НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

     
gerb knu Експертні ради
роботодавців
newlogo with heart new 05.12.2017
     

ЕКСПЕРТНІ РАДИ РОБОТОДАВЦІВ є консультативно-дорадчими органами, які здійснюють свою діяльність з метою забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців на основі співробітництва структурних підрозділів (факультетів/інститутів, кафедр) Університету із зацікавленими підприємствами і організаціями – провідними роботодавцями.

Експертні ради є частиною системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету на рівні факультетів/інститутів та виконують такі функції:

 • здійснюють експертне оцінювання освітніх програм та навчальних планів підготовки, зокрема визначають їхню актуальність щодо тенденцій ринку праці, враховують сучасні галузеві особливості, можливості працевлаштування, наявність необхідного обсягу практичної підготовки тощо;
 • беруть участь у розробленні освітніх програм, зокрема визначають цілі програми, програмні компетентності та програмні результати навчання, а також долучаються до вдосконалення змістовної частини освітніх програм та навчальних планів;
 • беруть участь у реалізації освітніх програм, сприяють їх забезпеченню та організаційній і ресурсній підтримці шляхом:
  - залучення до освітнього процесу визнаних професіоналів із досвідом управлінської, інноваційної та наукової роботи за фахом (читання лекцій, проведення практичних занять, керівництво виробничими практиками, курсовими та кваліфікаційними роботами, курсовими проектами, науково-дослідними роботами тощо);
  - організації практичної підготовки на базі підприємств-партнерів;
  - оцінювання актуальності тем кваліфікаційних робіт здобувачів освіти, її відповідність сучасному стану професійної діяльності випускників;
  - надання пропозицій щодо формування тематики кваліфікаційних і курсових робіт (проєктів) учасників освітнього процесу;
 • здійснюють експертне оцінювання рівня підготовки випускників до професійної діяльності, зокрема шляхом участі в роботі екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти;
 • сприяють працевлаштуванню випускників Університету, зокрема шляхом попереднього закріплення майбутніх випускників за першим робочим місцем;
 • беруть участь у вивченні потреби ринку праці у фахівцях за спеціальностями (освітніми програмами);
 • сприяють підвищенню кваліфікації та організації стажувань науково-педагогічних працівників і співробітників Університету на базі підприємств-роботодавців та фахівців підприємств-роботодавців на базі Університету;
 • сприяють створенню та апробації ефективних механізмів взаємодії Університету з роботодавцями.

З метою забезпечення якісної професійної підготовки за спеціальностями фахівців в ННЦ «Інститут біології та медицини» на основі співробітництва із зацікавленими підприємствами/організаціями – партнерами та у відповідності до Положення про ради роботодавців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

в Інституті сформовані Експертні ради роботодавців
за спеціальностями
101 «Екологія»;
206 «Садово-паркове господарство»
за групами спеціальностей
091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія»;
224 «Технології медичної діагностики та лікування», 222 «Медицина».

До постійного складу Експертних рад залучені досвідчені фахівці з відповідних спеціальностей, які є представниками об’єднань організацій роботодавців, керівники (заступники керівників) підприємств та провідні фахівці-представники установ, організацій, підприємств.

Склад Експертних рад ННЦ «Інститут біології та медицини»

Діяльність Експертних рад ґрунтується на принципах колегіальності та гласності обговорення питань, пов’язаних з їхніми завданнями.
Участь представників роботодавців у роботі Експертної ради здійснюється на громадських засадах.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader