НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
«ЕКОЛОГІЯ»

 

Галузь знань  10 «Природничі науки»
Спеціальність – 101 «Екологія» 
Освітній рівень  «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма – «Екологія»

 

 

 

 Ecology LOGO

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства визначальний вплив на життя людини мають екологічні проблеми, серед яких особливе місце посідають охорона природи і здоров’я людини. Беручи до уваги стан довкілля та тенденції розвитку економіки України, можна констатувати зростаючу актуальність розв’язання цих проблем. При цьому нові завдання є різноманітними та складними. На сьогодні комплексний характер цих задач обумовлює необхідність підготовки спеціалістів-екологів, здатних розв’язувати складні екологічні завдання та сприяти покращенню якості довкілля, раціональному використанню природних ресурсів та забезпеченню здоров’я населення країни.

У 2012 році у ННЦ «Інститут біології та медицини» відбувся перший набір студентів на освітньо-професійну програму «Екологія», що реалізується на кафедрі екології та зоології. Гарантом ОПП «Екологія» ОР «Бакалавр» є відомий гідробіолог та дослідник Антарктики, доктор біологічних наук, доцент кафедри екології та зоології Владлен Миколайович Трохимець

Метою програми є формування у здобувачів вищої освіти комплексу теоретичних і практичних знань, умінь і навичок для застосування у професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

 4  8

Предметна область програми – охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Для реалізації навчального плану програми студенти та викладачі забезпечені потужною технічною та лабораторною базою (наявні атомно-абсорбційний спектрофотометр, газовий хроматограф), яка дає можливість реалізовувати інструментальні методи дослідження якості довкілля, проводити екотоксикологічні та гідроекологічні, популяційні дослідження. Навчання студентів забезпечене достатньою кількістю новітніх підручників, навчально-методичних посібників, інтерактивних матеріалів, базами виробничої практик, польовими стаціонарами.

Підготовка майбутніх фахівців за освітньою програмою «Екологія» здійснюється у тісній співпраці із Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною екологічною інспекцією України, Державною гідрометеорологічною службою, санітарно-епідеміологічною службою МОЗ, Державною екологічною інспекцією Мінприроди, Державним комітетом по водному господарству, підприємствами Державної геологічної служби Мінприроди, Національним центром поводження з небезпечними відходами Мінприроди. 

 6  7

Студенти мають можливість проходити навчальну та виробничу практики, реалізовувати дипломні проекти в рамках співпраці з національними природними заповідниками та парками (Канівський природний заповідник, національні природні парки «Пирятинський», «Деснянсько-Старогутський», «Мезинський», «Кармелюкове Поділля»), науково-дослідними інститутами (Інститут гідрології НАН України, Інститут еволюційної екології НАН України, Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя). 

Студенти мають можливість під час навчання брати участь у роботі національних природних заповідників та парків (розбудова Смарагдової мережі в Україні) громадських екологічних та природоохоронних організацій, станцій моніторингу довкілля.

Освітній рівень – «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма – «Екологія» (2022) 
Освітньо-професійна програма – «Екологія»
 
(Проєкт. 2022)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми
Освітньо-професійна програма – «Екологія» (2018)

Освітньо-професійна програма – «Екологія» (Проект. 2018)
Паспорт освітньої програми «Екологія» (2016)
Паспорт спеціалізації «Заповідна справа» (2016)
Паспорт спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2016)

  

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader