НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Викладачі

Lukashov new

Доктор біологічних наук, професор
Завідувач кафедри екології та зоології
Tel: +38 (044) 521-32-07
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 418

Наукові інтереси: всі види забруднення довкілля (радіоактивне, хімічне, фізичне, біологічне), принципи та методи його виявлення та оцінка наслідків для людини та екосистем. Окремою проблемою є нормування забруднення, оскільки саме поняття «забруднення» є умовним та штучним. Вивчення особливостей функціонування екосистем (переважно водних) за умов впливу різноманітних антропогенних чинників. Особливості міграції важких металів та карбону в лісових екосистемах.
Навчальні дисципліни: «Екологічна безпека та техноекологія», «Експериментальні методи в екології», «Загальна екологія (та неоекологія)», «Загальна екологія», «Інструментальні методи дослідження якості довкілля», «Методологія організації екологічних досліджень», «Моніторинг довкілля», «Основи екології та охорона природи», «Основи екології», «Післяпроєктний моніторинг», «Техноекологія»

CV Лукашов Дмитро Володимирович укр.
CV Лукашов Дмитро Володимирович англ.

 

 

Garmanchuk2Доктор біологічних наук, професор
Tel: +38 (044) 521 32 07
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 349

Наукові інтереси: експериментальні дослідження в галузі клітинної біології, молекулярної біології та онкології, ангіогенезу, механізмів імунокоригуючого впливу потенційних лікарських препаратів, моделюванні патологічних станів на моделях in vitro та in vivo, доклінічні дослідження потенційних фармакологічних засобів антиканцерогенної та імуномоделюючої дії.
Навчальні дисципліни: «Біохімія стовбурових клітин», «Екологія», «Культура клітин та гістогенез», «Культура клітин та клонування», «Медична біологія», «Основи екології», «Соціальна екологія», «Сучасні лабораторні дослідження»


CV Гарманчук Людмила Василівна укр.
CV Гарманчук Людмила Василівна англ.

Handzyura

Доктор біологічних наук, професор
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 348

Наукові інтереси: речовинно-енергетичні й інформаційні процеси в екосистемах за різного рівня антропогенного навантаження; вплив токсикантів на продуктивність біосистем; метаболічні процеси гідробіонтів у токсичному середовищі; проблема інвазійних видів у екосистемах України; екологічні проблеми та екобезпека України у військовій галузі, досвід ЄС і країн – членів НАТО у вирішенні екологічних проблем та його використання для поліпшення стану довкілля в Україні, міжнародне співробітництво в галузі екології та екобезпеки.
Навчальні дисципліни: «Біологічний аналіз якості вод», «Біологічні процеси у водному середовищі», «Вступ до екології», «Гідробіологія», «Гідроекологія», «Екологічне нормування», «Екологічні студії», «Екологія та охорона природи», «Загальна екологія (та неоекологія)», «Інформаційні процеси в популяціях», «Основи екології й безпека життєдіяльності», «Основи екологічної токсикології», «Основи еко-моніторингу», «Основи еко-технології», «Системний аналіз якості навколишнього середовища», «Сучасні проблеми еко-токсикології», «Теорія катастроф»

CV Гандзюра Володимир Петрович укр.
CV Гандзюра Володимир Петрович англ.

 

TrokhymetsVM

Доктор біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 319

Наукові інтереси: еколого-фауністичні дослідження гідробіонтів (зоопланктону та молоді риб) водосховищ річок Дніпро та Південний Буг; еколого-фауністичні дослідження гідробіонтів (зоопланктону та молоді риб) у районі Канівського природного заповідника та річки Удай у Пирятинському районі; видове різноманіття, морфометричний аналіз та екологічні дослідження риб різнотипних водойм України; еколого-фауністичні, морфометричні та молекулярно-генетичні дослідження представників різних груп біоти Антарктики – прісноводні та ґрунтові безхребетні тварини, риба, птахи, ссавці; виготовлення на основі власних відеоматеріалів фільмів про тварин.
Навчальні дисципліни: «Аквакультура», «Біологічна оцінка якості води», «Еволюція біосфери», «Загальна іхтіологія», «Зоологія», «Інноваційні напрямки в зоології», «Історичний розвиток тваринного світу», «Медична біології з основами паразитології», «Основи арахнології та карцинології», «Основи екології», «Охорона природи», «Рибне господарство», «Сучасні методи дослідження зоологічних об’єктів», «Фауна України»

CV Трохимець Владлен Миколайович укр.
CV Трохимець Владлен Миколайович англ.

 

Balan 2

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 317, 311

Наукові інтереси: кліщі-мезостигмати, видові комплекси ґрунтових мікроартропод, зоологічна діагностика стану ґрунтів, павукоподібні міських екосистем, загальна паразитологія.
Навчальні дисципліни: «Адаптогенез живих систем», «Арахнологія та карцинологія», «Біологія в закладах середньої освіти та методика її викладання», «Біопошкодження», «Гельмінтологія», «Ґрунтова зоологія», «Екологічна нозологія», «Екологічні основи біопошкоджень», «Екологія ґрунтів», «Зоологія», «Карцинологія», «Лабораторна діагностика паразитарних інвазій», «Лабораторний практикум з зоології», «Медична біологія», «Основи екології та охорони природи», «Основи класифікації і номенклатури тварин», «Паразитологія», «Практична арахноентомологія», «Протозоологія»

CV  Балан Павло Георгійович укр.
CV Балан Павло Геогійович англ.

 

Matuschkina

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 319

Наукові інтереси: функціональна та еволюційна морфологія статевої системи у комах (Archaeognatha, Zygentoma, Odonata, Hymenoptera); Odonata: філогенія, еволюція, репродуктивна поведінка, фауна України; комахи урбанізованих екосистем.
Навчальні дисципліни: «Еволюційна морфологія тварин», «Ентомологія», «Загальна ентомологія», «Зоологія», «Інноваційні напрямки в зоології», «Культивування безхребетних тварин і основи природничої музеології», «Методи зоологічних досліджень», «Основи класифікації і номенклатури тварин», «Практична арахноентомологія», «Соціобіологія», «Філогенетика тварин», «Філогенетичний аналіз», «Laboratory diagnosis of parasitic infestations», «Medical biology»

CV Матушкіна Наталія Олександрівна укр.
CV Матушкіна Наталія Олександрівна англ.

 

Muakuschko

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 319

Наукові інтереси: популяційна екологія дрібних ссавців, динаміка чисельності та різних типів структури популяції тварин – статевої, вікової, просторової. Зміни популяційних параметрів в умовах антропогенного впливу, морфо-анатомічні пристосування тварин до умов змінного середовища, індивідуальна і популяційна мінливість, трофічні зв’язки ссавців.
Навчальні дисципліни: «Батрахогерпетологія», «Біологічні ефекти фізичних факторів», «Вступ до екології», «Еволюційна морфологія тварин», «Зоогеографія з основами біогеографії», «Зоологічні студії», «Зоологія», «Математичні методи», «Основи екології», «Охорона тваринного світу», «Порівняльна анатомія хребетних», «Регуляція чисельності популяцій тварин», «Структура і функціонування надорганізмових систем», «Теріологія»

CV Мякушко Станіслав Анатольович укр.
CV Мякушко Станіслав Анатольович англ.

 

Podobaylo 2

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 321

Наукові інтереси: проектування нових об’єктів природно-заповідного фонду, впровадження системи оцінки, менеджменту та моніторингу на територіях національних природних парків.
Навчальні дисципліни: «Вступ до університетських студій», «Заповідна справа», «Зоологія», «Іхтіологія», «Лабораторний практикум з зоології», «Методологія охорони довкілля», «Організація еколого-просвітницької діяльності», «Основи екології», «Охорона природи», «Природоохоронна журналістика», «Управління природоохоронними територіями», «Фандрайзинг та реалізація природоохоронних проектів»

CV Подобайло Анатолій Вітальович укр.
CV Подобайло Анатолій Вітальович анг.

 

Bezsmertna 2

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521-33-36
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 405

Наукові інтереси: птеридологія, таксономія та систематика, хорологія, екологія та еволюція, морфологія та анатомія, етноботаніка, збереження рослин ex situ та in situ.
Навчальні дисципліни: «Екологія рослин», «Ландшафтна екологія», «Менеджмент природних ресурсів», «Охорона рослинного світу», «Фіторесурсознавство», «Фітосозологія»

CV Безсмертна Олеся Олексіївна укр.
CV Безсмертна Олеся Олексіївна англ.

 

karlaschuk

Кандидат сільськогосподарських наук, асистент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Робочий кабінет № 340

Наукові інтереси: екологічна стандартизація та сертифікація, розробка та впровадження елементів систем екологічного менеджменту, фунціонування міських екосистем, забезпечення якості міського середовища
Навчальні дисципліни: «Агроекологія», «Вступ до екології», «Екологічна безпека та техноекологія», «Екологічна експертиза та нормування антропогенного навантаження», «Екологічна стандартизація і сертифікація», «Екологічний маркетинг», «Екологія людини та урбоекологія», «Екологія людини», «Загальна екологія (та неоекологія)», «Оцінка життєвого циклу продукції», «Основи енергоефективності», «Промислова екологія», «Laboratory diagnosis of parasitic infestations», «Medical biology»

CV Карлащук Сергій Васильович укр.
CV Карлащук Сергій Васильович англ.

 

Liaschenko 2

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 349

Наукові інтереси: біологічне тестування, біоіндикація, екотоксикологія, структура та стан угруповань зообентосу прісних водойм.
Навчальні дисципліни: «Гідроекологія», «Загальна екологія (та неоекологія)», «Зоологія», «Лабораторна діагностика паразитарних інвазій», «Лабораторний практикум з зоології», «Медична біологія», «Методи сучасних біологічних досліджень», «Моніторинг довкілля», «Основи екології та охорони природи», «Основи екологічної токсикології», «Laboratory diagnostics of parasitic infestations»

CV Ляшенко Володимир Артемович укр.
CV Ляшенко Володимир Артемович англ.

 

Martyuscheva 2

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 349

Наукові інтереси: екологія птахів, фенологічні дослідження та міграції птахів, екологічний моніторинг та державна політика у сфері екологічної безпеки, сталий розвиток.
Навчальні дисципліни: «Використання ресурсів тваринного світу», «Вступ до екології», «Екологія», «Загальна екологія та неоекологія», «Загальна зоологія», «Зоологія», «Когнітивна етологія», «Лабораторний практикум з зоології», «Медична біологія», «Орнітологія», «Основи екології й безпека життєдіяльності», «Основи екології й безпека життєдіяльності», «Основи екології та охорона природи», «Основи екології», «Соціальна екологія», «Соціобіологія та етологія», «Laboratory diagnostics of parasitic infestations»

CV Мартюшева Олександра Олексіївна укр.
CV Мартюшева Олександра Олексіївна англ.

 

Protsenko 2

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 348

Наукові інтереси: фауна риючих ос України, поведінка та трофічні зв’язки риючих ос з квітковими рослинами, використання штучних гнізд для моніторингу стану екосистеми.
Навчальні дисципліни: «Біологія», «Геоінформаційні системи в екології», «Екологія тварин», «Етологія і соціобіологія», «Загальна екологія», «Збереження біорізноманіття», «Зоологія», «Медична паразитологія», «Основи екології», «Популяційна екологія», «Просторовий аналіз екологічних даних»

CV Проценко Юрій Валерьович укр.
CV Проценко Юрій Валерьович англ.

 

Syngaevsky 2

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 319

Наукові інтереси: фауна павуків України, особливості формування та функціонування угруповань павуків в природних та урбанізованих середовища.
Навчальні дисципліни: «Загальна екологія (та неоекологія)», «Зоологія», «Когнітивна етологія», «Лабораторний практикум з зоології», «Методи сучасних біологічних досліджень», «Основи екології», «Практична арахноентомологія», «Протозоологія», «Laboratory diagnosis of parasitic infestations», «Medical biology»

CV Сінгаєвський Євген Миколайович укр.
CV Сінгаєвський Євген Миколайович англ.

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader