НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

БІОХІМІЯ

Галузь знань – 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія» 
Освітня програма – «Біологія» 

Освітній рівень – «Бакалавр» 
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Професійні кваліфікації – асистент біолога (біохіміка)

Освітній рівень – «Магістр»
Освітня кваліфікація – магістр біології
Професійна кваліфікація (за умови дотримання вимог) – 2211.1 – 
молодший науковий співробітник (біологія), 2212.2 – біохімік
Денна та заочна форми навчання

 Kafedra biochimii LOGO v4

Підготовку фахівців освітнього рівня «Бакалавр» та «Магістр» (денна та заочна форми навчання) за напрямом «Біохімія» здійснює кафедра біохімії ННЦ «Інститут біології та медицини», на якій готують найкращих в Україні висококваліфікованих біохіміків - провідних спеціалістів у галузі наукових та прикладних досліджень структури та властивостей біоорганічних речовин, а також механізмів та особливостей регуляції внутрішньоклітинних біохімічних процесів на молекулярному та субмолекулярному рівнях.

Кафедра біохімії має багаторічний досвід і традиції з підготовки фахівців з біохімії та молекулярної біології. Історія кафедри бере початок  з кафедри медичної хімії та фізики, створеної на медичному факультеті Університету відповідно до статуту 1863 р. У подальшому – згідно статуту 1884 р. – на її базі було відкрито самостійну кафедру медичної хімії з лабораторіями для проведення наукових досліджень. Власне кафедру біохімії на біологічному факультеті Київського університету створено видатним ученим і блискучим педагогом, випускником Петербурзького університету, учнем М. Введенського та І. Павлова Олександром Володимировичем Палладіним у 1934 р. 

За роки підготовки фахівців з біохімії кафедра розробила досконалі навчальні програми, видала посібники і підручники, які не лише відповідають сучасному рівню розвитку біохімічної науки і медицини, а також увібрали в себе як власний, набутий колективом кафедри, досвід, так і безцінні здобутки провідних вищих навчальних закладів та лабораторій світу.

Усі навчальні дисципліни, що викладаються в бакалавраті та магістратурі за даним напрямом, забезпечені навчальними та робочими програмами, створеними із врахуванням сучасних тенденцій розвитку біохімії (що дозволить студентам, які отримали професійну кваліфікацію біохіміка органічно інтегруватися у відповідні сфери діяльності фундаментальної та прикладної біології) та орієнтованими на потреби як вітчизняного, так і міжнародного ринків праці.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє, у відповідності до навчального плану, проводити на сучасному рівні лабораторні практикуми, лабораторні та практичні заняття.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 12 штатних викладачів, з них - 2 професори, 7 доцентів і 3 асистенти. Всі викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію, є керівниками наукових робіт студентів і аспірантів. Проведення лабораторних занять і практикуму забезпечує навчальна лабораторія кафедри (5 співробітників).

Відповідно до навчального плану наші студенти проходять виробничу практику та виконують наукову роботу в рамках написання курсових робіт на кафедрі та на базі науково-дослідних лабораторій різноманітних інститутів Національної академії наук України, Міністерства охорони здоров'я України, Української академії аграрних наук, та інших закладів біохімічного спрямування.

Наші випускники, демонструючи високий рівень професіоналізму, ініціативність, комунікабельність, готовність до самостійної результативної праці, є конкурентоздатними, що забезпечує можливість їхнього працевлаштування в науково-дослідних установах, клінічних лабораторіях та в системі освіти.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader