НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
«САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

 

Галузь знань – 20 «Аграрні науки та продовольство»
Спеціальність 206 «Садово-паркове господарство»

Освітній рівень «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма – «Ландшафтний дизайн та озеленення»

Освітній рівень «Магістр»
Освітньо-професійна програма – «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища»

 

 

З 2017 року в ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка розпочато системну підготовку фахівців із ландшафтного дизайну і зеленого будівництва: відкрито набір студентів на освітню програму «Ландшафтний дизайн та озеленення» (освітній рівень - бакалавр), а в 2019 році відкрито набір студентів на освітню програму «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища» (освітній рівень – магістр), що реалізуються на кафедрі біології рослин.

Відродження університетської архітектурної освіти стало віхою в сучасній історії Університету. Архітектурні дисципліни і садово-паркове мистецтво вже викладалися у ньому: кафедра архітектури успішно функціонувала в Університеті Святого Володимира з 1837 року по 1863 рік. В цей час лекції студентам читали видатні архітектори Францишек Мєхович і Олександр Беретті.

Наразі бакалаврів та магістрів ландшафтної архітектури та фахівців з садово-паркового мистецтва випускають провідні класичні університети світу, такі як Пристонський, Гарвардський, Єльський, Колумбійський, Каліфорнійський, Кембриджський та багато інших.

Сучасна кон’юнктура ринку праці України пов’язана зі зростанням попиту на послуги висококваліфікованих фахівців із ландшафтного дизайну і зеленого будівництва, які здатні вирішувати задачі не лише естетичного, але й екологічного благоустрою відкритого простору урбанізованих ландшафтів. Ця тенденція підтримується зростаючим попитом абітурієнтів на отримання вищої освіти саме цього профілю і набуття нових теоретично-практичних знань із ландшафтного дизайну та проектування для рекреаційного благоустрою територій у державних, комунальних та приватних підприємствах.

Підготовка фахівців даного профілю вимагає не лише традиційних методів навчання, але й новітніх науково-практичних розробок у вивченні та створенні садово-паркових ландшафтів: знання основних закономірностей садово-паркового мистецтва, підбір необхідних видів та форм деревних рослин, їхнє грамотне використання на об’єктах ландшафтної архітектури для вирішення глобальних проблем збереження біорізноманіття в техногенних ландшафтах.

Ці задачі з успіхом вирішують висококваліфіковані фахівці ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що має потужну виробничу базу (Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна, Канівський природний заповідник) та найкращу серед закладів вищої освіти України експериментальну базу за даним напрямом: систему навчальних та навчально-наукових лабораторій кафедри біології рослин (мікроскопії, культивування водоростей, вищих грибів, біохімічної та молекулярно-біологічної, ламінарної), укомплектованих сучасним обладнанням та кваліфікованим персоналом.

Все це свідчить про наявність значного потенціалу для успішної підготовки майстрів садово-паркового господарства на базі нашого Інституту.

Підготовка майбутніх фахівців садово-паркового господарства здійснюється у тісній співпраці із Національним ботанічним садом ім. М.Г. Гришка НАН України, розплідниками декоративних рослин («Єва» та «Осокор»), ландшафтною компанією «Вишукане садівництво», де студенти мають можливість проходити навчальну та виробничу практики, реалізовувати дипломні проекти відповідно до договорів про співробітництво.

Важливою сходинкою до реальної практики садового дизайнера є участь студентів спеціальності «Садово-паркове господарство» у конкурсах садів «Green living ideas» (2019), «Рецепти щасливого міста» (2020) в рамках Національної Премії з Ландшафтної Архітектури та садового Дизайну та у розробці проектів з ландшафтного дизайну реальних об’єктів.

Під час навчання студентів за освітньою програмою «Ландшафтний дизайн та озеленення» особлива увага приділяється аспектам роботи з малими просторами, найбільш характерними для приватних ділянок, моделюванню та розробці проектів озеленення з використанням новітніх технологій та прийомів графічної подачі, а також технологіям вирощування посадкового матеріалу декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті. Невід’ємною складовою підготовки бакалавра є обов’язкові навчальні практики з профільних дисциплін (геодезії, біології рослин, дендрології, грунтознавства, квітникарства та озеленення населених місць), а також виробнича фахова практика з садово-паркових об'єктів та переддипломна практика.

Урбанізоване середовище істотно відрізняється від природних умов й потребує використання для озеленення стрестолерантних рослин, адаптованих до умов глобальних змін клімату та специфіки урболандшафтів. До них можна віднести «Міський острів тепла» (Urban Heat Island (UHI) – температурна аномалія над центральною частиною міста) або «Шкідливий Озон» (Bad O3) над транспортними магістралями. Тому під час навчання студентів за освітньою програмою «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища» акцент робиться на особливостях функціонування та взаємодії з урбанізованими ландшафтами Києва та інших міст України, а також на проблемах, що виникають при розбудові міст й призводять до збільшення навантажень на урбоекосистеми та загострення екологічної ситуації в фітоценозах парків, скверів, прибудинкових зелених зонах тощо.

Оволодіння технологіями адаптивного рослинництва при формуванні зеленої інфрастуктури міста (рекреаційних зон, зелених коридорів), вертикального озеленення будівель, включаючи озеленення дахів, фітофільтрації повітряних та водних просторів є євроінтеграційною прерогативою освітньої програми «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища». Навчання новітнім технологіям озеленення мегаполісів (урболандшафтів) поєднується з формуванням компетентностей для вирішення проблем реставрації, опанування стратегій поліпшення існуючих зелених зон, підтримання фітосанітарного стану уже існуючих фітоценозів.

Наразі таке поєднання пріоритетів є унікальним на теренах України. Воно відкриває для наших випускників широкі перспективи для роботи у садово-паркових господарствах, садових центрах, профільних підприємствах будь-якої форми власності та індивідуальної практики садового дизайнера. Відповідно, всебічно підготовлені фахівці, які здатні вміло поєднувати різногалузеві знання, мають практичні навички садового проектування, можуть претендувати на гідне працевлаштування і високу заробітну плату за виконані роботи в Україні  та поза її межами.

ННЦ «Інститут біології та медицини» гарантує нашим студентам високоякісну вищу освіту, визнану роботодавцями по всьому світу, що робить наших випускників конкурентоспроможними на ринку праці.

Садово-паркове господарство у Facebook


Освітній рівень «Бакалавр»

Освітньо-професійна програма – «Ландшафтний дизайн та озеленення» (2022) 
Освітньо-професійна програма – «Ландшафтний дизайн та озеленення» (Проєкт, 2022)

Освітньо-професійна програма «Ландшафтний дизайн та озеленення»
(2020)
Освітньо-професійна програма «Ландшафтний дизайн та озеленення» (Проект, 2020)
Освітньо-професійна програма «Ландшафтний дизайн та озеленення» (2018)
Освітньо-професійна програма «Ландшафтний дизайн та озеленення» (Проект, 2018)
Сертифікат про акредитацію спеціальності 206 Садово-паркове господарство

 

Освітній рівень «Магістр»
Освітньо-професійна програма – «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища» (2022)
Освітньо-професійна програма  «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища» (Проект, 2022)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми
Освітньо-професійна програма «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища» (2020)

Освітньо-професійна програма «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища»
 
(Проект, 2020)

Освітньо-професійна програма «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища»
 (2019)

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader