НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017
Кар'єрний

старт
Ecology LOGO 

Під час навчання за спеціальністю 101-Екологія студенти щороку проходять практику, під час якої застосовують набуті фахові знання та навички для вирішення практичних задач, реалізуючи принцип «навчання через практику».

Бази практики для студентів-екологів:
● Канівський природний заповідник;
● Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна;
● Національний природний парк «Пирятинський»;
● Національний природний парк «Голосіївський»;
● Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України;
● Інститут гідробіології НАН України;
● ГО «Українська природоохоронна група»;
● Державне комунальне підприємство «Плесо»;
● ГО «Екологічна дослідницька станція «Глибокі балики»;
● СТОВ «Аратта» тощо.

Випускники магістерської програми з екології можуть обіймати посади у природоохоронних організаціях, муніципальних структурах, на великих підприємствах - усюди, де існує штатна одиниця «Еколог». До прикладу, зведення будь-якого промислового об'єкта обов'язково супроводжується оцінкою впливу на довкілля, яку кваліфіковано надає еколог. Екологи повинні знати норми й вимоги екологічного законодавства, оцінювати й прогнозувати вплив техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля, вміти обрати оптимальні стратегії природокористування, оцінити екологічні ризики. Вони вивчають стан води, грунту, повітря, вплив промислових відходів на рослини, тварин і людей. Якщо вміст шкідливих речовин вище критичного рівня, фахівець-еколог повинен виявити причини та підготувати прогноз розвитку ситуації.

Наші випускники-екологи також можуть займати посади, пов’язані з охороною навколишнього середовища (організатор природокористування, технік-еколог, інспектор з охорони природи, інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду, інспектор з охорони природно-заповідного фонду, інспектор з використання водних ресурсів), керувати екологічними проектами, заходами охорони пам’яток природи, заказників, рослинного і тваринного світу.

Фахівець-еколог може працювати у таких установах та закладах:

● лабораторії, що здійснюють контроль якості компонентів навколишнього середовища;
● промислові підприємства (екологічна служба);
● національні природні парки, природні та біосферні заповідники;
● служби державної екологічної інспекції України;
● заклади вищої освіти та науково-дослідні інститути;
● служби екологічного моніторингу;
● консалтингові компанії з питань екологічної безпеки та роботи з населенням з цих питань;
● державні установи, що займаються питаннями охорони навколишнього природного середовища та поводження з відходами, зокрема, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство аграрної політики тощо;
● міжнародні і національні громадські організації з питань екології та охорони рослинного і тваринного світу;
● аудиторські компанії з систем екологічного менеджменту.

Подальше навчання фахівця-еколога може відбуватися за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Доктор філософії», або бути пов’язаним із підвищенням кваліфікації, перепідготовкою та післядипломною освітою.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader