НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017
Перелік 
освітніх компонентів 

за освітньо-науковою програмою
«Екологія»
освітнього рівня «Доктор філософії»

 Ecology LOGO

 

Обов’язкові компоненти

Академічне письмо англійською мовою (English academic writing)
Філософія науки та інновацій
Асистентська педагогічна практика
Екологічні студії (наукові семінари за темами дисертаційних досліджень)
Новітні тренди в сучасній екології (англійською мовою) 
Комплексний іспит зі спеціальності
Дисертаційна робота доктора філософії

 

Вибіркові компоненти

Вибірковий блок 1

Практична філософія та епістемологія науки
Професійно-педагогічна компетентність викладача ВНЗ
Європейська грантова система підтримки наукових досліджень та академічних обмінів
Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій
Принципи організації науково-дослідницьких робіт
Наукова бібліографія: практикум
Наукова комунікація:методи оприлюднення результатів дослідження
Професійне проектне управління науковими дослідженнями
Інтелектуальні обчислення та аналіз даних
Мінерально-сировинна база України
Основи системної біології
Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних
Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних технологій
Наноструктуровані полімерні матеріали для біотехнологій, медицини, інформаційних технологій та сонячної енергетики
ЯМР-спектроскопія для природничих наук
Теорія хаосу
Математичні основи захисту інформації
Математична теорія фінансових ринків
Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні процеси в Європі
Глобалізаційні процеси в сучасному світі
Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна у глобальних та регіональних порівняннях
Українська наукова мова
Практична риторика
Технології впливу в діловій комунікації
Психологія спілкування
Актуальні проблеми зовнішньої політики України
Право інтелектуальної власності
Ринок цінних паперів
Лінгвістичне програмування поведінки людини
Література у глобальному естетичному просторі ХХІ ст.
Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди
Глобальні проблеми людства та сталий розвиток
Інноваційні технології в сфері воєнної та інформаційної безпеки
Методологія проведення наукових досліджень у сфері інформаційних технологій спеціального призначення
IT Essentials ("Основи інформаційних технологій")
NDG Linux Essentials
Soft skills(англійською мовою)

Вибірковий блок 2

Сучасні методи діагностики стану екосистем і оцінки якості середовища існування (англійською мовою)
Кількісна оцінка рівня антропогенного навантаження на екосистеми (англійською мовою)
Відновлення антропогенно порушених екосистем
Основи екотехнології
Наукові бази даних і онлайн ресурси в екології
Оптимізація стану екосистем
Сучасні проблеми екотоксикології (англійською мовою)
Теорія катастроф
Енергетична структура екосистем
Сучасні проблеми теорії функціонування екосистем
Механізми регуляції екосистемних процесів
Розвиток і еволюція екосистем

 Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader