НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

  

2021-2022 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 ОБІХОД
Дарина Сергіївна
Культивування та поширення видів роду Paulównia у межах міста Київ
2 ДЕМ'ЯНОВ
Юрій Андрійович

Особливості формування рослинного покриву територій техногенних катастроф (на прикладі урочища «Пологосхилова улоговина»

3 НАЛІЗЬКО
Єлизавета

Вплив світлового забруднення на морфолого-екологічні особливості весняних рослин

4 ГОРБЕНКО
Єва Романівна
Ресурсозабезпечення та вплив на довкілля вирощування соняшнику за традиційної та органічної технологій
5 ДИБКОВА
Катерина Михайлівна
Оцінка генотоксичності наночасток срібла in vivo
6

КОЗЕЛКОВА
Валерія Вадимівна

Практика застосування екологічного маркування полімерних виробів на прикладі стандартів «Зелений журавлик», «Блакитний ангел», «Північний лебідь»
7 РАДЧУК
Аліна Миколаївна
Особливості процесів міграції Cd та Zn у наземних екосистемах о.Галіндез архіпелагу Аргентинські острови
8 СКОРИК
Світлана Олександрівна
Оцінка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час планової діяльності Піківецького родовища гранітів
9 ЧЕЧКО
Дарина Миколаївна

Особливості та причини надходження Pb до наземних екосистем о. Галіндез

10 МЕНЬКОВСЬКА
Марія Олександрівна
Радіонуклідне забруднення риб водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС
11 ЧУМАК
Катерина Миколаївна
Іхтіофауна національних природних парків Ічнянський та Слобожанський
12 КАЛАШНІКОВА
Віолетта Юріївна
Екологія та фауна павуків (Arachnida, Aranei) соснового лісу в заплаві р. Стугна (Київська область)

 

2020-2021 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БЕЗКОРОВАЙНА
Лілія Володимирівна
Еколого-біологічні особливості популяцій Tozzia carpathica Woll. (Orobanchaceae) на території НПП «Черемоський»
2 БЕРІЯ
Віталій Джонійович

Еколого-фауністичні особливості угруповань літорального зоопланктону НПП «Пирятинський»

3 ФАНТАЄВА
Вероніка Денисівна

Покращення енергоефективності діяльності підприємств шляхом впровадження системи енергетичного менеджменту

4 БОНДАР
Тетяна Олександрівна
Видове багатство паразитів деяких видів риб в межах національного природного парку «Пирятинський»
5 КОВТУН
Вероніка Геннадіївна
Чужорідні інвазійні види хребетних тварин національного природного парку «Пирятинський»
6

ЛИСЕНКО
Тетяна Мирославівна

Особливості впливу кремнієвмісних мінералів та алелопатично активних речовин на адаптивні реакції тест–рослин
7 ЛІТВІНЧУК
Данило Олександрович
Обґрунтування використання вітрової та сонячної енергетики в умовах Кіровоградської області України
8 БЕЗКОРОВАЙНА
Юлія Русланівна
Оптимізація мережі природно-заповідного фонду у Рівненській та Житомирській областях в зв’язку з демаркацією державного кордону з Білоруссю
9 БОНДАР
Ірина Володимирівна

Раритетне фіторізноманіття проектованого національного природного парку «Дівички»

10 НАУМЕНКО
Олександр Русланович
Оцінка впливу інсектицидів на медоносну бджолу Apis mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) в лабораторних умовах
11 СТЕЦЕНКО
Наталія Володимирівна
Вивчення екологічних особливостей гніздування ос роду Trypoxylon на території НПП «Пирятинський» 2013-2019 рр.
12 ФЕДОНЮК
Олександра Сергіївна
Екологічні аспекти будівництва та експлуатації свинокомплексів з вигодівлі свиней
13 ШЛІКАС
Владислав Валеріюсович
Проблеми впровадження систем екологічного менеджменту для нафтогазової галузі
14 ЩЕРБА
Юлія Григорівна
Еколого-біологічні особливості популяцій Echium russicum J.F.Gmel (Boraginaceae) на території Дворічанського національного природного парку
15 МИХАЛЮК
Тетяна Олегівна
Аналіз гельмінтологічної ситуації у Деснянському районі міста Києва (2005-2009 роки)
16 ПРОЦЕНКО
Максим Васильович
Вивчення впливу препаратів «Декабрист» та «Гліфосат» на птахів Coturnix coturnix L.

 

2019-2020 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БІЛОУС
Юрій Сергійович
Угруповання перетинчастокрилих (Hymenoptera) штучних гнізд в парку Феофанія та ботанічному саду ім. Академіка О.В.Фоміна
2 ГАРБАРЧУК
Катерина Миколаївна

Обгрунтування заходів управління екологічними аспектами видобування гранітів згідно вимог міжнародних екологічних стандартів

3 ДРЮК
Микола Миколайович

Екологічний менеджмент омели в урбанізованих умовах м. Києва

4 ЗАГРАНИЧНА
Олена Андріївна
Види порушень заповідного режиму та їх динаміка на прикладі Канівського природного заповідника та НПП «Пирятинський»
5 ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Олександр Олександрович
Кровосисні комарі (Culicidae, Anopheles) національного природного парку «Кармелюкове Поділля»
6

КОТЕЛЕВЕЦЬ
Данило Богданович

Використання червоного каліфорнійського черв’яка (Eisenia fetida) для оцінки токсичності продуктів деградації гальванічних елементів
7 МАКСИМЕНКО
Ілля Юрійович
Вплив екстремальних температур, пестицидів та важких металів на біохімічні параметри молюсків Planorbarius corneus L., Viviparus viviparus L.
8 МОРОЗ
Євгеній Володимирович
Птахи у пізньоголоценових відкладах печери Василівка
9 ПАСТУШЕНКО
Надія Сергіївна

Екологічна структура угруповань булавовусих лускокрилих урбанізованих територій України

10 ПРУДНІКОВА
Ганна Сергіївна
Тепловий насос як екологічно-ефективна та ресурсозберігаюча система для опалювання житлового приміщення
11 РЕВА
Анастасія Олександрівна
Морфометричний аналіз природних і штучних популяцій білої куріпки (Lagopus lagopus L. 1758)
12 САФОНОВА
Марія Яківна
Прогноз екологічних впливів планованої діяльності проекту «Каховська ГЕС-2» на екосистеми пониззя Дніпра
13 СЕМЕНЧЕНКО
Марина Олександрівна
Флуктаційна асиметрія листка берези повислої (Betula pendula Roth ), як індикатор антропогенного навантаження в м. Києві
14  СЛАВНА
Поліна Ігорівна
 Екологія та промислова безпека при будівництві свердловин
15 ШАГУРОВА
Анна Сергіївна
Актиноміцети деструктори моноароматичних сполук
16 ЯНУЛЬ
Василь Вікторович
Видове різноманіття павуків (Arachnida, Aranei) Національного природного парку «Голосіївський» 
17 ЯНЮК
Марія Андріївна
Еколого-біологічні особливості Salvinia natans в умовах Київської області

 

2018-2019 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 АРХИПЕНКО
Олександра Георгіївна
Аналіз вимог міжнародної та національної екологічної стандартизації та сертифікації в галузі органічного виробництва
2 БАЗИЛЕВИЧ
Олександр Віталійович

Оцінка інвазивної тритрофічної системи на робинії звичайній Robinia pseudoacacia L., 1753 в Голосіївському районі міста Київ

3 ВАРИЧ
Вадим Олександрович

Видове багатство риб проектованого НПП «Гірський Тікич»

4 ВАСНЄЦОВА
Маргарита Михайлівна
Моніторинг біорізноманіття очеретяних масивів після випалювання за допомогою штучних гнізд
5 ВЕЙНА
Андрій Павлович
Аналіз вимог міжнародної та національної систем екологічної стандартизації та сертифікації в галузі лісівництва
6

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ
Марко Олександрович

Еколого-біологічне дослідження реакцій деревних рослин парку «Кирилівський Гай» (м. Київ) на дію природних, антропогенних та урбаністичних факторів
7 ГАРБУЗ
Ольга Анатоліївна
Застосування ландшафтного підходу для порівняльної оцінки стану урбанізованого середовища
8 ГУБРІЙ
Анна Василівна
Моніторинг ентомофауни соснової лісосмуги околиць села Грузьке з використанням штучних гнізд
9 ГОЙ
Ігор Петрович

Аналіз рівня світлового забруднення в селітебних зонах м. Києва

10 ІВАНЧИНА
Ольга Іванівна
Розмірно-масовий склад молоді риб ННП «Пирятинський»
11 ТОДОСІЄНКО
Ельвіна Сергіївна
Моніторинг ентомокомплексів з використанням штучних гнізд Сирецького дендропарку та зоопарку міста Києва
12 КІРЄЄВА
Аліна Владиславівна
Вплив ступеня урбанізації середовища на деякі фізіологічні показники людини (на прикладі м. Києва та м. Ірпінь)
13 КОВАЛЬ
Дмитро Олегович
Вплив урбанізованого середовища на деякі фізіологічні показники життєдіяльності людини (на прикладі м. Києва)
14 КОЗАК
Тарас Сергійович
Аналіз стресових впливів урбанізації на функціональний стан організму людини
15 КУКЛА
Владислав Анатолійович
Вплив транспорту на рівень шумового забруднення в м. Києві
16  ЛИЧМАН
Іван Анатолійович
Оцінка вітроенергетичного потенціалу Київської області 
17  МОЙСІЄНКО
Ельвіра Анатоліївна
Шумове забруднення в умовах складної міської забудови в м. Києві 
18  НАДОЛЬНА
Анна Іванівна
Стабілізаційна та антикорозійна обробка води поліфосфатом натрію 
19  ПОТАПЕНКО
Роман Ігорович
Оцінка забруднення водних екосистем малих водойм м. Києва за показниками накопичення важких металів у молюсках Lymnaea stagnalis L. 
20 ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ
Ярослав Дмитрович
Стан екосистем водойм м. Києва
21 ЧАЙКА
Валерія Олександрівна
Аналіз дотримання санітарно-гігієнічних та будівельних норм при плануванні та розміщенні будинків на прикладі Голосіївського району міста Києва
22 ЛАВРЕНТЬЄВА
Анна Дмитрівна
Розробка проекту настанови з управління екологічними аспектами в галузі птахівництва
23 ВАСЬКО
Катерина Віталіївна
Порівняння європейського та вітчизняного законодавства у сфері оцінки впливу на навколишнє середовище
24 СІМЕОНОВА
Крістіна Сімеонівна
Вплив урбанізованого середовища на життєдіяльність людського організму (на прикладі м. Києва)

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader