникарського господарства
   
«Декоративне рослинництво» 

14 Навчальна дисципліна «Декоративне рослинництво» формує комплексне уявлення про структуру та принципи організації розсадників декоративних рослин, основні групи, види, різновиди та сорти декоративних рослин відкритого та закритого ґрунту, умови ґрунто-, водо- та світлозабезпечення, живлення, меліоративні заходи та сівозміни культур в розсадниках, сучасні технології вирощування.
   
«Агротехніка зеленого будівництва» 

15 Навчальна дисципліна «Агротехніка зеленого будівництва» є вибірковою дисципліною, яка формує комплексне уявлення про прийоми та заходи підготовчих робіт, загальної організації та створення й підтримання комплексів декоративних рослин (декоративно листяних, квіткових та ін.) в умовах природнього та штучного середовища.
   
«Декоративні розсадники та насінництво» 

16 Дисципліна формує комплексне уявлення про структуру та принципи організації декоративних розсадників, різновиди садивного матеріалу, ґрунти, водо- та світлозабезпечення, живлення, меліоративні заходи та сівозміни культур в розсадниках, сучасні технології розмноження, вирощування, формування, стимуляції та реалізації стандартного і великомірного садивного матеріалу.
   
«Ландшафтне проектування»
 
17 Курс присвячених питанням теорії та практики ландшафтного проектування і ознайомлює студентів з комплексом базових проектних робіт, таких як збір інформації, її аналіз, функціональне зонування, розробка генерального плану, презентація проекту. В основі курсу – практична робота над проектом благоустрою ділянки перед західним фасадом Червоного корпусу Університету. На початку курсу розглянуто основні стандарти та норми, які регулюють роботу над проектом благоустрою історичних територій, приділено увагу нормативній базі проектування місць сучасної міської забудови. Крім набуття нових знань та навичок, студенти поглиблюють вже набуті знання та навички у створенні проектної документації, використанні програм AutoCAD, SketchUp та TwiLight у роботі над проектом, використанні графічних засобів образотворчого мистецтва. У дисципліні приділено значну увагу використанню візуалізації сцен, підготовлених у SketchUp, для підвищення виразності архітектурного образу створюваного об'єкту.
   
«Проектування садово-паркових об'єктів» 

18 Курс присвячених питанням теорії та практики ландшафтного проектування і ознайомлює студентів з комплексом базових проектних робіт, таких як збір інформації, її аналіз, функціональне зонування, розробка генерального плану, презентація проекту. В основі курсу – практична робота над проектом благоустрою ділянки перед західним фасадом Червоного корпусу Університету або приватної ділянки за вибором студента. На початку курсу розглянуто основні стандарти та норми, які регулюють роботу над проектом благоустрою історичних територій, приділено увагу нормативній базі проектування місць сучасної міської забудови. Крім набуття нових знань та навичок, студенти поглиблюють вже набуті знання та навички у розробці та компіляції проектної документації, використанні програм AutoCAD, SketchUp та TwiLight у роботі над проектом, використанні графічних засобів образотворчого мистецтва. У дисципліні приділено значну увагу застосуванню процесу візуалізації сцен, підготовлених у SketchUp, для доопрацювання проекту з метою підвищення виразності архітектурного образу створюваного об'єкту.
   
«Лісовідновлення та лісорозведення»
Lisovidnovlennia ta lisorozvedennia 1 Навчальна дисципліна «Лісовідновлення та лісорозведення» відноситься до вибіркових навчальних дисциплін. Вона покликана сформувати у студентів комплексне уявлення щодо штучного відтворення лісів із залученням регіональних технологій. У ній викладено питання, що стосуються основних принципів створення й вирощування лісових культур, а також розглянуто теоретичні основи створення та вирощування штучних насаджень основних лісотвірних деревних рослин у залежності від типу лісорослинних умов та категорій лісокультурних площ.
   
«Ландшафтні культури»
Landshaftni kultury 1 Навчальна дисципліна «Ландшафтні культури» відноситься до вибіркових навчальних дисциплін. Вона покликана сформувати у студентів комплексне уявлення щодо методів створення та вирощування ландшафтних культур із залученням регіональних технологій. У ній викладено питання, що стосуються основних принципів створення й вирощування ландшафтних культур у межах територій, які зазнають надмірного антропогенного та техногенного впливу, а також розглянуто теоретичні напрацювання стосовно створення й вирощування ландшафтних культур з деревних та трав’яних рослин на урбанізованих територіях, яким властивий різний ступінь рекреаційних навантажень.
   
 «Основи містобудування» 

19 Навчальна дисципліна «Основи містобудування» складає теоретичну основу сукупності знань та вмінь, котрі формують необхідну інформативну базу майбутнього фахівця. Виклад даної дисципліни передбачає забезпечення студентів певною системою знань щодо генези архітектурних форм та містобудівних процесів, а також навиків та методів аналізу їх конструктивних і композиційних особливостей.
   
 «Історія архітектури та містобудування» 

20 Метою курсу є здобуття студентами знань з історії світового та вітчизняного мистецтва, архітектури та містобудування, опанування методами аналізу історичних пам'яток. Відповідно до сформульованої мети найважливішими при вивченні даного блоку дисциплін є визначення композиційних особливостей певних типів будівель і споруд у різні історичні періоди, виявлення закономірностей архітектурно-художньої виразності пам’яток архітектури та мистецтва, розпізнавання художніх стилів в архітектурі та мистецтві, визначення особливостей планування історичних населених міст, стильових ознак, композиційної, архітектурної та образної структури їх забудови, виділення загальних стильових ознак серед пам’яток різних культур та історичних періодів.
   
«Історія української державності»

21 Висвітлення основних етапів становлення української державності. Аналіз політичних, економічних, соціальних, релігійних, культурних явищ та процесів, котрі як сприяли побудові української державності, так і були факторами її втрати. Визначення їх обумовленості та причинно-наслідкового контексту. Виявлення особливостей державотворчих процесів на певних етапах вітчизняної історії. Розгляд вітчизняних державотворчих процесів у контексті світових, загальноцивілізаційних вимірів.
   
«Історія цивілізацій»

22 Висвітлення розвитку всесвітньої історії від давнини до наших днів. Виокремлення загальних тенденцій розвитку людства, розкриття специфіки їх впливу на буття людини в локальних цивілізаціях, які існували й існують на Землі. Виявлення провідних факторів, що зумовлюють цивілізаційні процеси на сучасному етапі, а також їх впливи на поступ світового співтовариства, Європи, України.
   
«Етнополітика»

23 Формування уявлення про етнополітику як феномен суспільного життя та його відображення в науковій царині. Висвітлення історії зародження та розвитку етнополітичної думки. Розгляд етнополітичних процесів на українських землях в історичній ретроспективі у хронологічному вимірі, шляхом аналізу закономірностей і тенденцій перебігу етнополітичних процесів на українських теренах від давніх часів до сьогодення, та через призму дослідження їх регіональної специфіки, обумовленої особливостями історичного розвитку окремих земель. Виявлення особливостей державної етнонаціональної політики в незалежній Україні
   
«Етика та естетика»

24 Навчальна дисципліна надає цілісне розуміння процесів в етико-естетичному та художньому вимірах сучасного суспільства, основну проблематику, дослідницькі підходи та методологію вивчення. Формує розуміння естетичної творчості та культури як унікальних форм фіксації індивідуального досвіду олюднення світу. Розкриває закономірності розвитку, виникнення та становлення моральної свідомості, основні моральні цінності, а також вміння використовувати їх у вирішенні конкретних аналітичних і дослідницьких завдань щодо моральних колізій, еколого-естетичних проблем, що виникають в сучасних архітектурно-ландшафтних практиках, надаючи неупереджену експертну оцінку досліджуваним явищам.
   
«Визначні інтелектуали світу»

25 Висвітлення ролі видатних діячів у розвитку всесвітньої історії від давнини до наших днів. Виокремлення загальних тенденцій розвитку людства, розкриття специфіки впливу видатних діячів на буття людини в локальних цивілізаціях, які існували й існують на Землі.
   
«Релігієзнавство»

26 Курс «Релігієзнавство» надає студентам можливість розуміти сутність феномену релігії і застосовувати знання про релігійні організації України та світу на практиці. А також вміння дотримуватись принципів об’єктивності, позаконфесійності, толерантності під час висвітлення питань та проблем у сфері релігії; здійснювати критичний аналіз подій та тенденцій у релігійному середовищі України і світу; розуміти та використовувати знання про релігійні організації України та їхні зв’язки в практичній діяльності.
Основна мета засвоєння курсу – сформувати у студентів знання про сутність і природу релігії, її структуру і зміст, закономірності виникнення та розвитку, її важливої соціальної функції та особливого місця в історії та духовному житті людства.
   
6 семестр  
   
«Ландшафтна архітектура»

27 Навчальна дисципліна складається з інформації про критерії оцінки естетичної привабливості території для створення садово-паркових об’єктів, принципи та методики розробки об’ємно-просторових рішень територій садово-паркових об’єктів, методи створення штучних привабливих ландшафтів на об’єктах озеленення. Вивчення дисципліни закладає основу для використання у садово-парковому господарстві країни прогресивних технологій проектування садово-паркових об’єктів різних масштабів та призначення на основі досягнень ландшафтного дизайну.
   
«Ландшафтний дизайн»

28 Дисципліна базується на інформації про критерії оцінки естетичної привабливості території для створення садово-паркових об'єктів, методи створення штучних привабливих ландшафтів на об'єктах озеленення, принципи та методики розробки об'ємно-просторових рішень територій садово-паркових об'єктів різних масштабів та призначення на основі досягнень ландшафтного дизайну.
   
«Фітодизайн закритого середовища»

Fitodyzain zakrytoho seredovyshcha 1 Навчальна дисципліна «Фітодизайн закритого середовища» ознайомить студентів з теоретичними та практичними аспектами класичного та сучасного фітодизайну закритого середовища (зимових садів, дахів житлових будинків, «зелених» офісів, готельних, спортивних, санаторних, навчально-розважальних, дитячих приміщень), основами проектування та створення рослинних композицій (вертикальних, настінних, настільних, підвісних) для озеленення офіційних подій (конференцій, форумів, симпозиумів, фестивалів, виставок), модними тенденціями та світовим досвідом фітодизайну приміщень. Розглядаються сучасні тренди та класичні стилі у фітодизайні інтер’єрів як способи оптимізації функціонального режиму приміщення. Висвітлено основи флористики та правила практичного створення фітокомпозицій.
   
 «Озеленення інтер'єрів» 

Ozelenennia interieriv 1 Навчальна дисципліна «Озеленення інтер’єрів» ознайомить студентів з теоретичними та практичними аспектами сучасного озеленення інтер’єрів, класичними та новітніми технологіями (горщикові, контейнері, вертикальні композиції, живі, штучні, стабілізовані та змішані рослинні композиції, стрінггардени, міні сади, сади на підвіконні, тераріуми, флораріуми, рутарії) створення рослинних композицій для дизайну різних типів приміщень, прийомами аранжування, методами композиції та колористики, вимогами до підбору рослин та створення рослинних композицій для приміщень різного типу (бізнес-центрів, офісних приміщень, готельних комплексів, ресторанів, фітнес-клубів, оздоровчих та дитячих закладів тощо). Показано можливості озеленення як способу зонування та візуальної оптимізації розмірів приміщення. Висвітлені екологічні аспекти озеленення та технологічні прийоми екодизайну, сучасні модні тенденції та принципи озеленення дахів, мансард, зимових садів.
   
 «Садово-паркові композиції»
 
31 Дисципліна базується на інформації про критерії оцінки естетичної привабливості території для створення садово-паркових об'єктів, принципи та методики розробки об'ємно-просторових рішень територій садово-паркових об'єктів, методи створення штучних привабливих ландшафтів на об'єктах озеленення. Вивчення дисципліни закладає основу для використання у садово-парковому господарстві країни прогресивних технологій проектування садово-паркових об’єктів різних масштабів та призначення на основі досягнень ландшафтного дизайну.
   
«Композиції в біогенних ландшафтах»

32  Предметом вивчення навчальної дисципліни «Композиції в біогенних ландшафтах» є перелік правил та прийомів, засобів вираження і гармонізації об’єктів і простору, які відповідають певним законам краси та історично сформованим вимогам до композиційного планування садово-паркових об’єктів. Метою викладання дисципліни є створення необмежених можливостей для фахового та творчого розвитку студентів, формування їх естетичного смаку і художніх потреб, використання мистецьких засобів та творчого підходу при проектуванні об’єктів садово-паркового будівництва та ландшафтної архітектури.
Основними завдання дисципліни є підготовка студентів до творчого використання законів композиції при проектуванні ландшафтних об’єктів; формування знань щодо видів композиції та засобів гармонізації; опанування знань щодо використання природних компонентів – рельєфу, води, рослинності у формуванні цілісного сприйняття садово- паркової композиції; освоєння теоретичних та практичних навичок роботи у плануванні ландшафтних композицій.
   
«Природоохоронне законодавство»

33 Основним напрямком курсу «Природоохоронне законодавство» є з’ясування основних механізмів реалізації та захисту конституційних екологічних прав на безпечне для життя та здоров’я довкілля та на відшкодування заподіяної порушенням цього права шкоди, інших екологічних прав громадян, отримання практичних вмінь та навичок застосування відповідного законодавства у реальній практичній діяльності.
Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами основоположних знань в сфері природоохоронного законодавства та екологічного права. Завданням дисципліни є сприяння формуванню сучасного фахівця садово-паркового господарства, який володітиме знаннями щодо використання та відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і може забезпечити режим законності щодо сталого розвитку у своїй професійній діяльності. Вивчення цієї дисципліни сприятиме максимально ефективному використанню своїх знань на практиці та підвищенню свого професійного рівня, що сприятиме забезпеченню екологічно ефективної та раціональної діяльності.
   
«Маркетинг»

34 В межах дисципліни студенти знайомляться з основними поняттями та складовими комплексами маркетингу та маркетингового середовища. Розглядаються основні етапи розвитку концепції маркетингу, принципи маркетингу, класифікація видів маркетингу, основні види маркетингу за характером попиту на товар (конверсійний, стимулюючий, розвиваючий маркетинг, ремаркетинг, синхромаркетинг, підтримуючий маркетинг, контрмаркетинг) та їх інструментарій. Вивчається система маркетингових досліджень та маркетингової інформації, а також маркетингова товарна політика.
   
«Економіка галузевих ринків»

35 Метою навчальної дисципліни є засвоєння знань з теорії розвитку галузевих ринків, функціонування фірм в умовах недосконалої конкуренції, аналізу ефективності державної галузевої та антимонопольної політики. Дисципліна спрямована на формування навичок та вмінь аналізувати ефективність державного регулювання розвитку галузевих ринків. В межах дисципліни студенти ознайомляться з основними проблемами і методами дослідження функціонування галузевих структур і поведінки фірм, навчаться аналізувати конкретні прикладні економічні задачі, зокрема, щодо оцінки ступеню вертикальної інтегрованості галузі, наявності цінової змови, ознак природної монополії.
   
«Менеджмент»

36 В межах дисципліни розглядаються теоретичні засади та прикладні аспекти менеджменту у садово-парковому господарстві. Студенти знайомляться з поняттями і сутністю менеджменту в садово-парковому господарстві; основами теорії прийняття рішень; сутністю та класифікацією управлінських рішень; факторами, які впливають на процес прийняття рішень; загальними функціями менеджменту та їх реалізацією в садово-парковому господарстві; принципами та методами менеджменту; основами управління конфліктів на підприємствах садово-паркового господарства.
   
«Кошторисна справа»

37 Навчальна дисципліна спрямована на розвиток уявлення та формування навичок визначення кошторисної вартості садово-паркових об’єктів. Студенти ознайомляться з порядком розроблення, структурою та змістом основних кошторисних документів.
   
«Бізнес-планування»

38 В процесі курсу вивчаються теоретичні та прикладні аспекти розробки бізнес-планів, аналізується методичний інструментарій розробки маркетингового, виробничого, організаційного та фінансового обґрунтування доцільності реалізації підприємницьких проектів.
Розглядаються такі основні теми: технологія розробки бізнес-плану; сучасні методики розробки бізнес-плану; аналіз беззбитковості проекту; планування обсягів та оцінка ефективності інвестицій; маркетингова програма бізнес-плану; моделювання грошових потоків при розробці проекту.
Метою дисципліни “Бізнес-планування” є формування у студентів комплексу професійних знань із теоретичних та практичних засад бізнес-планування.
   
«Економіка підприємства»

39 Навчальна дисципліна «Економіка підприємства» направлена на розвиток знань з прикладної економіки, зокрема, методів раціональної організації і управління об’єктами садово-паркового господарства з метою підвищення ефективності функціонування підприємства в умовах ринкової економіки. Студенти ознайомляться з формами прояву об'єктивних економічних законів в галузі садово-паркового господарства, підприємствах різних форм власності, формами організації і тенденціями розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, економічними методами управління підприємствами; навчаться
розробляти заходи з підвищення ефективності і якості роботи підприємства, ефективно використовувати економічні важелі, такі як ціна, прибуток, матеріальне заохочення.
   
7 семестр
 
   
«Гідротехнічні споруди садів і парків» 

42  Метою вивчення дисципліни «Гідротехнічні споруди садів і парків» є професійна підготовка фахівців садово-паркового господарства з питань організації робіт по створенню та експлуатації гідротехнічних споруд садово-паркових об'єктів.
Знання отримані при вивченні даної дисципліни необхідні як для створення систем осушення чи зрошення території, так і для створення декоративних гідротехнічних споруд: фонтанів, декоративних ставків, водоспадів на об’єктах озеленення загального і обмеженого користування, спеціального призначення, а також на об’єктах приватних ділянок, розсадниках, садових центрах.
Основними завданнями навчальної дисципліни є отримання студентами знань і навичок з проектування і створення гідротехнічних споруд на об’єктах озеленення різного призначення і різного рівня складності.
   
«Рекреаційне лісівництво та лісопарки» 

43 Дисципліна «Рекреаційне лісівництво та лісопарки” є складовою циклу вільного вибору студента. Під час вивчення спецкурсу студенти знайомляться з питаннями, які являють собою теоретичну та практичну основу ведення господарства в лісах рекреаційного призначення. Студенти набувають теоретичних знань і практичних умінь із ведення лісового господарства у рекреаційно-оздоровчих лісах, поліпшення їх естетичних, декоративних, санітарно-гігієнічних властивостей та підвищення стійкості до рекреаційних навантажень.
   
«Інженерне обладнання садово-паркових об'єктів»

44 Дисципліна висвітлює вплив різних природних та антропогенних факторів на процеси метаболізму рослин, шляхи надходження цих речовин в організм людини, їх дію на фізіологічні процеси людського організму та дає змогу зрозуміти як за допомогою збалансованого раціонального харчування забезпечувати профілактику захворювань в умовах антропогенного забруднення. Під час вивчення дисципліни студенти знайомляться з альтернативними методами вирощування екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, оптимальними агротехнічними прийомами при вирощуванні рослин в умовах закритого та відкритого ґрунту для зменшення накопичення ними токсичних і канцерогенних речовин; вчаться підбирати рослинні продукти, враховуючи їх харчову та біологічну цінність для профілактики захворювань.
   
«Формування рекреаційного ландшафту та курортологія» 

45 Під час вивчення спецкурсу студенти знайомляться з питаннями, які являють собою теоретичну та практичну основу ведення господарства в лісах рекреаційного призначення. Студенти набувають теоретичних знань і практичних умінь із ведення лісового господарства у рекреаційно-оздоровчих лісах, поліпшення їх естетичних, декоративних, санітарно-гігієнічних властивостей та підвищення стійкості до рекреаційних навантажень. Курортологія вивчає основні природні лікувальні фактори (кліматичні, ландшафтні, гідромінеральні та ін.), їх дію на організм і методи застосування з лікувально-профілактичними цілями, а також характеризує курортно-рекреаційну мережу установ і підприємств країни, регіону. Особливістю дисципліни є її прикладний характер у багатьох галузях виробництва, необхідність враховувати природно-антропогенні ландшафтні чинники в питаннях прогнозування та моделювання екологічних процесів ландшафтної оболонки Землі, раціонального використання і оптимізації природно-територіальних комплексів.
   
8 семестр  
   
«Захист зелених насаджень»

46 В курсі розглядаються сучасні засоби та методи захисту об'єктів садово-паркового господарства від шкідників і хвороб, екологічно-безпечні для довкілля способи і засоби контролю за розвитком збудників хвороб і шкідників зелених насаджень, класифікація хімічних засобів захисту зелених насаджень, способи їх проникнення в організм рослини. Висвітлюються правила організації роботи по захисту зелених насаджень на об'єктах садово-паркового господарства; правила і санітарні норми зберігання, застосування, транспортування пестицидів і агрохімікатів; заходи зовнішнього і внутрішнього карантину, показано зростання значення біологічного та біотехнологічного методів захисту об'єктів садово-паркового господарства від шкідників і хвороб. Розглядається правове регулювання захисту рослин.
   
«Моніторинг та облік садово-паркових об'єктів»

47 Навчальна дисципліна «Моніторинг та облік садово-паркових об’єктів» є вибірковою навчальною дисципліною, яка формує у студентів теоретичні й практичні навики з питань моніторингу та експлуатації садово-паркових об’єктів, агротехніки створення декоративних насаджень і догляду за ними в містах та інших населених пунктах України.
   
«Захист лісових та садово-паркових об'єктів» 

48 В курсі розглядаються сучасні засоби та методи захисту об'єктів лісового і садово-паркового господарства від шкідників і хвороб, екологічно-безпечні для довкілля способи і засоби контролю за розвитком збудників хвороб і шкідників лісових і садово-паркових об’єктів, класифікація хімічних засобів захисту лісових і садово-паркових об’єктів, способи їх проникнення в організм рослини. Висвітлюються правила організації роботи по захисту зелених насаджень на об'єктах лісового і садово-паркового господарства; правила і санітарні норми зберігання, застосування, транспортування пестицидів і агрохімікатів; заходи зовнішнього і внутрішнього карантину, показано зростання значення біологічного та біотехнологічного методів захисту лісових і садово-паркових об’єктів від шкідників і хвороб. Розглядається правове регулювання захисту рослин.
   
«Інвентаризація та експлуатація садово-паркових об'єктів»

49 Навчальна дисципліна «Інвентаризація і експлуатація садово-паркових об'єктів» є вибірковою навчальною дисципліною, яка формує у студентів теоретичні й практичні навики з питань інвентаризації та експлуатації садово-паркових об’єктів, агротехніки створення декоративних насаджень і догляду за ними в містах та інших населених пунктах України.
   
 «Топіарне мистецтво і основи композиції» 

50 Навчальна дисципліна «Топіарне мистецтво і основи композицій» формує теоретичні та практичні знання про асортимент деревних рослин придатних для стрижки, способи їх формування, технологію вирощування, створення штучних форм деревних декоративних рослин та догляд за ними у насадженнях.
   
«Декоративне садівництво та паркознавство»
 
51 Навчальна дисципліна «Декоративне садівництво та паркознавство» формує теоретичні та практичні знання про асортимент деревних рослин придатних для декоративного садівництва, способи їх формування, технологію вирощування, створення штучних форм деревних декоративних рослин та догляд за ними у насадженнях.
   
«Інтродукція садово-паркових об'єктів»

52 Дисципліна формує комплексне уявлення про механізми інтродукційних процесів пов’язані з адаптацією, акліматизацією, реінтродукцією різних видів рослин; формує вміння з комплексної оцінки успішності інтродукційних процесів зумовлених глобальними кліматичними змінами та специфікою ландшафтного дизайну. Формує розуміння глобальної функції ботанічних садів, як центрів інтродукції та акліматизації рослин, в збереженні біорізноманіття на Землі за умов глобальних кліматичних змін. Розглядає питання агротехніки вирощування декоративних рослин, проектування, формування та експлуатація компонентів садово-паркових об’єктів, формування комфортних для людини умов існування, рекреаційного та мікрокліматичного забезпечення. Формує уміння застосовувати знання з пристосувальних механізмів, адаптаційних реакцій, екологічних і морфобіологічних особливостей та розуміння фізіологічних процесів вирощування декоративних рослин відкритого і закритого ґрунту для розв’язання виробничих технологічних задач та глобальних кліматоформуючих процесів за участю рослин.
   
«Адаптація декоративних рослин»

53 Дисципліна спрямована на набуття умінь застосовувати знання та розуміння адаптаційних процесів декоративних рослин, технології формування об’єктів садово-паркового господарства для розв'язання екологічних задач. Дисципліна формує уміння застосовувати знання з пристосувальних механізмів, адаптаційних реакцій, екологічних і морфобіологічних особливостей та розуміння фізіологічних процесів вирощування декоративних рослин відкритого і закритого ґрунту для розв’язання виробничих технологічних задач та глобальних кліматоформуючих процесів за участю рослин.
   
   
   

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader