НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка є багатогалузевим класичним провідним вищим навчальним закладом України, національним надбанням освіти, науки й культури, який за результатами своєї діяльності здобув загальнодержавного та міжнародного визнання.

Університет, згідно Указів Президента України від 21 квітня 1994 року № 176/94 «Про Київський університет імені Тараса Шевченка» та від 25 листопада 1999 року №1496/99 «Про Київський національний університет імені Тараса Шевченка», має статус національного державного вищого навчального закладу, який в межах компетенції, наданої законодавством України та Статутом Університету, здійснює: підготовку фахівців з вищою освітою та учнів за власними експериментальними освітніми програмами та навчальними планами; підготовку аспірантів та докторантів; підвищення кваліфікації фізичних осіб з вищою освітою; атестацію висококваліфікованих фахівців; виховання національно свідомої інтелігенції.

Діяльність Університету базується на Конституції України та законодавчих актах України, що регулюють правовідносини у сфері освіти та науки, інших нормативно-правових актах України та Статуті Університету.

Нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України

Автономія Університету визначається законодавством, Статутом Університету і передбачає право:
- розробляти й реалізовувати освітні (наукові) програми у межах ліцензованих спеціальностей;
- самостійно визначати форми навчання та організації освітнього процесу;
- самостійно розробляти і запроваджувати власні освітні програми підготовки молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів, освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії і наукові програми підготовки докторів наук згідно з Міжнародною стандартною класифікацією освіти;
- приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;
- формувати й затверджувати структуру, власний штатний розпис, відповідно до законодавства; приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі, встановлення еквівалентності здобутих в іноземних вищих навчальних закладах, ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;
- запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;
- надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;
- самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;
- присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які, відповідно до законодавства, успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання за певним рівнем вищої освіти;
- приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами;
- утворювати загальноосвітні навчальні заклади, у визначеному законодавством порядку;
- утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи (крім Військового інституту та Інституту Управління державної охорони), у визначеному законодавством порядку;
- здійснювати видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники та наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу;
- брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо) шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності);
- здійснювати, на підставі відповідних договорів, спільну діяльність із навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;
- розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах й організаціях;
- брати участь у роботі міжнародних організацій;
- здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність, відповідно до законодавства та Статуту Університету;
- розпоряджатися власними надходженнями, зокрема, отриманими від надання платних послуг;
- установлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
- звертатися з ініціативою щодо внесення змін до чинних або розробки нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти; брати участь у роботі над проектами;
- відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;
- запроваджувати власну символіку та атрибутику;
- реалізовувати інші права, що не суперечать законодавству.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader