НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

Галузь знань – 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія»
 
Освітня програма – «Біологія»
 

Освітній рівень  «Бакалавр» 
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Професійні кваліфікації – асистент біолога (молекулярного біолога) 

Освітній рівень – «Магістр» 
Освітня кваліфікація – магістр біології
Професійні кваліфікації (за умови дотримання вимог) – 2211.1 – 
молодший науковий співробітник (біологія), 2212.2 – біохімік
Денна форма навчання

 Kafedra biochimii LOGO v4

Підготовку фахівців освітнього рівня «Бакалавр» та «Магістр» (денна та заочна форми навчання) за напрямом «Молекулярна біологія» здійснює кафедра біохімії ННЦ «Інститут біології та медицини», на якій готують найкращих в Україні висококваліфікованих молекулярних біологів - провідних спеціалістів у галузі наукових та прикладних досліджень структури, властивостей та функцій нуклеїнових кислот, а також молекулярних механізмів реплікації, транскрипції, трансляції та процесингу ДНК, РНК та білків.

Кафедра біохімії має багаторічний досвід і традиції з підготовки фахівців з молекулярної біології. Історія напряму бере початок  з 1982 році, коли філіал молекулярної біології кафедри біохімії було створено на базі ІМБіГ НАН України за участі тодішнього його директора – академіка НАНУ Геннадія Харлампієвича Мацуки

За роки підготовки фахівців з мокулярної біології кафедра біохімії розробила досконалі навчальні програми, видала посібники і підручники, які не лише відповідають сучасному рівню розвитку молекулярно-бологічної науки і медицини, а також увібрали в себе як власний, набутий колективом кафедри, досвід, так і безцінні здобутки провідних вищих навчальних закладів та лабораторій світу.

Усі навчальні дисципліни, що викладаються в бакалавраті та магістратурі за даним напрямом, забезпечені навчальними та робочими програмами, створеними із врахуванням сучасних тенденцій розвитку молекулярної біології (що дозволить студентам, які отримали професійну кваліфікацію молекулярного біолога органічно інтегруватися у відповідні сфери діяльності фундаментальної та прикладної молекулярної біології) та орієнтованими на потреби як вітчизняного, так і міжнародного ринків праці.

Матеріально-технічне забезпечення за даним напрямом дозволяє, у відповідності до навчального плану, проводити на сучасному рівні лабораторні практикуми, лабораторні та практичні заняття.

Професорсько-викладацький склад, що залучається до викладання спеціалізованих курсів напряму, включає в себе не лише 12 штатних викладачів кафедри (2 професори, 7 доцентів і 3 асистенти), а також і наукових співробітників різних рівнів Інституту молекулярної біології та генетики НАН України. Всі викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію, є керівниками наукових робіт студентів і аспірантів. Проведення лабораторних занять і практикумів у межах напряму забезпечується на базі відділів та лабораторій ІМБіГ НАН України.

Відповідно до навчального плану студенти-молекулярні біологи проходять виробничу практику та виконують наукову роботу в рамках написання курсових робіт на базі відділів ІМБіГ НАНУ та інших науково-дослідних лабораторій різноманітних інститутів різноманітного підпрядкування, та інших закладів молекулярно-біологічного спрямування.

Наші випускники, демонструючи високий рівень професіоналізму, ініціативність, комунікабельність, готовність до самостійної результативної праці, є конкурентоздатними, що забезпечує можливість їхнього працевлаштування в науково-дослідних установах, клінічних лабораторіях та в системі закладів освіти.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader