НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Викладачі

Lukashov new

Доктор біологічних наук, професор
Завідувач кафедри екології та зоології
Tel: +38 (044) 521-32-07
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 418

Наукові інтереси: всі види забруднення довкілля (радіоактивне, хімічне, фізичне, біологічне), принципи та методи його виявлення та оцінка наслідків для людини та екосистем. Окремою проблемою є нормування забруднення, оскільки саме поняття «забруднення» є умовним та штучним. Вивчення особливостей функціонування екосистем (переважно водних) за умов впливу різноманітних антропогенних чинників. Особливості міграції важких металів та карбону в лісових екосистемах.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Основи екології та охорона природи»,  «Загальна екологія (та неоекологія)», «Моніторинг довкілля», «Екологічна безпека та техноекологія».
вибіркові: «Експериментальні методи в екології», «Інструментальні методи дослідження якості довкілля»
CV Лукашов Дмитро Володимирович укр.
CV Лукашов Дмитро Володимирович англ.

 

 

Garmanchuk2Доктор біологічних наук, професор
Tel: +38 (044) 521 32 07
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 349

Наукові інтереси: експериментальні дослідження в галузі клітинної біології, молекулярної біології та онкології, ангіогенезу, механізмів імунокоригуючого впливу потенційних лікарських препаратів, моделюванні патологічних станів на моделях in vitro та in vivo, доклінічні дослідження потенційних фармакологічних засобів антиканцерогенної та імуномоделюючої дії.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Основи екології» (для студентів Інституту філології, Інституту журналістики, Інституту геології, «Екологія» (для філосовського факультету), «Сучасні лабораторні дослідження»

CV Гарманчук Людмила Василівна укр.
CV Гарманчук Людмила Василівна англ.

Balan 2

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 317, 311

Наукові інтереси: кліщі-мезостигмати, видові комплекси ґрунтових мікроартропод, зоологічна діагностика стану ґрунтів, павукоподібні міських екосистем, загальна паразитологія.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Зоологія»,  «Екологія та охорона природи», «Медична біологія».
вибіркові: «Паразитологія», «Карцинологія», «Біопошкодження», «Грунтова зоологія», «Адаптогенез живих систем», «Практична арахноентомологія», «Класифікація та номенклатура тварин»
CV  Балан Павло Георгійович укр.
CV Балан Павло Геогійович англ.

 

Bezsmertna 2

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521-33-36
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 405

Наукові інтереси: птеридологія, таксономія та систематика, хорологія, екологія та еволюція, морфологія та анатомія, етноботаніка, збереження рослин ex situ та in situ.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні заняття з «Загальної екології (та неоекології)», семінарські заняття з «Основ екології та охорони природи», «Методи сучасних біологічних досліджень»,  «Ландшафтна екологія», «Менеджмент природних ресурсів»
вибіркові: «Екологія рослин»
CV Безсмертна Олеся Олексіївна укр.
CV Безсмертна Олеся Олексіївна англ.

 

Handzyura

Доктор біологічних наук, професор
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 348

Наукові інтереси: речовинно-енергетичні й інформаційні процеси в екосистемах за різного рівня антропогенного навантаження; вплив токсикантів на продуктивність біосистем; метаболічні процеси гідробіонтів у токсичному середовищі; проблема інвазійних видів у екосистемах України; екологічні проблеми та екобезпека України у військовій галузі, досвід ЄС і країн – членів НАТО у вирішенні екологічних проблем та його використання для поліпшення стану довкілля в Україні, міжнародне співробітництво в галузі екології та екобезпеки.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Основи екології», «Системний аналіз якості навколишнього середовища»
вибіркові: «Гідроекологія», «Основи екологічної токсикології», «Інформаційні процеси в популяціях»
CV Гандзюра Володимир Петрович укр.
CV Гандзюра Володимир Петрович англ.

 

karlaschuk

Кандидат сільськогосподарських наук, асистент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Робочий кабінет № 340

Наукові інтереси: екологічна стандартизація та сертифікація, розробка та впровадження елементів систем екологічного менеджменту, фунціонування міських екосистем, забезпечення якості міського середовища
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові«Medical biology», «Методи сучасних біологічних досліджень», «Основи екології» (для студентів Інституту журналістики, факультету інформаційних технологій, факультету соціології), «Екологія людини та урбоекологія», «Екологічна експертиза та нормування антропогенного навантаження», «Екологічна стандартизація і сертифікація», «Методи сучасних біологічних досліджень», «Екологічна безпека та техноекологія»
CV Карлащук Сергій Васильович укр.
CV Карлащук Сергій Васильович англ.

 

Liaschenko 2

Асистент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 349

Наукові інтереси: біологічне тестування, біоіндикація, екотоксикологія, структура та стан угруповань зообентосу прісних водойм.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Medical Biology», «Методи сучасних біологічних досліджень», лабораторні заняття з дисципліни «Зоологія», семінарські заняття з дисципліни «Основи екологіїта охорона природи», практичні заняття з дисципліни «Моніторинг довкілля», «Основи екології»

CV Ляшенко Володимир Артемович укр.
CV Ляшенко Володимир Артемович англ.

 

Martyuscheva 2

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 349

Наукові інтереси: екологія птахів, фенологічні дослідження та міграції птахів, екологічний моніторинг та державна політика у сфері екологічної безпеки, сталий розвиток.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Основи екології»,«Загальна екологія (та неоекологія)», «Основи екології й безпека життєдіяльності», «Зоологія», «Медична біологія»
вибіркові: лекції та практичні заняття з дисциплін «Використання ресурсів тваринного світу», «Орнітологія», «Когнітивна етологія», окремі розділи лабораторного практикуму для студентів-зоологів
CV Мартюшева Олександра Олексіївна укр.
CV Мартюшева Олександра Олексіївна англ.

 

Matuschkina

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 319

Наукові інтереси: функціональна та еволюційна морфологія статевої системи у комах (Archaeognatha, Zygentoma, Odonata, Hymenoptera); Odonata: філогенія, еволюція, репродуктивна поведінка, фауна України; комахи урбанізованих екосистем. Дослідження три трофічних систем у складі місцевої фауни, в тому числі урбоекосистем.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Зоологія»,  «Medical biology», «Ентомологія», окремі розділи лабораторного практикуму для студентів-зоологів та біологів
вибіркові: «Еволюційна морфологія тварин», «Практична арахноентомологія», «Культивування безхребетних тварин та основи колекційної справи», «Методи зоологічних досліджень», «Соціобіологія», «Філогенетика тварин»
CV Матушкіна Наталія Олександрівна укр.
CV Матушкіна Наталія Олександрівна англ.

 

Muakuschko

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 319

Наукові інтереси: популяційна екологія дрібних ссавців, динаміка чисельності та різних типів структури популяції тварин – статевої, вікової, просторової. Зміни популяційних параметрів в умовах антропогенного впливу, морфо-анатомічні пристосування тварин до умов змінного середовища, індивідуальна і популяційна мінливість, трофічні зв’язки ссавців.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Основи екології та охорона природи» (семінарські заняття), «Загальна зоологія»,  «Зоологія», «Medical biology»
вибіркові: «Регуляція чисельності тварин», «Еволюційна морфологія тварин», «Структура та функціонування надорганізмових систем»
CV Мякушко Станіслав Анатольович укр.
CV Мякушко Станіслав Анатольович англ.

 

Podobaylo 2

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 321

Наукові інтереси: проектування нових об’єктів природно-заповідного фонду, впровадження системи оцінки, менеджменту та моніторингу на територіях національних природних парків.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Охорона природи»,  «Управління природоохоронними територіями», «Основи екології», «Загальна екологія (та неоекологія)», «Зоологія», «Заповідна справа»
вибіркові: «Фандрайзинг та реалізація природоохоронних проектів»
CV Подобайло Анатолій Вітальович укр.
CV Подобайло Анатолій Вітальович анг.

 

Protsenko 2

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 348

Наукові інтереси: фауна риючих ос України, поведінка та трофічні зв’язки риючих ос з квітковими рослинами, використання штучних гнізд для моніторингу стану екосистеми.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біологія»«Геоінформаційні системи в екології», «Основи екології та охорона природи» (семінарські заняття), «Medical biology», «Основи екології»
вибіркові: «Екологія тварин», «Популяційна екологія», «Збереження біорізноманіття»
CV Проценко Юрій Валерьович укр.
CV Проценко Юрій Валерьович англ.

 

Syngaevsky 2

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 319

Наукові інтереси: фауна павуків України, особливості формування та функціонування угруповань павуків в природних та урбанізованих середовища.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні заняття з дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)», «Методи сучасних біологічних досліджень», «Medical biology», лабораторні заняття з дисципліни «Зоологія», «Основи екології»
вибіркові: «Когнітивна етологія»
CV Сінгаєвський Євген Миколайович укр.
CV Сінгаєвський Євген Миколайович англ.

 

TrokhymetsVM

Доктор біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521-32-39
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 319

Наукові інтереси: еколого-фауністичні дослідження гідробіонтів (зоопланктону та молоді риб) водосховищ річок Дніпро та Південний Буг; еколого-фауністичні дослідження гідробіонтів (зоопланктону та молоді риб) у районі Канівського природного заповідника та річки Удай у Пирятинському районі; видове різноманіття, морфометричний аналіз та екологічні дослідження риб різнотипних водойм України; еколого-фауністичні, морфометричні та молекулярно-генетичні дослідження представників різних груп біоти Антарктики – прісноводні та ґрунтові безхребетні тварини, риба, птахи, ссавці; виготовлення на основі власних відеоматеріалів фільмів про тварин.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Зоологія», «Гідробіологія», «Medical biology», «Сучасні напрямки в зоології», «Основи екології»
вибіркові: «Історичний розвиток тваринного світу», «Основи аквакультури», «Іхтіологія»
CV Трохимець Владлен Миколайович укр.
CV Трохимець Владлен Миколайович англ.

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader