НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
«ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА», «ЕКОЛОГІЯ» 

 

Галузь знань – 10 «Природничі науки»
Спеціальність – 101 «Екологія»
Освітній рівень – «Магістр»
Освітньо-наукова програма  «Екологічна безпека»
Освітньо-наукова програма  «Екологія»


 

 

 Eko safety LOGO Ecology LOGO

В Україні, як в усіх цивілізованих країнах, пріоритетним національним інтересом є забезпечення екологічної безпеки в умовах потенціальних і реальних стихійних лих, аварій, катастроф. З огляду на системний характер екологічних проблем, їх органічну кореляцію з усіма політичними, соціальними та економічними чинниками, екологічна безпека України є однією з фундаментальних складових національної безпеки держави. Для реалізації концепції екологічної безпеки України необхідні висококваліфіковані фахівці, здатні вирішувати питання нормування антропогенного навантаження на компоненти навколишнього середовища, здійснювати заходи екологічного моніторингу, поводження з небезпечними промисловими та побутовими відходами, організовувати роботу громадських організації з питань охорони довкілля, державних служб екологічного контролю, очолювати екологічні служби на підприємствах.

У 2016 році у ННЦ «Інститут біології та медицини» відбувся перший набір студентів до магістратури для навчання за освітньо-науковою програмою «Екологічна безпека» (згодом ОНП «Екологія»), що реалізується на кафедрі екології та зоології. З анотаціями навчальних дисциплін можна ознайомитися на сторінці кафедри.

Гарантом ОНП «Екологія» ОР «Магістр» є відомий гідробіолог, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та зоології Дмитро Володимирович Лукашов.

Метою програми є підготовка фахівців здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі екологічної безпеки шляхом розробки, організації та проведення заходів з оцінки стану довкілля, мінімізації та оптимізації антропогенного випливу на навколишнє природне середовище.

Випускники-магістри, що успішно закінчили навчання за відповідними освітніми програмами, стають фахівцями в галузі забезпечення природоохоронної діяльності та збалансованого природокористування. Вони здійснюють експертну оцінку шляхом комплексного аналізу екологічної інформації, готують звітну документацію, публікують результати досліджень в наукових та інших фахових виданнях, виступають із доповідями, організують фахові дискусії. Випускники програми можуть займати посади, пов’язані із забезпеченням природоохоронної діяльності та збалансованого природокористування (еколог, експерт з екології, екологічний аудитор, менеджер (управитель) екологічних систем).

Для реалізації навчального плану освітньої програми студенти та викладачі забезпечені потужною технічною та лабораторною базою (наявні атомно-абсорбційний спектрофотометр, газовий хроматограф), яка дає можливість реалізовувати інструментальні методи дослідження якості довкілля, проводити екотоксикологічні та гідроекологічні дослідження.

 7  6

Навчання студентів забезпечене достатньою кількістю новітніх підручників, навчально-методичних посібників, інтерактивних матеріалів, базами виробничої практик, польовими стаціонарами.

Підготовка майбутніх фахівців за магістерськими програмами зі спеціальності 101-Екологія здійснюється у співпраці із Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною екологічною інспекцією України, Державною гідрометеорологічною службою, санітарно-епідеміологічною службою МОЗ, Державною екологічною інспекцією Мінприроди, Державним комітетом по водному господарству, підприємствами Державної геологічної служби Мінприроди, Національним центром поводження з небезпечними відходами Мінприроди.

Студенти мають можливість проходити виробничу практику та реалізовувати дипломні проекти в рамках співпраці з національними природними заповідниками та парками (Канівський природний заповідник, національні природні парки «Пирятинський», «Деснянсько-Старогутський», «Мезинський», «Кармелюкове Поділля»), науково-дослідними інститутами (Інститут гідрології НАН України, Інститут еволюційної екології НАН України, Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя).

 3  2
   
3 8

Студенти мають можливість брати участь у наступних проектах: проект ОБСЄ «Визначення шкоди, завданої довкіллю на сході України», «Євроантлантична інтеграція України», «Створення об’єктів Смарагдової мережі Європи в Україні», проектах по здійсненню передпроектної оцінки екологічного впливу на довкілля. Магістри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

 1  5

 

Освітній рівень – «Магістр»
Освітньо-наукова програма - «Екологія» (2022)
Рішення про акредитацію освітньої програми
Освітньо-наукова програма - «Екологія» (Проєкт. 2022)

Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (2021)

Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (Проект. 2021)
Сертифікат про акредитацію
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (2018)
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (Проект. 2018)
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (2016)

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader