НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 Нормативно-правова база
 

Закони України

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про вищу освіту»

 

Укази Президента України

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
Про заходи щодо підвищення статусу Київського національного університету  імені Тараса Шевченка
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію людського розвитку"
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію людського розвитку"

 

Постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»
Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів
Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії
Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Про затвердження Національної рамки кваліфікацій
Деякі питання акредитації кваліфікаційних центрів
Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки
Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації
Про документи про вищу освіту (науковий ступінь)
Про затвердження Типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти

 

Накази, розпорядження, положення, інструктивні листи
Міністерства освіти і науки України
щодо організації навчального процесу

 

СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Наказ МОН України від 12.01.2017 №40 «Про затвердження вимог до оформлення дисертації»

Наказ МОН України від 23.09.2019 №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розроблення стандартів вищої освіти

Наказ Міністерства соціальної політики України (ПРОЕКТ) «Професійний стандарт на посади «Асистент», «Викладач», «Старший викладач», «Доцент», «Професор»

Наказ МОН України від 6.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266»

Наказ МОН України (ПРОЕКТ) «Методичні рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів)»

Нормативно-правова база МОН України
Наказ МОН України від 31.07.2017 № 1104 «Про затвердження експертних оцінок проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок»
Про внесення змін до наказу МОН від 31.07.2017 №1104
Лист МОН України від 24. 10. 2017 за № 1/9-565 «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти»
Наказ МОН України від 10. 10. 2017 за № 1364  «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 начальному році»
Наказ МОН України від 06. 02. 2017 за № 174 «Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2017 р. за № 245/30113
Наказ МОН України від 14. 01. 2016  за № 13 "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 183/28313
Про внесення змін до Положення про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки України
Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти
Про затвердження Положення про Реєстр кваліфікацій
Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти
Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти
Про затвердження Порядку присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами
Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів

 

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader