НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

Порядок подання навчально-методичної літератури на розгляд щодо можливості публікації
Порядок подання навчально-методичної літератури на розгляд щодо можливості публікації. Табл.


Рекомендовано до друку науково-методичною комісією
Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини»
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Навчальний посібник «Патофізіологія» з навчальної дисципліни «Патофізіологія» для студентів 3 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина». Автори: творчий колектив у складі проф., завідувача кафедри анатомії та патологічної фізіології Ковальчука О.І., фахівця 1 категорії навчальної міжкафедральної лабораторії інструментальних методів в біології Мневця Р.О., доц. кафедри анатомії та патологічної фізіології Яцини О.І., проф., завідувачки кафедри біомедицини Фалалєєвої Т.М., доц. кафедри біології рослин Смірнова О.Є. (протокол № 3, від 24.11.22) 

Навчальний посібник «Українська мова. Основи професійної комунікації» з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 4 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина». Автори: творчий колектив у складі ас. кафедри мовної підготовки Курдіша О.К., проф., завідувача кафедри фундаментальної медицини Хоперії В.Г., доц. кафедри фундаментальної медицини Харченко О.І., доц. кафедри мовної підготовки Грищенко І.В. Підтримано клопотання авторів щодо друку навчального посібника у BПЦ «Київський університет» (протокол №4, від 02.03.23)

Методичні рекомендації з філогенетичного аналізу «Методичні рекомендації до кейс-завдання «ДНК-ідентифікація невідомого організму методами філогенетичного аналізу» з навчальної дисципліни «Філогенетичний аналіз» для студентів 2 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Біологія». Автори: творчий колектив у складі доц. кафедри екології та зоології Матушкіної Н.О., аспірантки Інституту зоології Китайської Академії Наук Оскирко О.С. (протокол №4, від 02.03.23) 

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт «Правила оформлення графічної частини ландшафтних проектів» для студентів 2 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Ландшафтний дизайн і озеленення». Автор: доц. кафедри біології рослин Шпагін В.Ф. (протокол №4, від 02.03.23)

Робочий зошит для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Хімія біоорганічна» для студентів 1 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Біологія» та ОП «Біотехнологія». Автори: творчий колектив кафедри біохімії у складі ас. Галенової Т.І., ас. Костюк О.С., ас. Коваль Т.В., ас. Ракші Н.Г., доц. Андрійчук Т.Р., проф. Остапченко Л.І. (протокол №4, від 02.03.23)

Робочий зошит для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Biological and bioorganic chemistry. Part 1: General bioorganic chemistry» для студентів 1 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина» (мова навчання – англійська). Автори: творчий колектив у складі ас. кафедри біохімії Галенової Т.І., ас. кафедри біомедицини Конопельнюк В.В., ас. кафедри біохімії Ракші Н.Г., доц. кафедри біохімії Синельник Т.Б., проф. Остапченко Л.І. (протокол №4, від 02.03.23)

Методичні розробки для лабораторних робіт та питання до модульно-рейтингового контролю з дисципліни «Декоративна дендрологія» для студентів 2 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Ландшафтний дизайн і озеленення». Автори: творчий колектив кафедри біології рослин у складі доц. Баданіної В.А., доц. Вашеки О.В.(протокол №4, від 02.03.23)

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Основи медичної генетики» для студентів 2 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина». Автори: творчий колектив у складі ас. кафедри фундаментальної медицини Чопей М.І., доц. кафедри загальної та медичної генетики Рушковського Р.С., доц., завідувача кафедри загальної та медичної генетики Афанасьєвої К.С. (протокол №4, від 02.03.23)

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Клінічна фізіологія» для студентів 2 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина». Автори: творчий колектив  кафедри анатомії та патологічної фізіології у складі проф., завідувача кафедри Ковальчука О.І., ас. Бондаренко М.П, ас. Решетнік Є.М. (протокол №4, від 02.03.23).

Тестові завдання з дисципліни «Вступ до університетських студій та історія медицини» для студентів 1 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина». Автор: доц. кафедри фундаментальної медицини Харченко О.І. (протокол №4, від 02.03.23)

Методичні рекомендації «Періоди дитячого віку, їх характеристика та особливості» до дисциплін «Пропедевтика педіатрії» та «Педіатрія з інфекційними дитячими хворобами» для студентів 3-6 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина». Автори: творчий колектив кафедри біомедицини у складі доц. Молочек Н.В., проф., завідувачки кафедри Фалалєєвої Т.М., ас. Цирюк О.І. (протокол №4, від 02.03.23)

Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей та його оцінка» до дисциплін «Пропедевтика педіатрії» та «Педіатрія з інфекційними дитячими хворобами» для студентів 3-6 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина». Автори: творчий колектив кафедри біомедицини у складі доц. Молочек Н.В., проф., завідувачки кафедри Фалалєєвої Т.М., ас. Цирюк О.І. (протокол №4, від 02.03.23)

Методичні рекомендації «Робочий зошит для лабораторних робіт з дисципліни «Рослинність земної кулі» для студентів 2 курсу (ОР «Бакалавр»), які навчаються за ОП «Ландшафтний дизайн і озеленення». Автори: творчий колектив у складі доц. кафедри біології рослин Тищенко О.В., ас. кафедри екології та зоології Безсмертної О.О., проф., завідувача кафедри біології рослин Таран Н.Ю. (протокол №4, від 02.03.23)

Методичні рекомендації до дисципліни «Гігієна та екологія» для студентів 2 та 3 курсу (ОР «Магістр»), які навчаються за ОП «Медицина». Автор: ас. кафедри клінічної медицини П’ятниця-Горпинченко Н.К. (протокол №4, від 02.03.23)

Методичні рекомендації «Тестові завдання з курсу «Медична біологія. Медична паразитологія» для студентів 1 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Лабораторна діагностика» та ОП «Медицина». Автор: доц. кафедри екології та зоології Балан П.Г. (протокол №4, від 02.03.23)

Методичні рекомендації «Інформатика та основи статистики» з навчальної дисципліни «Медична інформатика та основи статистики» для студентів 1 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина». Автори: творчий колектив кафедри біофізики на медичної інформатики у складі проф., завідувача кафедри Жолоса О.В., ас. Мороз О.Ф., ас. Артеменка О.Ю., доц. Богуцької К.І., проф. Нурищенко Н.Є., доц. Оглоблі О.В. (протокол №4, від 02.03.23)

Методичні рекомендації до дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» для студентів 2 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина». Автори: творчий колектив кафедри вірусології у складі проф., завідувача кафедри Будзанівської І.Г., доц. Шевченко Т.П., доц. Харіної А.В., доц. Коротєєвої Г.В., доц. Шевченка О.В. (протокол №4, від 02.03.23)

Робочий зошит «Фізіологія: робочий зошит (для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Медицина»), Частина І (видання друге)» з навчальної дисципліни «Фізіологія» для студентів 2 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина» (мова навчання українська). Автори: творчий колектив кафедри фундаментальної медицини у складі ас. Куровської В.О. та ас. Подпалової О.М. Підтримано клопотання авторів щодо друку робочого зошита у BПЦ «Київський університет» (протокол № 3, від 24.11.22).

Робочий зошит «Physiology: workbook (for students studying educational program «Medicine»), Part I (second edition)» з навчальної дисципліни «Physiology» для студентів 2 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина» (мова навчання англійська). Автори: творчий колектив кафедри фундаментальної медицини у складі ас. Куровської В.О. та ас. Подпалової О.М. Підтримано клопотання авторів щодо друку робочого зошита у BПЦ «Київський університет» (протокол № 3, від 24.11.22).

Робочий зошит до дисципліни «Теорія і практика професійної мовної комунікації» для студентів 2 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина» (мова навчання українська). Автор: доц. кафедри мовної підготовки Линчак І. (протокол № 3, від 24.11.22).

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт «Ландшафтна таксація. Частина 1. Визначення таксаційних показників у деревного стовбура» з навчальної дисципліни «Ландшафтна таксація» для студентів 4 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Ландшафтний дизайн і озеленення». Автори: творчий колектив кафедри біології рослин у складі проф. Бровко Ф.М., проф. Таран Н.Ю., доц. Войцехівської О.В. та доц. кафедри Лісовідновлення та лісорозведення НУБП України Бровко О.Ф. (протокол № 3, від 24.11.22).

Методичні рекомендації до дисципліни «Зоогеографія з основами біогеографії» для студентів 1 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Біологія». Автор: доцент кафедри екології та зоології Мякушко С.А. (протокол № 3, від 24.11.22).

Навчальний посібник «General pathomorphology: for foreign students of specialization «Medicine». Part 1» з навчальної дисципліни «Pathomorphology» для студентів 3 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина» (мова навчання англійська). Автори: творчий колектив кафедри фундаментальної медицини у складі завідувачки кафедри проф. Хоперії В.Г., та ас. Мостюк О.М. Підтримано клопотання авторів щодо друку посібника у ВПЦ «Київський університет» (протокол № 2, від 13.10.22).

Навчальний посібник «Сучасні інформаційні технології в біології» з навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології в біології» для студентів 2 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Біологія». Автор: завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики, проф. Жолоса О.В. (протокол № 2, від 13.10.22).

Робочий зошит до лабораторного практикуму та теми для самостійного опрацювання з обов’язкової навчальної дисципліни «Ботаніка» для студентів 1 курсу (ОР «Бакалавр»), які навчаються за ОП «Біологія». Упорядники: творчий колектив кафедри біології рослин у складі доц. Баданіної В.А., доц. Вашеки О.В, доц. Джаган В.В., ас. Коваленко М.С., доц. Петльованої В.Р., доц. Тищенко О.В. Методична робота буде розміщена в електронному вигляді на сайті ННЦ «Інститут біології та медицини» (протокол № 2, від 13.10.22).

Методичні рекомендації до дисципліни «Віруси архей, мікоплазм та ціанобактерій» для студентів 2 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Біологія». Автори: творчий колектив кафедри вірусології у складі доц. Шевченко Т.П. та завідувача кафедри, проф. Будзанівської І.Г. (протокол № 2, від 13.10.22).

Робочий зошит «Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Частина І «Мікробіологія та імунологія» для студентів 2 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина» (українська мова навчання). Упорядники: творчий колектив у складі співробітників кафедри клінічної медицини ас. Александрової І.В., ас. Довгого Р.С., ас. Сіромолота А.А., та співробітників кафедри мікробіології та імунології доц. Рудик М.П., ас. Файдюк Ю.В., ас. Юмини Ю.М., к.б.н., доц. Степури Л.Г., завідувачки кафедри проф. Сківки Л.М. Робочий зошит буде розміщено в електронному вигляді на сайті ННЦ «Інститут біології та медицини» (протокол № 2, від 13.10.22).

Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з дисципліни «Імунологія» для студентів 2 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Біологія». Автори: завідувач кафедри мікробіології та імунології, проф. Сківка Л.М., доцент кафедри мікробіології та імунології Рудик М.П., доцент кафедри біомедицини Швець Ю.В., доцент кафедри мікробіології та імунології Сенчило Н.В., доцент кафедри мікробіології та імунології Моложава О.С., завідувач науково-дослідної лабораторії експериментальної онкології Національного інституту раку МОЗ України Храновська Н.М., професор кафедри мікробіології та імунології Стасенко А.А. (протокол №5, від 23.06.22).

Навчальний посібник «Нейротропні речовини» з навчальної дисципліни «Основи нейрохімії» для студентів 1 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Біологія». Автори: доцент кафедри біохімії Гребіник Д.М., асистент кафедри біохімії Юет А.С., професор кафедри біохімії Короткий О.Г. (протокол №5, від 23.06.22).

Навчальний посібник «Техніка лабораторних робіт» з навчальної дисципліни «Техніка лабораторних робіт» для студентів 1 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Лабораторна діагностика». Автори: доцент кафедри біохімії Кравченко О.О., доцент кафедри фундаментальної медицини Харченко О.І., професор кафедри біохімії Остапченко Л.І. (протокол №5, від 23.06.22).

Навчальний посібник «Герпетологія» з навчальної дисципліни «Батрахогерпетологія» для студентів 4 курсу (ОР Бакалавр»), що навчаються за ОП «Біологія». Автор: доцент кафедри екології та зоології Мякушко С.А. (протокол №5, від 23.06.22).

Навчальний посібник «Моніторинг довкілля» з навчальної дисципліни «Моніторинг довкілля» для студентів 3 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Екологія». Автор: завідувач кафедри екології та зоології, професор Лукашов Д.В. (протокол №5, від 23.06.22).

Методичні вказівки «Гігієна та екологія» з навчальної дисципліни «Гігієна та екологія» для студентів 3 та 6 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина» (мова навчання - українська). Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри клінічної медицини ас. П’ятниця-Горпинченко Н.К., доц. Курило Т.М. (протокол №4, від 12.05.22).

Методичні рекомендації «Гістологія, цитологія та ембріологія» з навчальної дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» для студентів 1 та 2 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина» (мова навчання - українська). Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри фундаментальної медицини ас. Лавриненко В.Є., ас. Линчак О.В. (протокол №4, від 12.05.22).

Робочий зошит «Українська мова як іноземна» для студентів 1 та 2 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина» (мова навчання - англійська). Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри мовної підготовки доц. Векуа О. , Грицина С. , доц. Грищенко І. , ас. Коломицева М. , доц. Линчак І. , ас. Онисенко С., ас. Плахотнікова О., доц. Сидоренко О. (протокол №4, від 12.05.22).

Навчальний посібник «Основи постнатального онтогенезу» до навчальної дисципліни «Основи постнатального онтогенезу» для студентів 3 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Біологія». Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини доц. Варенюка І.М., завідувача кафедри, проф. Дзержинського М.Е. (протокол № 3, від 17.02.2022).

Підручник «Молекулярна біологія» (друге видання) до навчальної дисципліни «Молекулярна біологія» для студентів 2 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Біологія». Автор: професор кафедри загальної та медичної генетики Сиволоб А.В. Підтримано клопотання автора щодо друку підручника у ВПЦ «Київський університет» (протокол № 3, від 17.02.2022).

Робочий зошит «Опорно-руховий апарат» до навчальної дисципліни «Анатомія людини» для студентів 1 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Лабораторна діагностика». Автори: доцент кафедри фундаментальної медицини Канцер О.В., асистент кафедри біомедицини Цирюк О.І., асистент кафедри анатомії та патологічної фізіології Прибитько І.Ю. (протокол № 3, від 17.02.2022).

Навчально-методичні розробки «Опорно-руховий апарат» до навчальної дисципліни «Анатомія людини» для студентів 1 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Лабораторна діагностика». Автори: доцент кафедри фундаментальної медицини Канцер О.В., завідувач кафедри фундаментальної медицини, проф. Хоперія В.Г., асистент кафедри біомедицини Цирюк О.І., асистент кафедри анатомії та патологічної фізіології Прибитько І.Ю. (протокол № 3, від 17.02.2022).

Методичні рекомендації «Методичні рекомендації до проведення польової практики з використанням платформи iNaturalist» до навчальної практики з зоології для студентів 1 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Біологія». Автор: доцент кафедри екології та зоології Матушкіна Н.О. (протокол № 3, від 17.02.2022).

Навчальний посібник «Гігієна харчування» до навчальних дисциплін «Гігієна харчування» для студентів 4 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Лабораторна діагностика», та «Гігієна харчування та токсикологія» для студентів 4 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Дієтологія». Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри біомедицини ас. Колесник Н.Ф., доц. Цейслєр Ю.В., доц. Шелюк О.В., доц. Пенчука Ю.М. (протокол № 1, від 20.09.21)

Методичні рекомендації «Харчування при захворюваннях серцево-судинної системи» з навчальної дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини» для студентів 3 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина». Упорядники: творчий колектив у складі к.м.н. Долгої Н.Є., завідувача кафедри внутрішньої медицини Бульди В.І., д.н.з державного управління Кланца А.І., завідувача кафедри біомедицини проф. Фалалєєвої Т.М., проф. кафедри біохімії Остапченко Л.І. (протокол №7, від 29.03.2021).

Підручник «Біологічні основи інфекційних процесів бактеріальної етіології» з навчальної дисципліни «Біологічні основи інфекційних процесів бактеріальної етіології» для студентів 4 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Біологія». Автор: доц. кафедри мікробіології та імунології Швець Ю. В. (протокол №7, від 29.03.2021).

Навчальний посібник «Флора України» з дисципліни «Флора і рослинність України» для студентів 1 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Біологія». Автор: доц. кафедри біології рослин Тищенко О.В. (протокол №7, від 29.03.2021).

Навчальний посібник «Українська мова. Основи професійного спілкування» до навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 3 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина». Автори: творчий колектив у складі доцента кафедри мовної підготовки Курдіша О.К., завідувача кафедри фундаментальної медицини Хоперії В.Г., доцента кафедри фундаментальної медицини Харченко О.І. Підтримано клопотання авторів щодо друку навчального посібника у ВПЦ «Київський університет» (протокол №6, від 29.03.2021).

Підручник «Клінічна лабораторна діагностика (Клінічна біохімія)» до навчальної дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» для студентів 3 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Лабораторна діагностика» та «Дієтологія». Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри фундаментальної медицини, завідувача кафедри Хоперії В.Г., доц. Харченко О.І., та співробітників кафедри біохімії, доц. Синельник Т.Б., ас. Костюк О.С., проф. Остапченко Л.І. Підтримано клопотання авторів щодо друку підручника у ВПЦ «Київський університет» (протокол №5, від 04.02.2021).

Навчальний посібник «Clinical anatomy and operative surgery. Clinical anatomy and operative surgery of chest and abdomen» до навчальної дисципліни «Clinical anatomy and operative surgery» для студентів 2 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Медицина» (мова навчання англійська). Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри фундаментальної медицини, завідувача кафедри с.н.с. Хоперії В.Г., доц. Прокопця К.О., доц. Селіванова С.С., доц. Селіванової О.В. Підтримано клопотання авторів щодо друку навчального посібника у ВПЦ «Київський університет» (протокол №4, від 26.11.2020).

Навчальний посібник «Bioorganic chemistry» до навчальної дисципліни «Biological and bioorganic chemistry» для студентів 1-2 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Медицина» (мова навчання англійська). Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри біохімії, доц. Синельник Т.Б., ас. Костюк О.С., проф. Остапченко Л.І. Підтримано клопотання авторів щодо друку навчального посібника у ВПЦ «Київський університет»(протокол №4, від 26.11.2020).

Методичні рекомендації «Збірник тестів для підготовки до іспиту з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» (2 семестр)» для студентів 2 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Медицина» (мова навчання українська). Автори творчий колектив у складі доц. кафедри біохімії Синельник Т.Б., ас. кафедри біомедицини Конопельнюк В.В., проф. кафедри біохімії Остапченко Л.І. Підтримано клопотання авторів щодо друку навчального посібника у ВПЦ «Київський університет» (протокол №4, від 26.11.2020).

Навчальний посібник «Дієтологія» до вибіркових навчальних дисциплін для студентів 2, 3 та 4 курсів (ОР «Бакалавр»), що навчаються за напрямом підготовки «Дієтологія». Автори: творчий колектив у складі завідувача кафедри біомедицини, проф. Фалалєєвої Т.М., доцента кафедри біомедицини Ю.М. Пенчук, проф. кафедри біохімії Остапченко Л.І. (протокол №2, від 24.09.2020).

Методичні рекомендації «Збірник методичних рекомендацій з дисципліни «Анатомія людини» до практичних занять з навчальної дисципліни «Анатомія людини» для студентів 1 курсу, що навчаються за освітньою програмою «Лабораторна діагностика», спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування». Автори: творчий колектив у складі доц. кафедри фундаментальної медицини Канцер О.В., ас. кафедри біомедицини Цирюк О.І., ас. кафедри анатомії та патологічної фізіології Прибитько І.Ю., та завідувача кафедри анатомії та патологічної фізіології, проф. Ковальчука О.І. (протокол №2, від 24.09.2020).

Збірник тестових завдань для поточного контролю рівня знань з навчальної дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія». Частина 2: «Загальна гістологія» (англійською мовою) для студентів 1 курсу (освітній рівень «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Медицина» (англійська мова викладання). Автори: творчий колектив у складі доц. кафедри фундаментальної медицини Бєлінської І.В., доц. кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини Пустовалова А.С., ас кафедри фундаментальної медицини Линчак О.В. та ас. Чопей М.І., доц. кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини Варенюка І.М., ас. кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини Калиновського В.Є., ас. кафедри фундаментальної медицини Лавриненко В.Є., завідувача кафедри фундаментальної медицини Хоперії В.Г., завідувача кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини Дзержинського М.Е. Підтримано клопотання авторів щодо друку збірника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №2, від 24.09.2020).

Збірник тестових завдань для поточного контролю рівня знань з навчальної дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія». Частина 3: «Спеціальна гістологія» (англійською мовою) для студентів 2 курсу (освітній рівень «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Медицина» (англійська мова викладання). Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри фундаментальної медицини ас. Лавриненко В.Є., доц. Бєлінської І.В., ас. Линчак О.В., ас. Чопей М.І., завідувача кафедри Хоперії В.Г., та співробітників кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини доц. Пустовалова А.С., доц. Варенюка І.М., завідувача кафедри Дзержинського М.Е. Підтримано клопотання авторів щодо друку збірника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №2, від 24.09.2020).

Альбом для лабораторних занять з навчальної дисципліни «Цитологія, гістологія і ембріологія людини (частина 1)» для студентів 1 курсу, що навчаються за освітньою програмою «Лабораторна діагностика». Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини доц. Вороніної О.К., доц. Гарматіної С.М., зав. кафедри Дзержинського М.Е. (протокол №2, від 24.09.2020).

Методичні рекомендації «Визначати папороті – легко! Методичні рекомендації для студентів біологічних спеціальностей, що проходять польову практику» до навчальних дисциплін «Ботаніка», «Навчальна практика з ботаніки та зоології», для студентів 1 курсу (освітній рівень «Бакалавр»), що навчаються за освітньою програмою «Біологія». Автори: творчий колектив у складі доц. кафедри біології рослин Вашеки О.В., м.н.с. Науково-дослідної лабораторії «Інтродукованого та природного фіторізноманіття» к.б.н. Шевчик В.Л. (протокол №2, від 24.09.2020).

Навчальний посібник «Хронобіологія та хрономедицина» до навчальної дисципліни «Хронобіологія» для студентів 1 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Біологія». Автори: творчий колектив кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини у складі завідувача кафедри, проф. Дзержинського М.Е., доц. Варенюка І.М., ас. Дем’янчук Н.В. (протокол №6, від 18.06.2020).

Навчальний посібник «Харчування при захворюваннях травної системи» до навчальної дисципліни «Харчування при захворюваннях травної системи» для студентів 4 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за напрямом підготовки «Дієтологія». Автори: творчий колектив у складі доц. кафедри фундаментальної медицини Манжалій Е.Г., завідувача кафедри біомедицини, проф. Фалалєєвої Т.М., проф. кафедри біохімії Остапченко Л.І. (протокол №6, від 18.06.2020).

Навчальний посібник «Basic Information and Tutorial Exercises for Medical Parasitology» до навчальної дисципліни «Medical Biology» для студентів першого курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Медицина» (мова навчання англійська). Автори: творчий колектив у складі доц. кафедри екології та зоології Матушкіної Н.О., с.н.с. Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України Кузьміної Т.А., складі доц. кафедри екології та зоології Трохимця В.М., завідуючої кафедри фундаментальної медицини ст.н.с. Хоперії В.Г. (протокол №6, від 18.06.2020).

Методичні рекомендації «Фізіологія вторинного метаболізму рослин» до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Вторинний метаболізм рослин» для студентів 2 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Біологія». Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри біології рослин доц. Войцехівської О.В., доц. Белави В.Н., ас. Смірнова О.Є. (протокол №6, від 18.06.2020).

Навчальний посібник «Основи ландшафтної архітектури» для студентів освітнього рівня «Бакалавр», що навчаються за освітньою програмою «Ландшафтний дизайн та озеленення». Автори: творчий колектив у складі доц. кафедри біології рослин Косик О.І. та доц. кафедри дизайну інтер’єру факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету канд.арх. Гнатюк Л.Р. (протокол №6, від 18.06.2020).

Методичні рекомендації «Антибіотиикорезистентність мікроорганізмів. Методи детекції та моніторинг» до навчальної дисципліни «Антибіотики» для студентів освітнього рівня «Магістр», які навчаються за освітньою програмою «Біологія». Автор: доц. кафедри мікробіології та імунології Домбровська І.В. (протокол №6, від 18.06.2020).

Методичні розробки «Рабочая тетрадь по курсу «Ботаника» раздел «Анатомия растений» для студентів освітнього рівня «Бакалавр», що навчаються за освітньою програмою «Ландшафтний дизайн та озеленення». Упорядники: творчий колектив у складі співробітників кафедри біології рослин доц. Панюта О.О., доц. Ольхович О.П., доц. Косик О.І. (протокол №6, від 18.06.2020).

Збірник тестових завдань «Hygiene and ecology. Collection of test tasks for foreign students of specialization “Medicine”» до навчальної дисципліни «Hygiene and ecology», для студентів 3-го курсу, освітнього рівня «Магістр», що навчаються за освітньою програмою «Медицина» (англійська мова викладання). Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри фундаментальної медицини ас. П’ятниці-Горпинченко Н.К., ас. Кутового Ю.М., ас. Губар І.В., к.мед.н. Станкевич Т.В. Підтримано клопотання авторів щодо друку збірника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №6, від 18.06.2020).

Робочий зошит «Physiology: work book (Part 1) for students studying educational program “Medicine”» до навчальної дисципліни «Physiology», для студентів 2-го курсу, освітнього рівня «Магістр», що навчаються за освітньою програмою «Медицина» (англійська мова викладання). Автори: творчий колектив у складі ас. кафедри анатомії та патологічної фізіології Куровської В.О., ас. фундаментальної медицини Подпалової О.М. Підтримано клопотання авторів щодо друку робочого зошита у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №6, від 18.06.2020).

Робочий зошит «Фізіологія: робочий зошит» (Частина 1) для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Медицина”» до навчальної дисципліни «Фізіологія», для студентів 2-го курсу, освітнього рівня «Магістр», що навчаються за освітньою програмою «Медицина». Автори: творчий колектив у складі ас. кафедри анатомії та патологічної фізіології Куровської В.О., ас. фундаментальної медицини Подпалової О.М. Підтримано клопотання авторів щодо друку робочого зошита у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №6, від 18.06.2020).

Навчальний посібник «Basic information and tutorial exercises for medical parasitology». Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри екології та зоології доц. Матушкіної Н.О., доц. Трохимця В.М., завідуючої кафедри фундаментальної медицини ст.н.с. Хоперії В.Г., та с.н.с. Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України Кузьміної Т.А. (протокол №4, від 27.02.2020).

Підручник з англійської мови «A book of biology and medicine» для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини». Автор: доцент кафедри мовної підготовки Курдіш О.К. Підтримано клопотання автора щодо друку підручника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №3, від 30.01.2020).

Робочий зошит для виконання лабораторних завдань з дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення». Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри біології рослин проф. Бровко Ф.М., проф. Таран Н.Ю., к.б.н. Бровко О.Ф., доц. Войцехівської О.В. (протокол №3, від 30.01.2020)

Навчальний посібник «Збірник ситуаційних задач та тестових завдань по епідеміології» (навчальний посібник для підготовки до практичних занять). Автор: доцент кафедри вірусології Андрійчук О.М. (протокол №3, від 30.01.2020).

Методичні вказівки «Робочий зошит для лабораторних занять з біоорганічної хімії» до навчальної дисципліни «Хімія біоорганічна» для студентів 2-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Біологія». Автор: доцент кафедри біохімія Скопенко О.В. (протокол №3, від 30.01.2020).

Методичні рекомендацій з ентомології «Бабки (Odonata) Центральної України: польовий атлас-визначник найпоширеніших видів» до навчальної дисципліни «Ентомологія» для студентів 2 курсу спеціальності «Садово-паркове господарство». Автор: доцент кафедри екології та зоології Матушкіна Н.О. (протокол №3, від 30.01.2020).

Курс лекцій «Ентомологія. Курс лекцій» до навчальної дисципліни «Ентомологія» для студентів 2 курсу спеціальності «Садово-паркове господарство». Автор: доцент кафедри екології та зоології Матушкіна Н.О. (протокол №3, від 30.01.2020).

Методичні рекомендації до практикуму «Зоологія. Частина 2. Зоологія хордових» до навчальної дисципліни «Зоологія» для студентів 1 курсу спеціальності «Біологія». Автори: творчий колектив кафедри екології та зоології у складі доцента Мякушка С.А. та доцента Матушкіної Н.О. (протокол №3, від 30.01.2020).

Робочий зошит у двох частинах для лабораторних занять з навчальної дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» для студентів 2 курсу (освітній рівень «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Медицина». Упорядники: творчий колектив співробітників кафедри біохімії у складі асист. Галенової Т.І., доц. Компанець І.В., асист. Ракші Н.Г., проф. Остапченко Л.І. (частина 1) та асист. Галенової Т.І., асист. Ракші Н.Г., проф. Савчука О.М., проф. Остапченко Л.І. (частина 2). Підтримано клопотання авторів щодо друку робочого зошиту у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №3, від 30.01.2020).

Методичні рекомендації до лабораторних занять  "Основи експериментальної мікології" для студентів 1 курсу (освітній рівень «Магістр») спеціальності «Біологія», спеціалізації «Мікробіологія». Автор: доцент кафедри мікробіології та імунології Домбровська І.В. (протокол №3, від 30.01.2020).

Методичні рекомендації до курсу «Сучасні проблеми молекулярної біології» для студентів 2 курсу спеціальності «Медицина». Автори: творчий колектив у складі асистента кафедри фундаментальної медицини Чопей М.І. та доцента кафедри загальної та медичної генетики Афанасьєвої К.С. (протокол №3, від 30.01.2020).

Навчальний посібник «Фізіологія нервів і м’язів» до навчальної дисципліни «Фізіологія нервів і м’язів» для студентів 3 курсу спеціальності «Біологія». Автори: творчий колектив кафедри фізіології людини і тварин у складі доцента кафедри Пасічніченка О.М. та завідувача кафедри, професора Макарчука М.Ю. (протокол №3, від 30.01.2020).

Методичні рекомендації «Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з фізіології людини та тварин. Фізіологія вегетативної нервової системи» до навчальної дисципліни «Фізіологія вегетативної нервової системи» для студентів 4 курсу спеціалізації фізіологія людини і тварин, спеціальності «Біологія». Автори: творчий колектив кафедри фізіології людини і тварин у складі доцента кафедри Пасічніченка О.М. та завідувача навчальної лабораторії кафедри Воробйової А.П. (протокол №3, від 30.01.2020).

Робочий зошит (Laboratory Notebook 2: Virology) до спецкурсу «MICROBIOLOGY, VIROLOGY, and IMMUNOLOGY» для студентів 2 курсу (освітній рівень «Магістр медицини») спеціальності «Medicine». Автори: творчий колектив співробітників кафедри вірусології у складі доц. Харіної А.В., доц. Шевченко Т.П., с.н.с. Шевченка О.В., доц. Коротєєвої Г.В., проф. Будзанівської І.Г. Підтримано клопотання авторів щодо друку зошита у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №3, від 30.01.2020).

Збірка тестів «Збірка тестів для підготовки до іспиту з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» (1-й семестр)» до навчальної дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» для студентів 1 курсу спеціальності «Медицина» (українська мова навчання). Автори: творчий колектив кафедри біохімії у складі доцента кафедри Синельник Т.Б., асистента кафедри Галенової Т.І. та професора Остапченко Л.І. Підтримано клопотання авторів щодо друку збірки у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №3, від 30.01.2020).

Методичні розробки «Робочий зошит для лабораторних робіт з нормативного курсу «Рослинність земної кулі». Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри біології рослин доц. Тищенко О.В., проф. Таран Н.Ю., та асистента кафедри екології та зоології Безсмертної О.О. (протокол №3, від 30.01.2020).

Робочий зошит до навчальної дисципліни «Microbiology, Virology, and Immunology” для студентів 2 курсу (освітній рівень «Магістр медицини») спеціальності «Medicine», Частина 1 «MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY». Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри мікробіології та імунології - завідувача кафедри проф. Сківки Л.М., доц. Рудик М.П., ас. Файдюк Ю.В., аспіранта кафедри Акуленко І.В., асистентів кафедри фундаментальної медицини Довгого Р.С. та Сіромолота А.А. Підтримано клопотання авторів щодо друку робочого зошита у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №1, від 05.11.2019).

Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з навчальної дисципліни «Природна резистентність» для студентів 3 курсу (освітній рівень "Бакалавр"), що навчаються за освітньою програмою «Біологія». Автор: доцент кафедри мікробіології та імунології Моложава О.С. (протокол №1, від 05.11.2019).

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Біологічні основи інфекційних процесів» для студентів 4 курсу (освітній рівень "Бакалавр"), що навчаються за освітньою програмою «Біологія». Автор: доцент кафедри мікробіології та імунології Швець Ю.В. (протокол №1, від 05.11.2019).

Конспект лекцій «Імуномодуляторні препарати» до навчальної дисципліни «Імуномодулятори» для студентів 4 курсу (освітній рівень "Бакалавр"), що навчаються за освітньою програмою «Біологія». Автор: доцент кафедри мікробіології та імунології Рудик М.П. (протокол №1, від 05.11.2019).

Посібник «Основи порівняльної анатомії та екології хордових тварин» до навчальної дисципліни «Екологія тварин» для студентів 1 курсу (освітній рівень "Бакалавр"), що навчаються за освітньою-програмою «Екологія». Автори: творчий колектив співробітників кафедри екології та зоології у складі ас. Проценка Ю.В., доц. Горобця Л.В., Лопарьова С.О. (протокол №1, від 05.11.2019).

Підручник з англійської мови для студентів 3-4 курсів ННЦ «Інститут біології та медицини». Автор: доцент кафедри мовної підготовки Курдіш О.К. Підтримано клопотання автора щодо друку підручника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №1, від 05.11.2019).

Методичні рекомендації «Санітарна мікробіологія» до практикуму з навчальної дисципліни «Лабораторний практикум з мікробіології» для студентів 4 курсу спеціальності «Біологія». Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри мікробіології та імунології доц. Т.М. Сергійчук, ас. Ю.М. Юмини (протокол №4, від 06.06.2019).

Збірник тестів з навчальної дисципліни «Вступ до університетських студій та історія медицини» для студентів 1 курсу (освітній рівень «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Медицина» (англійська мова викладання). Упорядники: творчий колектив у складі співробітників кафедри фундаментальної медицини асист. Присяжнюк А.І., доц. Харченко О.І. (протокол №4, від 06.06.2019).

Збірник тестів з навчальної дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» (2-й семестр) для студентів 2 курсу (освітній рівень «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Медицина» (англійська мова викладання). Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри біохімії доц. Синельник Т.Б., ас. Конопельнюк В.В., проф. Остапченко Л.І. Підтримано клопотання авторів щодо друку збірника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №4, від 06.06.2019).

Збірник тестів з навчальної дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» (1-й семестр) для студентів 1 курсу (освітній рівень «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Медицина» (англійська мова викладання). Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри біохімії доц. Синельник Т.Б., ас. Галенової Т.І., проф. Остапченко Л.І. Підтримано клопотання авторів щодо друку збірника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №4, від 06.06.2019).

Збірник тестових завдань з навчальної дисципліни “Анатомія людини” «Human anatomy. Collection of test tasks for foreign student of specialization «Medicine» для студентів 1 та 2 курсів, що навчаються за освітньою програмою «Медицина». Упорядники: творчий колектив у складі співробітників кафедри фундаментальної медицини ст.н.с. Хоперії В.Г., проф. Ковальчука О.І. доц. Канцер О.В., ас. Решетнік Є.М., ас. Прибитько І.Ю, ас. Охрей А.Г, ас. Бондаренко М.П, ас. Цирюк О.I. Підтримано клопотання авторів щодо друку збірника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №4, від 06.06.2019).

Методичні розробки «Робочий зошит до лабораторного практикуму за курсом «Ботаніка» (розділ «Водорості та гриби») для студентів денного відділення. Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри біології рослин доц. Петльованої В.Р., доц. Джаган В.В., проф.Сухомлин М.М., проф.Костікова І.Ю. (протокол №4, від 06.06.2019).

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Сестринська практика» для студентів 3 курсу (освітній рівень «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Медицина». Автори: творчий колектив у складі співробітників кафедри фундаментальної медицини с.н.с. Хоперії В.Г., доц. Харченко О.І., ас. Ковтюх Т.О. Підтримано клопотання авторів щодо друку методичних вказівок у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №4, від 06.06.2019).

Навчальний посібник «Сlinical anatomy and operative surgery. Іntroduction to clinical anatomy and operative surgery. Сlinical anatomy and operative surgery of head and neck» з навчальної дисципліни «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» для студентів 2 курсу (освітній рівень «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Медицина». Упорядники: творчий колектив у складі співробітників кафедри фундаментальної медицини с.н.с. В.Г.Хоперії, доц. В.Ю.Єршова, доц. К.О.Прокопця, доц. О.І.Яцини, асист. С.І.Селіванова. Підтримано клопотання авторів щодо друку навчального посібника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №4, від 06.06.2019).

Робочий зошит «HISTOLOGY, CYTOLOGY, EMBRYOLOGY. Workbook for foreign student of specialization «Medicine». Part 3: Special Histology» для студентів 2 курсу (освітній рівень «Магістр медицини»), що навчаються за освітньою програмою «Медицина». Упорядники: творчий колектив у складі співробітників кафедри фундаментальної медицини доц. Бєлінської І.В., ас. Линчак О.В., ас. Чопей М.І., ас. Лавриненко В.Е., ст.н.с. Хоперії В.Г. і кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини доц. Пустовалова А.С., доц. Варенюка І.М., ас. Калиновського В.Є., проф. Дзержинського М.Е. Підтримано клопотання авторів щодо друку робочого зошита у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №4, від 06.06.2019).

Методичні рекомендації до практикуму з зоології «Зоологія. Частина 1: Зоологія безхребетних. Робочий зошит для практичних занять» для студентів 1 курсу (освітній рівень "Бакалавр"), що навчаються за освітньою програмою «Біологія». Автор: доцент кафедри екології та зоології Матушкіна Н.О. (протокол №3, від 05.03.2019).

Посібник «Coursebook of Medical biology» до навчальної дисципліни «Medical Biology» для студентів 1 курсу спеціальності «Медицина». Автори: творчий колектив у складі доц. Трохимця В.М., доц. Вороніної О.К. (ННЦ «Інститут біології та медицини»), с.н.с. Кузьміної Т.А. (Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України), доц. Афанасьєвої К.С., ас. Іномістової М.В., ас. Калиновського В.Є., доц. Козерецької І.А., ас. Лавриненко В.Ю. (ННЦ «Інститут біології та медицини»), викладача Мельничука С.В. (кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології), ас. Проценко О.В., доц. Рушковського С.Р., доц. Варенюка І.М., проф. Сиволоба А.В. (ННЦ «Інститут біології та медицини»). Підтримано клопотання авторів щодо друку посібника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №3, від 05.03.2019).

Робочий зошит «Workbook of Medical biology: practical course» до навчальної дисципліни «Medical Biology» для студентів 1 курсу спеціальності «Медицина». Автори: творчий колектив у складі доц. Трохимця В.М., доц. Вороніної О.К., доц. Афанасьєвої К.С., ас. Іномістової М.В., ас. Калиновського В.Є., доц. Козерецької І.А., доц. Матушкіної Н.О. (ННЦ «Інститут біології та медицини»), викладача Мельничука С.В. (кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології), доц. Петльованої В.Р., ас. Проценко О.В., доц. Рушковського С.Р., доц. Варенюка І.М., ас. Вашеки О.В. (ННЦ «Інститут біології та медицини»). Підтримано клопотання авторів щодо друку робочого зошита у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №3, від 05.03.2019).

Навчальний посібник «Систематика ссавців» до навчальної дисципліни «Теріологія» для студентів 4 курсу (освітній рівень "Бакалавр"), що навчаються за освітньою програмою «Біологія». Автор: доцент кафедри екології та зоології Мякушко С.А. (протокол №3, від 05.03.2019).

Посібник «Системний аналіз якості навколишнього середовища» до навчальної дисципліни «Системний аналіз якості навколишнього середовища» для студентів 1 курсу (освітній рівень "Магістр"), що навчаються за освітньою програмою «Екологія». Автор: професор кафедри екології та зоології Гандзюра В.П. (протокол №3, від 05.03.2019).

Підручник «Гідроекологія з основами гідробіології» до навчальних дисциплін «Гідроекологія» для студентів 2 курсу спеціальності «Екологія» та «Гідробіологія» для студентів 4 курсу спеціальності «Біологія». Автор: професор кафедри екології та зоології Гандзюра В.П. (протокол №3, від 05.03.2019).

Навчальний посібник «Лісовідновлення та лісорозведення» до навчальної дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення» для студентів 3 курсу спеціальності «Садово-паркове господарство». Автори: творчий колектив кафедри біології рослин ННЦ «Інститут біології та медицини» та кафедри відтворення лісів і лісових меліорацій НУБІПУ у складі завідувача кафедри, проф. Таран Н.Ю., проф. Бровко Ф.М., доц. Войцехівської О.В., доц. Бровко О.Ф. (протокол №3, від 05.03.2019).

Методичні розробки «Молекулярні механізми внутрішньоклітинної регуляції та керування біосинтезом» до навчальної дисципліни «Молекулярні механізми внутрішньоклітинної регуляції та керування біосинтезом» для студентів 1 року навчання (освітній рівень "Магістр"), спеціальності «Біотехнологія та біоінженерія». Автори: творчий колектив кафедри біохімії у складі доц. Андрійчук Т.Р., завідувача кафедри, проф. Савчука О.М., проф. Остапченко Л.І. (протокол №3, від 05.03.2019).

Альбом для лабораторних занять з курсу «Цитологія, гістологія та ембріологія» до навчальної дисципліни «Цитологія, гістологія та ембріологія» для студентів 1 та 2 курсів спеціальності «Медицина». Автори: творчий колектив кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини та кафедри фундаментальної медицини у складі проф. Островської Г.В., доц. Гарматіної С.М., ас. Демянчук Н.В., ас. Лавриненко В.Є., завідувача кафедри, проф. Хоперії В.Г., завідувача кафедри проф. Дзержинського М.Е. Підтримано клопотання авторів щодо друку альбому у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №3, від 05.03.2019).

Альбом для практичних занять з курсу «Екологічні аспекти клітинної біології» до навчальної дисципліни «Екологічні аспекти клітинної біології» для студентів 1 курсу спеціальності «Екологія». Автори: творчий колектив кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини у складі доц. Варенюка І.М. та завідувача кафедри, проф. Дзержинського М.Е. (протокол №3, від 05.03.2019).

Посібник «Theoretical and methodical fundamentals of the study of metabolic processes in human and animals by blood indicators» до навчальної дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» для студентів 3 курсу спеціальності «Лабораторна діагностика та дієтологія». Автори: творчий колектив кафедри біохімії та кафедри біомедицини, спільно з співробітниками Національного університету біоресурсів та природокористування та Інституту біохімії НАН України у складі L.I. Ostapchenko, L.H. Kalachniuk, L.V. Garmanchuk, T.M. Kuchmerovska, O.V. Arnauta, O.O. Smirnov (протокол №3, від 05.03.2019).

Робочий зошит для лабораторних занять з навчальної дисципліни «Біологічна хімія» для іноземних студентів 2 курсу, що навчаються за освітньою програмою «Медицина». Упорядники: творчий колектив кафедри біохімії у складі ас. Галенової Т.І., завідувача кафедри, проф. Савчука О.М., проф. Остапченко Л.І. Підтримано клопотання авторів щодо друку робочого зошита у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №3, від 05.03.2019).

Методичні рекомендації «Practical Guide for Medical Informatics» до навчальної дисципліни «Медична інформатика» для студентів 1 курсу спеціальності «Медицина». Автори: творчий колектив кафедри біофізики та медичної інформатики у складі завідувача кафедри, проф. Жолоса О.В., доц. Оглоблі О.В., ас. Мороз О.Ф., ас. Артеменка О.Ю. Підтримано клопотання авторів щодо друку методичних рекомендацій у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №3, від 05.03.2019).

Методичні рекомендації «Визначати гвоздичні – легко! Методичні рекомендації для студентів біологічних спеціальностей, що проходять польову практику». Упорядники: аспірант кафедри біології рослин Мартинюк В.О., м.н.с. Науково-дослідної лабораторії «Інтродукованого та природного фіторізноманіття к.б.н. Шевчик В.Л., асистент кафедри біології рослин Вашека О.В. (протокол №2, від 06.12.2018).

Навчальний посібник «Збудники інвазійних захворювань протозойної етіології»  до навчальної дисципліни «Збудники інфекційних захворювань» для студентів магістрів 1 року навчання спеціалізації «Мікробіологія» та «Імунологія». Автор: доцент кафедри мікробіології та імунології Сенчило Н.В. (протокол №2, від 06.12.2018).

Робочий зошит «HISTOLOGY, CYTOLOGY, EMBRYOLOGY. Workbook for foreign student of specialization «Medicine». Part 2: General Histology» для студентів 1 курсу (освітній рівень «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Медицина». Упорядники: співробітники кафедри фундаментальної медицини -  доц. Бєлінська І.В., ас. Линчак О.В., ст.н.с. Хоперія В.Г., співробітники кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини - доц. Варенюк І.М., доц. Пустовалов А.С., ас. Калиновський В.Є., проф. Дзержинський М.Е. Підтримано клопотання авторів щодо друку робочого зошита у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №2, від 06.12.2018).

Методичні рекомендації «Фазові переходи: теоретичні основи та приклади для біологічних систем» до навчальної дисципліни «Біофізика мембран» для студентів 4 курсу. Автори: співробітники кафедри біофізики та медичної інформатики – доц. Богуцька К.І., доц. Оглобля О.В. (протокол №2, від 06.12.2018). 

Навчальний посібник «Порівняльна анатомія хребетних тварин» до навчальної дисципліни «Порівняльна анатомія хребетних тварин» для студентів магістрів 2 курсу спеціальності «Біологія». Автор: доцент кафедри екології та зоології Мякушко С.А. (протокол №2, від 06.12.2018).

Навчальний посібник «Основи біотехнології» для студентів, що навчаються за освітніми програмами «Біологія» та «Біотехнологія». Автори: співробітники кафедри біохімії – доц. Кравченко О.О., проф. Савчук О.М., проф. Остапченко Л.І. Підтримано клопотання авторів щодо друку навчального посібника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №2, від 06.12.2018). 

Навчальний посібник «Анатомія рослин: практикум» до навчальної дисципліни «Ботаніка» для студентів 1 курсу, що навчаються за освітньою програмою «Біологія». Автори: співробітники кафедри біології рослин – доц. Панюта О.О., доц. Ольхович О.П. (протокол №2, від 06.12.2018).

 Методичні рекомендації «Фізіологічні основи підвищення ефективності симбіотичної азотфіксації» для студентів 2 курсу спеціальності «Садово-паркове господарство». Автори: асистент кафедри біології рослин Караушу О.В., завідувач кафедри біології рослин, проф. Таран Н.Ю. (протокол №1, від 15.11.2018). 

Підручник «Мікробіологія». Автори: співробітники кафедри мікробіології та імунології Сергійчук М.Г., завідувач кафедри, проф. Сківка Л.М., доц. Сергійчук Т.М., доц. Радченко О.С., доц. Степура Л.Г., доц. Сенчило Н.В., ас. Юмина Ю.М., доц. Домбровська І.В., ас. Рудик М.П., доц. Моложава О.С., ас. Позур В.В., ас. Файдюк Ю.В. (протокол №1, від 15.11.2018). 

Навчальний посібник «Фізико-хімічні методи в мікробіологічних та імунологічних дослідженнях» до навчальної дисципліни «Фізико-хімічні методи в мікробіології та імунології» для студентів 3 курсу спеціальності «Біологія». Автори: співробітники кафедри мікробіології та імунології – завідувач навчальної лабораторії Зелена П.П., доц. Моложава О.С., ас. Рудик М.П., завідувач кафедри, проф. Сківка Л.М., ас. Юмина Ю.М. (протокол №1, від 15.11.2018).

Методичні рекомендації «Генетика мікроорганізмів» до навчальної дисципліни «Генетика мікроорганізмів» для студентів магістрів 1 року навчання, спеціалізації «Мікробіологія». Автори: співробітники кафедри мікробіології та імунології – доц. Сенчило Н.В., ас. Файдюк Ю.В. , завідувач навчальної  лабораторії П.П. Зелена (протокол №1, від 15.11.2018).

Методичні рекомендації до розділу «Молекулярна біотехнологія» курсу «Загальна біотехнологія» для студентів 2 та 3 курсів, що навчаються за освітніми програмами «Біологія» та «Біотехнологія». Упорядники: співробітники кафедри біохімії – ас. Драницина А.С., проф. Савчук О.М., доц. Гребіник Д.М., доц. Кравченко О.О., проф. Остапченко Л.І. (протокол №1, від 15.11.2018).

Робочий зошит для лабораторних занять з навчальної дисципліни «Біологічна хімія» для іноземних студентів 1 курсу (освітній рівень «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Медицина». Упорядники: співробітники кафедри біохімії – ас. Галенова Т.І., ас. Конопельнюк В.В., ас. Драницина А.С., доц. Гребіник Д.М.,  доц. Компанець І.В., доц. Синельник Т.Б., проф. Савчук О.М., проф. Остапченко Л.І. Підтримано клопотання авторів щодо друку робочого зошита у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №1, від 15.11.2018).

Методичні рекомендації «Рання діагностика резистентності рослин до фітопатогенів за станом антиоксидантної системи» до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Оксидативний стрес у рослин» для студентів 1 курсу (освітній рівень «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Біологія». Автори: співробітники кафедри біології рослин – доц. Панюта О.О., доц. Белава В.Н., проф. Таран Н.Ю. (протокол №1, від 15.11.2018).

Навчальний посібник «Методи цито-гістологічної діагностики». Автори: співробітники кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини - доц. Варенюк І.М., завідувач кафедри, проф. Дзержинський М.Е. (протокол №7, від 21.06.2018).

Робочий зошит «HISTOLOGY, CYTOLOGY, EMBRYOLOGY. Workbook for foreign student of specialization «Medicine» Part 1: Cytology and Embryology» для студентів 1-го року навчання (освітній рівень «Магістр медицини»), що навчаються за освітньою програмою «Медицина». Упорядники:   творчий колектив кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини у складі доц. Варенюк І.М., доц. Пустовалов А.С., ас. Калиновський В.Є., проф. Дзержинський М.Е. і кафедри фундаментальної медицини у складі ст.н.с. Бєлінська І.В., к.б.н. Линчак О.В., ст.н.с. Хоперія В.Г. Підтримано клопотання авторів щодо друку робочого зошита у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол №7, від 21.06.2018).

Навчальний посібник з навчальної дисципліни «Екологічний маркетинг» для студентів 1-го року навчання (освітні рівень «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Екологічна безпека». Упорядники: творчий колектив кафедри екології та зоології у складі доц. Гацька Л.П., доц. Харченко Т.Б., ас. Карлащук С.В. (протокол №7, від 21.06.2018).

Підручник «Комп’ютерні технології в ландшафтній архітектурі». Автор: доцент кафедри біології рослин В.Ф. Шпагін (протокол №7, від 21.06.2018).

Робочий зошит «Workbook for practical course for Medical Biology». Автори: творчий колектив кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини у складі доц. Вороніна О.К., доц. Варенюк І.М., ас. Калиновський В.Є.. Підтримано клопотання авторів щодо друку робочого зошита у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол № 6, від 05.04.2018).

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Геоінформаційні системи в екології" для студентів 1 курсу (освітній рівень "Магістр"), що навчаються за освітньою програмою "Екологічна безпека". Автор: асистент кафедри екології та зоології Проценко Ю.В. (протокол № 6, від 05.04.2018).

Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни "Місцевий імунітет" для студентів 4 курсу (освітній рівень "Бакалавр"), що навчаються за освітньою програмою "Біологія". Автор: професор кафедри мікробіології та імунології, д.б.н. Стасенко А.А. (протокол № 6, від 05.04.2018) .

Методичні вказівки «Зоологія. Частина 1: Зоологія хребетних. Методичні рекомендації до практичних занять» з навчальної дисципліни «Зоологія», для студентів 1-го курсу (освітній рівень «Бакалавр»), що навчаються за освітньою програмою «Біологія». Упорядник: доц. кафедри екології та зоології доц. Матушкіна Н.О. (протокол № 6, від 05.04.2018).

Навчальний посібник (курс лекцій) з навчальної дисципліни «Інструментальні методи дослідження якості довкілля» для студенів (освітній рівень «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Екологічна безпека».  Автор: завідувач кафедри екології та зоології Лукашов Д.В. (протокол № 6, від 05.04.2018).

Методичні вказівки «Medical biology: workbook  of molecular genetics» для студентів 1-го курсу напряму Medicine. Автори: творчий колектив кафедри  загальної та медичної генетики у складі ас. Іномістова М.В., ас. Проценко О.В., доц. Козерецька І.А., доц. Афанасьєва К.С., доц. Рушковський С.Р., проф. Сиволоб А.В., проф. Демидов С.В. Підтримано клопотання авторів щодо друку підручника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол № 6, від 05.04.2018).

Підручник «Вірусологія». Автори: творчий колектив кафедри вірусології у складі проф. Будзанівська І.Г., доц. Шевченко Т.П., доц. Коротєєва Г.В., доц. Молчанець О.В., доц. Харіна А.В., доц. Компанець Т.А., доц. Андрійчук О.М., доц. Шевченко О.В., доц. Кондратюк О.А. (протокол № 6, від 05.04.2018).

Методичні рекомендації до практикуму і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент природних ресурсів. Частина 1. Земельні ресурси» для студентів 1-го року навчання  (освітній рівень «Магістр»), що навчаються за освітньою програмою «Екологічна безпека». Упорядник: доцент кафедри екології та зоології Абдулоєва О.С. (протокол № 6, від 05.04.2018).

Робочий зошит «Medical Parasitology Workbook». Автори: доцент кафедри екології та зоології Матушкіна Н.О., с.н.с. Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Кузьміна Т.А., доцент кафедри екології та зоології Трохимець В.М. Підтримано клопотання авторів щодо друку підручника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол № 6, від 05.04.2018).

Методичні вказівки до занять з курсу «Біологія» «Methodical recommendations to «Biology» course for foreign students of Training department for studying of foreign citizens» of Taras Shevchenko National University of Kyiv» для студентів-іноземців Підготовчого відділення для навчання іноземних громадян КНУ імені Тараса Шевченка. Упорядники: доц. Баданіна В.А., доц. Тищенко О.В., асист. Безсмертна О.О., доц. Джаган В.В., ст.н.с. Футорна О.А., фахівець 1 категорії Власюк М.М., ст. викладач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики НУБіП України Бабицький А.І., доц. Романенко П.О. (протокол № 5, від 07.12.2017).

Підручник «Фізіологія центральної нервової системи». Автори: творчий колектив кафедри фізіології та анатомії у складі зав. кафедри, проф. Макарчук М.Ю., доц. Куценко Т.В. Підтримано клопотання авторів щодо друку підручника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол № 5, від 07.12.2017).

Навчальний посібник «Практикум із зоології безхребетних». Автори: творчий колектив кафедри екології та зоології у складі доц. Балан П.Г., зав. кафедри, проф. Лукашов Д.В., доц. Трохимець В.М., канд. біол. наук Сінгаєвський Є.М. Підтримано клопотання авторів щодо друку навчального посібника у видавництві «Фітосоціоцентр» (протокол № 5, від 07.12.2017).

Методичні вказівки «Методичні рекомендації по раціональному харчуванню та модифікації способу життя при неалкогольній жировій хворобі печінки» до занять з курсу «Харчування при захворюваннях травної системи». Автор: доц. кафедри фундаментальної медицини Манжалій Е.Г. Підтримано клопотання автору щодо друку методичних вказівок у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол № 4, від 26.10.2017).

Альбом для лабораторних занять з курсу «Загальна цитологія». Автори: творчий колектив кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини у складі зав. кафедри, проф. Дзержинський М.Е., доц. Пазюк Л.М., доц. Вороніна О.К., доц. Варенюк І.М. (протокол № 4, від 26.10.2017).

Альбом для лабораторних занять з курсу «Гістологія». Автори: творчий колектив кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини у складі зав. кафедри, проф. Дзержинський М.Е., проф. Островська Г.В., доц. Гарматіна С.М., доц. Пазюк Л.М., доц. Вороніна О.К. (протокол № 4, від 26.10.2017).

Альбом для лабораторних занять з курсу «Біологія індивідуального розвитку». Автори: творчий колектив кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини у складі зав. кафедри, проф. Дзержинський М.Е., доц. Скрипник Н.В., доц. Гарматіна С.М., доц. Вороніна О.К. (протокол № 4, від 26.10.2017).

Альбом для лабораторних занять з курсу «Загальна цитологія та гістологія». Автори: творчий колектив кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини у складі зав. кафедри, проф. Дзержинський М.Е., проф. Островська Г.В, доц. Вороніна О.К. (протокол № 4, від 26.10 2017).

Альбом для лабораторних занять з курсу «Цитологія та гістологія людини». Автори: творчий колектив кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини у складі зав. кафедри, проф. Дзержинський М.Е., проф. Островська Г.В, доц. Вороніна О.К. (протокол № 4, від 26.10.2017).

Альбом для лабораторних занять з курсу «Біологія клітини». Автори: творчий колектив кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини у складі зав. кафедри, проф. Дзержинський М.Е., доц. Пустовалов А.С. (протокол № 4, від 26.10.2017).

Альбом для лабораторних занять з курсу «Ембріологія людини». Автори: творчий колектив кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини у складі зав. кафедри, проф. Дзержинський М.Е., доц. Скрипник Н.В., доц. Гарматіна С.М., доц. Вороніна О.К. (протокол № 4, від 26.10.2017).

Альбом для лабораторних занять з курсу «Екологічні аспекти клітинної біології». Автори: творчий колектив кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини у складі зав. кафедри, проф. Дзержинський М.Е., доц. Варенюк І.М. (протокол № 4, від 26.10.2017).

Інформаційно-довідкове видання «Розподіл частот алелів STR-локусів серед населення України». Упорядники: Домбровський І.В., Серга С.В., Майстренко О.М., Кривда Р.Г., Остапченко Л.І., Демидов С.В., Козерецька І.А. (протокол № 4, від 26.10.2017).

Навчальний посібник з практичних занять до курсу «Вірусологія». Автори: творчий колектив кафедри вірусології у складі зав. кафедри, проф. Поліщук В.П., доц. Андрійчук О.М., проф. Будзанівська І.Г., доц. Компанець Т.А., доц. Кондратюк О.А., доц. Коротєєва Г.В., доц. Молчанець О.В., доц. Харіна А.В., доц. Шевченко Т.П., ст. н. с. Шевченко О.В. (протокол № 2, від 16.06.2017).

Методична розробка «Робочий зошит до лабораторного практикуму за курсом «Ботаніка» (розділ «Водорості та гриби») для студентів заочного відділення, спеціальність «Біологія». Автори: творчий колектив кафедри біології рослин у складі доц. Петльована В.Р., доц. Джаган В.В., проф. Сухомлин М.М., доц. Романенко П.О., проф. Костіков І.Ю. (протокол № 2, від 16.06.2017).

Навчальний посібник «Загальна паразитологія. Курс лекцій». Автори: Балан П.Г., Кілочицька Н.П., Кілочицький П.Я., Корнюшин В.В. (протокол № 2, від 16.06.2017).
«Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи молекулярної діагностики» для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальність «Біологія» освітня програма «Лабораторна діагностика біологічних систем»». Автори: творчий колектив кафедри біохімії у складі проф. Остапченко Л.І., асист. Драницина А.С., доц. Гребінник Д.М. (протокол № 2, від 16.06.2017).

«Методичні вказівки до дисципліни «Віруси і біобезпека», для студентів магістрів 1- го року навчання програми підготовки «Вірусологія»». Автор: доц. кафедри вірусології Андрійчук О.М. (протокол № 1, від 16.03.2017).

«Методичні рекомендації щодо оформлення курсових та випускних кваліфікаційних робіт». Упорядники: асист. кафедри біохімії Вакал С.Є., доц. кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини Вороніна О.К., доц. кафедри екології та зоології Трохимець В.М., доц. кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини Скрипник Н.В. (протокол № 1, від 16.03.2017).

«Методичні рекомендації щодо регламенту проведення заліків та іспитів». Упорядники: доц. кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини Скрипник Н.В., доц. кафедри вірусології Андрійчук О.М., доц. кафедри фундаментальної медицини Шелюк О.В. (протокол № 1, від 16.03.2017).

Програма навчальної практики для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини». Автори: доц. кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини Вороніна О.К., доц. кафедри вірусології Андрійчук О.М., доц. кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини Скрипник Н.В. (протокол № 1, від 16.03.2017).

Збірник тестів до теоретичного модулю навчальної практики для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини». Упорядники: доц. кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини Вороніна О.К., доц. кафедри вірусології Андрійчук О.М., доц. кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини Скрипник Н.В. (протокол № 1, від 16.03.2017).

Навчальний посібник «Гриби України. Атлас-довідник». Автори: проф. кафедри біології рослин Сухомлин М.М., доц. кафедри біології рослин Джаган В.В. (протокол № 1, від 16.03.2017).

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Молекулярна біологія» для студентів другого курсу спеціальності «Біологія». Автори: доц. кафедри загальної та медичної генетики Афанасьєва К.С., доц. кафедри загальної та медичної генетики Рушковський С.Р., проф. кафедри загальної та медичної генетики Сиволоб А.В. (протокол № 1, від 16.03.2017).

Навчальний посібник «Біохімія. Практикум». Автори: творчий колектив кафедри біохімії у складі проф. Остапченко Л.І., доц. Компанець І.В., доц. Скопенко О.В., доц. Синельник Т.Б., асист. Кравченко О.О., асист. Береговий С.М. Підтримано клопотання авторів щодо друку навчального посібника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол № 1, від 16.03.2017).

Навчальний посібник «Біоорганічна хімія. Практикум». Автори: творчий колектив кафедри біохімії у складі проф. Остапченко Л.І., доц. Компанець І.В., доц. Скопенко О.В., доц. Синельник Т.Б., проф. Савчук О.М., асист. Береговий С.М. Підтримано клопотання авторів щодо друку навчального посібника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол № 1, від 16.03.2017).

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Фізіологія поведінки. Методичні рекомендації до лабораторних занять», для студентів 1-го курсу магістратури освітньої програми «Фізіологія людини і тварин». Автори: доц. кафедри фізіології та анатомії Кравченко В.І., зав. кафедри, проф. Макарчук М.Ю. (протокол № 4, від 21.12.2016).

Методичні розробки «Альбом для лабораторних робіт з курсу «Ботаніка» (Вищі рослини)» для студентів 1 курсу спеціальності «Біологія». Автори: творчий колектив кафедри біології рослин у складі доц. Баданіна В.А., доц. Тищенко О.В., асист. Вашека О.В., асист. Безсмертна О.О. (протокол № 3, від 27.10.2016).

Методичні рекомендації «Фіторесурсознавство. Методичні рекомендації до практикуму». Автори: доц. кафедри екології та зоології Абдулоєва О.С., н.с. Інституту еволюційної екології НАН України Блінкова О.І. (протокол № 3, від 27.10.2016).

Методичні рекомендації «Визначати злаки - легко! Методичні рекомендації для студентів, що проходять практику в Канівському природному заповіднику». Автори: творчий колектив кафедри біології рослин у складі Вашека О.В., Шевчик В.Л. (протокол № 3, від 27.10.2016).

Підручник «Зоологія (Зоологія хордових)». Автори: творчий колектив кафедри екології та зоології у складі проф. Серебряков В.В, доц. Трохимець В.М., доц. Мякушко С.А., доц. Лопарьов С.О. Підтримано клопотання авторів щодо друку підручника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол № 3, від 27.10.2016).

Методичні вказівки «Збірник тестових завдань до комплексного іспиту» (англійською мовою) за спеціальністю «Біологія», освітньою програмою «Біохімія» для студентів-іноземців освітнього рівня «Магістр». Автори: асист. кафедри біохімії Вакал С.Є., доц. кафедри біохімії Гребінник Д.М. (протокол № 3, від 27.10.2016).

Тестові завдання до лекційних занять з курсу «Вступ до університетських студій та історія медицини», для студентів 1 курсу напряму підготовки 120102 «Лабораторна діагностика», за освітньою програмою «Лабораторна діагностика». Автори: проф. кафедри біохімії Остапченко Л.І., доц. кафедри біохімії Харченко О.І. (протокол № 3, від 07.10.2015).

Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, кваліфікаційних та випускних кваліфікаційних робіт для студентів ННЦ «Інститут біології». Автори: доц. кафедри екології та зоології Трохимець В.М., доц. кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини Вороніна О.К., асист. кафедри біохімії Вакал С.Є., доц. кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини Скрипник Н.В. (протокол № 3, від 07.10.2015).

Методичні рекомендації щодо розроблення та оформлення екзаменаційних білетів з навчальних дисциплін. Автори: доц. кафедри вірусології Андрійчук О.М., доц. кафедри фундаментальної медицини Шелюк О.В., доц. кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини Скрипник Н.В. (протокол № 3, від 07.10.2015).

Методичні рекомендації до дисципліни спеціалізації «Молекулярна біологія вірусів» для студентів денної форми навчання ННЦ «Інститут біології». Автори: проф. кафедри вірусології Поліщук В.П., доц. кафедри вірусології Шевченко Т.П. (протокол № 3, від 07.10.2015).

Методичні рекомендації до дисципліни спеціалізації «Віруси людини та тварин» для студентів денної форми навчання ННЦ «Інститут біології». Автори: доц. кафедри вірусології Коротєєва Г.В. (протокол № 3, від 07.10.2015).

Методичні рекомендації до самостійної роботи зі спецкурсу «Однодольні» на базі Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна (LILIIDAE). Автори: творчий колектив кафедри біології рослин у складі асист. Вашека О.В., д-р біол. наук Гайдаржи М.М., Коломієць Т.В., доц. Тищенко О.В. (протокол № 3, від 07.10.2015).

Монографія «Рідкісні водні папороті флори України». Автори: асист. кафедри біології рослин Безсмертна О.О., ст. викладач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики НУБіП України Бабицький А.І. (протокол № 3, від 07.10.2015).

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Генетика з основами популяційної генетики», для студентів 3-го курсу напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Автори: творчий колектив кафедри загальної та медичної генетики у складі асист. Серга С.В., асист. Проценко О.В., асист. Ейнор Д., проф. Демидов С.В., доц. Козерецька І.А. (протокол № 2, від 09.09.2015).

Підручник «Загальна цитологія». Автори: творчий колектив кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини у складі зав. кафедри Дзержинський М.Е., доц. Скрипник Н.В., проф. Островська Г.В., доц. Гарматіна С.М., доц. Пустовалов А.С., доц. Варенюк І.М., доц. Вороніна О.К., доц. Пазюк Л.М. Підтримано клопотання авторів щодо друку підручника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол № 2, від 09.09.2015).

Монографія «Екологічні особливості популяцій перепела (COTURNIX COTURNIX L.) в Україні (щільність, чисельність, міграції, охорона)». Автори: канд. біол. наук. Яненко В.О., проф. кафедри зоології Серебряков В.В. (протокол № 2, від 09.09.2015).

Навчальний посібник «Фізичні методи в молекулярній генетиці. Практикум». Автор: доц. кафедри загальної та медичної генетики Афанасьєва К.С. Підтримано клопотання автора щодо друку навчального посібника у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» (протокол № 2, від 09.09.2015).

Навчальний посібник «Сенсорні системи людини. Практикум». Автор: доц. кафедри фундаментальної медицини Шелюк О.В. (протокол № 1 від 10.06.2015).

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader