НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Зоологія. Частина 1: Зоологія безхребетних. Методичні рекомендації до практичних занять. / Укладач Н.О. Матушкіна. – Київ: 2018. – 66 с.

Методичні рекомендації містять опис структури практичних занять та приклади тестових питань до поточних контрольних робіт з першого змістовного модулю обов’язкової дисципліни «Зоологія», який присвячений безхребетним тваринам. Для кожного практичного заняття наведено: (1) перелік матеріалів (препаратів), з якими студенти мають можливість ознайомитись на занятті, (2) обладнання, необхідне для проведення заняття, (3) систематичне положення модельних представників окремих таксонів безхребетних тварин, (4) перелік рисунків, які студенти мають підготувати за результатами вивчення модельних представників (за умови ведення альбому), (5) теми для обговорення та перевірки успішності навчання

button download v1.2

Методичні рекомендації до практикуму з дисципліни «Зоологія» Частина 2: зоологія хордових / Укладачі Мякушко С.А., Матушкіна С.О.  – Київ: 2020. – 63 с.

Методичні рекомендації містять опис структури практичних занять та приклади тестових питань до поточних контрольних робіт з другого змістовного модулю обов’язкової дисципліни «Зоологія», який присвячений хордовим тваринам. Для кожного практичного заняття наведено: (1) перелік матеріалів (препаратів), з якими студенти мають можливість ознайомитись на занятті, (2) обладнання, необхідне для проведення заняття, (3) систематичне положення модельних представників окремих таксонів, (4) перелік рисунків, які студенти мають підготувати за результатами вивчення модельних представників (за умови ведення альбому), (5) теми для обговорення та перевірки успішності навчання. Видання призначене для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Біологія» освітнього рівня «Бакалавр».

button download v1.2

Матушкіна Н.О. Зоологія. Частина 1: Зоологія безхребетних. Робочий зошит для практичних занять. / Н.О. Матушкіна. – Київ: 2019. – 101 с.

Робочий зошит розроблено для покращення сприйняття та запам’ятовування студентами матеріалу практичних занять з першого змістовного модулю обов’язкової дисципліни «Зоологія», який присвячений безхребетним тваринам. Для кожного практичного заняття наведено: (1) термінологічні завдання, (2) завдання, присвячені вивченню життєвих циклів модельних груп організмів, (3) комплекс завдань щодо наукових назв таксонів, (4) завдання, які студенти виконують під час роботи з препаратами, (5) таблицю для порівняння модельних об’єктів. Завдання згруповано таким чином, що вони можуть бути використанні для оцінювання поточної успішності студентів, обговорення навчального матеріалу в групі, а також для оптимізації часового і змістовного структурування практичного (лабораторного) заняття. Видання призначене для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Біологія» освітнього рівня «Бакалавр»

button download v1.2

Ентомологія: курс лекцій / Укладач: Н.О. Матушкіна. – Київ, 2020. – 111 с. [Електронне видання]

У навчальному посібнику висвітлено деякі фундаментальні та практичні аспекти сучасної загальної ентомології: макросистема комах та їх місце в системі типу Членистоногі (лекція 1), будова покривів та опорно-рухової системи, особливості локомоції (лекції 2 і 3), будова травної системи і особливості живлення (лекція 4), метаболізм, осморегуляція та екскреція (лекція 5), кровоносна та дихальна системи (лекція 6), статева система, розмноження і розвиток (лекція 7), органи чуття і морфо-фізіологічні основи поведінки (лекція 8), нервова та ендокринна інтеграція організму (лекція 9). Кожна лекція закінчується питаннями для самоконтролю та переліком літературних джерел, які допоможуть глибше розібратися в окремих питаннях лекції. Окремі теми, які добре висвітлено у класичних підручниках з ентомології, запропоновано опрацювати самостійно. Видання призначене для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

button download v1.2

Бабки (Odonata) Центральної України: Польовий атлас-визначник найпоширеніших видів: довідник / Наталія Матушкіна. – К. : Талком, 2020. – 104 с.

Повнокольоровий атлас-визначник допоможе визначити найпоширеніші види бабок (Odonata) Центральної України в природі за фотографіями, на яких зазначено ключові діагностичні ознаки. До опису кожного виду включено інформацію про розмір особин, особливості польоту, екологічні уподобання, важливі для визначення ознаки, походження латинської назви, фенологію та природоохоронний статус. Окремими розділами наведено довідкову інформацію про фауну бабок України. Атлас-визначник стане в нагоді всім, хто цікавиться бабками - початківцям, досвідченим ентомологам та аматорам, і може бути використаний як навчальний посібник з зоології та ентомології.

button download v1.2

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader