НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Галузь знань – 16 «Хімічна та біоінженерія»
Спеціальність – 162 «Біотехнології та біоінженерія» 
 
Освітня програма – «Біотехнологія»
 

Освітній рівень  «Бакалавр» 
Освітня кваліфікація – бакалавр біотехнології та біоінженерії
Професійні кваліфікації – 3211 – фахівець з біотехнології

Освітній рівень – «Магістр» 
Освітня кваліфікація – Магістр біотехнології та біоінженерії
Професійні кваліфікації (за умови дотримання вимог) –
2211.2 біотехнолог
Денна форма навчання

 Kafedra biochimii LOGO v4

Підготовку фахівців освітнього рівня «Бакалавр» та «Магістр» (денна форма навчання) за напрямом «Біотехнологія» здійснює кафедра біохімії ННЦ «Інститут біології та медицини», на якій готують найкращих в Україні висококваліфікованих біотехнологів - Фахівців, підготовлених на основі комплексного підходу, який передбачає синтез класичних методів та сучасних технологій, які зможуть не лише забезпечити реалізацію традиційних типових задач діяльності у сфері біотехнології, але й ефективно впроваджувати в біотехнологічну діяльність новітні технологічні розробки, які сприятимуть більш ефективному використанню біотехнологічних продуктів, появі нових та вдосконаленню існуючих методів виробництва, зростанню рівня та якості біотехнологічних розробок в Україні.

Кафедра біохімії має багаторічний досвід і традиції з підготовки фахівців з молекулярної біології. Історія напряму бере початок  з 2001 року, коли філіал біотехнологія кафедри біохімії було створено на базі Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України за участі його директора – академіка Сергія Васильовича Комісаренко та д.б.н., проф. Георгія Леонідовича Волкова. 

За роки підготовки фахівців з біотехнології кафедра біохімії розробила досконалі навчальні програми, видала посібники і підручники, які не лише відповідають сучасному рівню розвитку біотехнологічної науки і медицини, а також увібрали в себе як власний, набутий колективом кафедри, досвід, так і безцінні здобутки провідних вищих навчальних закладів та лабораторій світу.

Усі навчальні дисципліни, що викладаються в бакалавраті та магістратурі за даним напрямом, забезпечені навчальними та робочими програмами, створеними із врахуванням сучасних тенденцій розвитку біотехнології (що дозволить студентам, які отримали професійну кваліфікацію біотехнолога, органічно інтегруватися у відповідні сфери діяльності фундаментальної та прикладної біотехнології) та орієнтованими на потреби як вітчизняного, так і міжнародного ринків праці.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє, у відповідності до навчального плану, проводити на сучасному рівні лабораторні практикуми, лабораторні та практичні заняття.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 12 штатних викладачів, з них - 2 професори, 7 доцентів і 3 асистенти. Всі викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію, є керівниками наукових робіт студентів і аспірантів. Проведення лабораторних занять і практикуму забезпечує навчальна лабораторія кафедри (5 співробітників).

Відповідно до навчального плану наші студенти проходять виробничу практику та виконують наукову роботу в рамках написання курсових робіт на кафедрі та на базі науково-дослідних лабораторій різноманітних інститутів Національної академії наук України, Міністерства охорони здоров'я України, Української академії аграрних наук, як наукових, так і промислових галузевих підприємств та установ, а також інших закладів біотехнологічного спрямування.

Наші випускники, демонструючи високий рівень професіоналізму, ініціативність, комунікабельність, готовність до самостійної результативної праці, є конкурентоздатними, що забезпечує можливість їхнього працевлаштування в науково-дослідних установах, клінічних лабораторіях та в системі закладів освіти.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader