НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

newlogo with heart new 05.12.2017 Запрошуємо всіх зацікавлених взяти участь в обговоренні освітніх програм, за якими здійснюється освітня діяльність в ННЦ "Інститут біології та медицини"

 

Нам важлива Ваша думка. Результати обговорення будуть використані для оптимізації освітніх програм та підвищення якості діяльносні за ними.

 

Обговорення освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» (2022) рівень освіти перший (бакалавр), денна форма навчання, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2774LOarNtNQq-GydZks0UX1u9Z4lMl4Wo1xyMHYOgqsDBw/viewform?usp=sharing

 

Обговорення освітньо-професійної програми «Ландшафтний дизайн та озеленення» (2022) рівень освіти перший (бакалаврський), денна форма навчання, галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 206 «Садово-паркове господарство»
https://forms.gle/1TMCm3bBWkA8A5bZ7

 

Обговорення освітньо-професійної програми «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища» (2022) рівень освіти другий (магістерський), денна форма навчання, галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 206 «Садово-паркове господарство»
https://docs.google.com/forms/d/1TRBpGoNNrFkfwpfZ8lY7eOivMNGeJNOuOHoaub2ZduI/edit

 

Обговорення освітньо-професійної програми «Біотехнологія» (2022) рівень освіти перший (бакалаврський), галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія», спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»
https://docs.google.com/forms/d/1w2d23PNKt74HjVHBsiJABW0Ed17la6EdbdPxv8ZyGmc/edit

 

Обговорення освітньо-професійної програми «Біобезпека» (2022) рівень освіти другий (магістерський), денна та заочна форми навчання, галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія»
https://forms.gle/Sdcofv2dqTKGztnb6

 

Обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Екологічна безпека» (2021), рівень освіти другий (магістерський), денна форма навчання, галузь знань 10 Природничі науки, спеціальність 101 Екологія
https://forms.gle/MggE4pEzvkaAzfEg7

Обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Екологія» (2022), рівень освіти другий (магістерський), денна форма навчання, галузь знань 10 Природничі науки, спеціальність 101 Екологія
https://forms.gle/ekFkaNQLAhPgvBnj8

Обговорення освітньо-професійної програми «Медицина» (2022) (мова навчання українська) рівень освіти другий (магістерський), денна форма навчання, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 222 Медицина
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnkT85ShjJlNcHXH4H6m2zJreJN1xAvDZc6lrthwcXo702Iw/viewform?usp=sf_link

 

Обговорення освітньо-професійної програми «Біологія» (2022), рівень освіти перший (бакалаврський), денна і заочна форма навчання, галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія»
https://forms.gle/ZxUGc5oJuyzt7rU37

 

Обговорення освітньо-професійної програми «Біологія» (2022) рівень освіти другий (магістерський), заочна форма навчання, галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія»
https://forms.gle/JBdjjHJz7Vmaak4p6

 

Обговорення освітньо-професійної програми «Медицина (мова навчання англійська)/Medicine» 2022 Educational and professional program «Medicine» (2022) рівень освіти другий (магістерський), денна форма навчання, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 222 Медицина
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDW2txPiH1p-Lg02V-3deN1Wp5nIyywsHtpGAeSyaoAfvjKw/viewform?usp=sf_link

 

Обговорення короткострокової програми підвищення кваліфікації "Поглиблення фахових знань з біології" (Проєкт 2022) для педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти в межах 2 рівня вищої освіти
https://docs.google.com/forms/d/1h5cyoZv__J70ZdH6WO5qFUiZgss-KUIjYnTHEyj5c_c/edit

 

Обговорення освітньо-професійної програми «Біологія та викладання біологічних дисциплін» (2022) рівень освіти перший (бакалаврський), денна форма навчання, галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія»
https://docs.google.com/forms/d/1Kot9oFsgFpK1A0AzYQfdnGZVoyGKOZDou85odEIsNWc/edit

 

Обговорення освітньо-професійної програми «Біологія та викладання біологічних дисциплін» (Проєкт 2022) рівень освіти перший (бакалаврський), денна форма навчання, галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія»
https://docs.google.com/forms/d/1PyS_nr2bqFXLrHheUsalRIBx5fEH_2Iguiip_qNsEnY/edit

 

Обговорення освітньо-наукової програми «Біотехнологія» (Проєкт, 2023) освітнього рівня «Магістр», другий (магістерський) рівень вищої освіти, денна форма навчання, галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія», спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»
https://forms.gle/LPoa4738fx4hEoAW9

 

Обговорення освітньо-професійної програми «Медицина» (Проєкт. 2022) (мова навчання українська) рівень освіти другий (магістерський), денна форма навчання, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 222 Медицина
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelbSgLc4DxxmnaPIzA9s-KyPcNh8HdZWV6tpjl1q5vzyZqwg/viewform?usp=sf_link

 

Обговорення освітньо-професійної програми «Біобезпека» (Проєкт 2022) рівень освіти другий (магістерський), денна та заочна форма навчання, галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія»
https://docs.google.com/forms/d/1kfeTdz1QNPY74PBCKxjK8JrZhQYFwNY6Na4BPcB3mMw/edit?usp=sharing

 

Обговорення освітньо-професійної програми «Ландшафтний дизайн та озеленення» (Проєкт. 2022) рівень освіти перший (бакалаврський), денна форма навчання, галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 206 «Садово-паркове господарство»
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwYRGboVFpgc3xANWQQTyKU1pXple0TVmW7W_Xj877_ldYgg/viewform?usp=sf_link

 

Обговорення освітньо-наукової програми «Біотехнологія» (2021) освітнього рівня «Магістр», другий (магістерський) рівень вищої освіти, денна форма навчання, галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія», спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»
https://forms.gle/tNU7XnS5xnZDWpr98

 

Обговорення освітньо-професійної програми «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища» (Проєкт. 2022) рівень освіти другий (магістерський), денна форма навчання, галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 206 «Садово-паркове господарство»
https://forms.gle/PMUMX1wtCpc73PYeA

 

Обговорення освітньо-професійної програми «Біологія» (Проєкт. 2022) рівень освіти перший (бакалаврський), денна і заочна форма навчання, галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія»
https://forms.gle/gWj2g1WbtRHDGvLe9

 

Обговорення освітньо-наукової програми «Медицина» (Проєкт 2022) рівень освіти третій (доктор філософії), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина»
https://forms.gle/KF4qL4zbNey6Mjex6

 

Обговорення освітньо-професійної програми «Біологія» (Проект. 2022) рівень освіти другий (магістерський), заочна форма навчання, галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія»
https://forms.gle/um26TFq3m3kVMSnu8 

 

Обговорення освітньо-професійної програми «Біотехнологія» (проєкт 2022) освітнього рівня "Бакалавр", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма навчання, галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія», спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjHf5wD11SIIOHdVp0n1TM5F78IO0gvSUnDnfAZ72A6a2rIQ/viewform?usp=sf_link

 

Обговорення освітньо-наукової програми "Біологія" (2021), третій рівень освіти (доктор філософії),  галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія». Вашу думку можна висловити за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/1iKi9sswwHThN1lYp8xcjUbDS-KIPLKHvisoE8x6kVBk/edit?usp=sharing   

 

Обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Екологія» (Проєкт, 2022), рівень освіти третій (доктор філософії), галузь знань 10 Природничі науки, спеціальність 101 Екологія
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmLZ_XS2Uu5XswsmcRS2UW50_ZX3DlfIEYAzT-U36yCuSRvQ/viewform?usp=sf_link

 

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» (проєкт 2022) рівень освіти перший (бакалавр), денна форма навчання, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuQvpPcbdBjmNiFBJwJV8VPKD5y1NE1svB_ZiHXwW0r8BCfQ/viewform?usp=sharing

 

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Екологія» (Проєкт, 2022), рівень освіти перший (бакалавр), денна форма навчання, галузь знань 10 Природничі науки, спеціальність 101 Екологія
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGSrj3Fq8UQyH59pwYQPTCiD9B6uYs-Zjlf1OxjWIr8qDI2g/viewform?usp=sf_link

 

Обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Екологія» (Проєкт, 2022), рівень освіти другий (магістерський), денна форма навчання, галузь знань 10 Природничі науки, спеціальність 101 Екологія
https://forms.gle/vH5LpyA8QF1YmRuM6

 

Обговорення освітньо-наукової програми «Біологія» (2021) рівень освіти другий (магістерський), денна форма навчання, галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія»
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMwZIqkwk37iUiUaUptEoP6-xsoHzo9jhjECo66INj4U3pvA/viewform?usp=sf_link

 

Обговорення проекту освітньо-професійної програми «Медицина (мова навчання англійська) / Medicine» (Project, 2022) рівень освіти другий (магістерський), денна форма навчання, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 222 Медицина
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIErqWfljBfoW4LvssyC8AETGmN5GEK49WTmJR4XmUybJ5Xw/viewform?usp=sf_link 

 

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» (проєкт 2022) рівень освіти другий (магістерський), денна форма навчання, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuQvpPcbdBjmNiFBJwJV8VPKD5y1NE1svB_ZiHXwW0r8BCfQ/viewform

Обговорення освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» (2022) рівень освіти другий (магістерський), денна форма навчання, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування. Програму ОПП «Лабораторна діагностика» 2022
https://docs.google.com/forms/d/1Jnh-4Em6KAhIii-KAoORh9yjqwgC12y3bDFXv1GA8So/edit

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader