НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
«БІОЛОГІЯ»


Галузь знань 09 «Біологія» 

Спеціальність – 091 «Біологія» 

Освітній рівень «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма – «Біологія» (денна/заочна форма навчання)

Освітній рівень – «Магістр»
Освітньо-наукова програма – «Біологія»
Освітньо-професійна програма – «Біологія» (заочна форма навчання)
Освітньо-професійна програма – «Біобезпека» (денна/заочна форма навчання)

Освітній рівень – «Доктор філософії»
Освітньо-наукова програма  «Біологія»

Biologiya LOGO 5 

 

 

Біологія є наукою про життя, прагнення глибокого та всебічного розуміння якого знаходить своє відображення в розвитку багатьох наук і технологій сучасного світу – від персональної медицини до біологічних основ психології людини, від розробки нових біонічних матеріалів та пристроїв до клітинної інженерії і штучного запліднення.

Саме тому біологія 21 століття є галуззю знань, що динамічно розвивається і потребує високоінтелектуальних, творчих та ініціативних фахівців високого рівня підготовки.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка має багаті традиції підготовки фахівців-біологів. Майже двовіковий період історії Університету позначений діяльністю всесвітньовідомих учених-біологів, таких як К. Кесслер (один із засновників фауністики, автор теорії міграції птахів «широким фронтом»), О. Ковалевський (один із засновників еволюційної ембріології), М. Сєвєрцов (автор теорії «філембріогенезу»), І. Шмальгаузен (один із засновників еволюційної морфології тварин), С. Навашин (відкривач подвійного запліднення у рослин), М. Холодний (автор фітогормональної теорії тропізму рослин), О. Палладін (засновник української школи біохіміків), П. Богач (відкривач багатьох рефлексів кишково-шлункового тракту), Ф. Добржанський (один із розробників синтетичної теорії еволюції) та багатьох інших.

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» зберігши безцінну наукову спадщину, продовжив традиції підготовки висококваліфікованих фахівців найвищого ґатунку. Він об'єднав у своєму складі біологічний факультет Університету та низку науково-дослідних установ, що дозволило максимально наблизити процес викладання до актуальних вимог та потреб суспільства. Цьому сприяє й залучення до навчального процесу провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців. Викладачами Інституту розроблено оригінальні навчальні програми та підготовлено науково-методичну літературу, яка допомагає студентам опановувати нові знання на найвищому рівні – це навчальні посібники та підручники, курси лекцій, методичні рекомендації та робочі зошити з обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін.

У стінах Інституту майбутні біологи вивчають феномен життя на різних рівнях його організації – від молекули до біосфери.

 1  2

На сьогоднішній день підготовка студентів за спеціальністю «Біологія» здійснюється за такими напрямками, як біофізика та медична інформатика, біохімія, біологія рослин, вірусологія, генетика, зоологія, імунологія, мікробіологія, молекулярна біологія, репродуктивна біологія (бакалаврат), фізіологія людини і тварин, цитологія та гістологія.

Важливим завданням навчання майбутніх біологів в Інституті є формування у них практичних фахових навичок. Тому лабораторні й практичні заняття складають вагому частину навчального плану освітньої програми «Біологія». Для їхнього проведення Інститут має найкращу в нашій країні навчальну матеріально-технічну базу біологічного профілю. Лабораторії Інституту та віварій, мають обладнання, що відповідає найвищим національним та міжнародним стандартам. 

Студенти-біологи мають можливість закріпити й поглибити набуті в стінах Інституту навички практичної науково-експериментальної роботи під час навчальних та виробничих практик.

База практик включає понад два десятки науково-дослідних установ, низку закладів вищої освіти, заклади охорони здоров’я, природоохоронні об’єднання та структури, а також різноманітні заклади державної та приватної форм власності. Тож випускники Інституту мають можливість набути практичного досвіду та ознайомитись із можливостями майбутнього працевлаштування ще під час свого навчання.

В Інституті працюють програми академічної мобільності, за якими студенти можуть проходити стажування або здійснювати навчання в закордонних навчальних та наукових центрах, набуваючи досвіду на міжнародній науковій арені.

Освітній рівень – «Бакалавр»
Сертифікат про акредитацію освітньої програми
Освітньо-професійна програма – «Біологія» (2022)

Освітньо-професійна програма – «Біологія» (Проєкт. 2022)

Освітньо-професійна програма – «Біологія» (2021) 
Освітньо-професійна програма – «Біологія» (Проєкт. 2021)
Освітньо-професійна програма – «Біологія» (2020)

Освітньо-професійна програма – «Біологія» (2018)

Освітньо-професійна програма «Біологія та викладання біологічних дисциплін» (2022)
Освітньо-професійна програма «Біологія та викладання біологічних дисциплін
» (Проєкт. 2022)

Освітньо-професійна програма – «Біологія (для іноземних громадян)» (2020)
 
Освітньо-професійна програма – «Біологія (для іноземних громадян)» (Проект. 2020)
Освітньо-професійна програма – «Біологія (для іноземних громадян)» (2019) 
Освітньо-професійна програма – «Біологія (для іноземних громадян)» (Проект. 2019)

Освітньо-професійна програма – «Біологія» (заочна форма навчання) (2020)
Освітньо-професійна програма – «Біологія» (заочна форма навчання) (2018)

Освітній рівень «Магістр»
Освітньо-наукова програма – «Біологія» (2021)
Освітньо-наукова програма – «Біологія» (Проект, 2021)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми
Освітньо-наукова програма – «Біологія» (2020)
Освітньо-наукова програма «Біологія» (Проект. 2020)
Освітньо-наукова програма – «Біологія» (2018)

Освітньо-професійна програма – «Біологія» (заочна форма навчання) (2022)
Освітньо-професійна програма – «Біологія» (заочна форма навчання) (Проєкт. 2022)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми
Освітньо-професійна програма – «Біологія» (заочна форма навчання) (2020)
Освітньо-професійна програма – «Біологія» (заочна форма навчання) (Проєкт. 2020)
Освітньо-професійна програма – «Біологія» (заочна форма навчання) (2018)
Освітньо-професійна програма – «Біологія» (заочна форма навчання) (Проєкт. 2018)

Освітньо-професійна програма – «Біобезпека» (денна/заочна форма навчання) (2022)
Освітньо-професійна програма – «Біобезпека» (денна/заочна форма навчання) (Проєкт. 2022)

Короткострокова програма підвищення кваліфікації "Поглиблення фахових знань вчителів біології" (Проєкт.2022)

Освітній рівень – «Доктор філософії»
Освітньо-наукова програма – «Біологія» (2021)
Освітньо-наукова програма – «Біологія» (Проект. 2021)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми
Освітньо-наукова програма «Біологія» (2018)
Освітньо-наукова програма «Біологія» (Проект. 2018)

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader