НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
«ЕКОЛОГІЯ»

 

Галузь знань  10 «Природничі науки»
Спеціальність – 101 «Екологія»

Освітній рівень  «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма – «Екологія» 

Освітній рівень – «Магістр»
Освітньо-наукова програма  «Екологічна безпека»
Освітньо-наукова програма  «Екологія»

Освітній рівень – «Доктор філософії»
Освітньо-наукова програма – «Екологія»

 

 

 

 Ecology LOGO Eko safety LOGO

Антропогенне і техногенне навантаження на навколишнє природне середовище в нашій країні значно вище ніж у розвинутих країнах світу, що позначається на тривалості та якості життя людей. Серед першопричин екологічних проблем України називають успадковану від СРСР структуру економіки, зношеність основних фондів промислової і транспортної інфраструктури, недосконалість системи державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, відсутність чіткого розмежування природоохоронних та господарських функцій, недотримання природоохоронного законодавства. Розв’язання цього комплексу проблем лежить в усвідомлення суспільством, громадським та політичними лідерами пріоритетності питань збереження навколишнього природного середовища та переваг сталого розвитку. Верховна Рада України 28 лютого 2019 року прийняла Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року». Стратегією визначено основні стратегічні цілі та завдання державної екологічної політики, що базуються передусім на виявлених причинах екологічних проблем України та фінансовій спроможності держави до їх вирішення з урахуванням завдань, визначених в Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

За оцінками експертів, можливості використання майже чверті території України на тривалий час будуть обмежені внаслідок масштабних втрат довкілля, викликаних військовими діями в Україні. В таких умовах у суспільстві зростає потреба у фахівцях-екологах, які можуть ініціювати, організувати, розробляти та здійснювати заходи щодо оцінки збитків та вивчення потенціалу ренатуралізації пошкоджених або забруднених територій. Внаслідок масштабу руйнувать країни така потреба залишатиметься актуальною протягом десятиліть.

З 2012 року в ННЦ «Інститут біології та медицини» здійснюється підготовка фахівців у сфері екології, охорони природи, раціонального природокористування та екологічної безпеки. Відповідні освітньо-професійні та освітньо-наукові програми реалізуються на кафедрі екології та зоології під керівництвом завідувача кафедри доктора біологічних наук, професора Дмитра Володимировича Лукашова.

Для реалізації навчального плану програм здобувачі освіти та викладачі забезпечені потужною технічною та лабораторною базою, яка дає можливість реалізовувати інструментальні методи дослідження якості довкілля, проводити екотоксикологічні та гідроекологічні, популяційні дослідження. Навчання студентів забезпечене достатньою кількістю новітніх підручників, навчально-методичних посібників, інтерактивних матеріалів, базами виробничої практики, польовими стаціонарами. Колектив має значний досвід у проведенні екологічних досліджень та підготовці спеціальної документації (проектна документація, техніко-економічні обґрунтування, науковий супровід створення нових та оптимізації діяльності діючих об’єктів природно-заповідного фонду України), а також має тісні зв'язки з профільними міністерствами та відомствами, академічними та науково-дослідними інститутами, адміністраціями природно-заповідних територій України та багатьох країн світу (країни Балтії, Німеччина, Франція, США, Польща, Чехія, Іспанія та ін.).

 

 2  9

 8  7

Освітній рівень – «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма – «Екологія» (2022) 
Освітньо-професійна програма – «Екологія»
 
(Проєкт. 2022)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми
Освітньо-професійна програма – «Екологія» (2018)

Освітньо-професійна програма – «Екологія» (Проект. 2018)
Паспорт освітньої програми «Екологія» (2016)
Паспорт спеціалізації «Заповідна справа» (2016)
Паспорт спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2016)

Освітній рівень – «Магістр»
Освітньо-наукова програма - «Екологія» (2022)
Рішення про акредитацію освітньої програми
Освітньо-наукова програма - «Екологія» (Проєкт. 2022)

Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (2021)

Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (Проект. 2021)
Сертифікат про акредитацію
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (2018)
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (Проект. 2018)
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (2016)

Освітній рівень – «Доктор філософії»
Освітньо-наукова програма – «Екологія» (2022)
Освітньо-наукова програма – «Екологія» (Проєкт. 2022)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми
Освітньо-наукова програма – «Екологія»
 (2018)
Освітньо-наукова програма – «Екологія» (Проект. 2018)
Освітньо-наукова програма – «Екологія» (2016)


 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader