НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Упорядники: асист. Галенова Т.І., асист. Ракша Н.Г., проф. Савчук О.М., проф. Остапченко Л.І. – Київ, 2019.

button download v1.2

Упорядники: асист. Галенова Т.І., доц. Компанець І.В., асист. Ракша Н.Г., проф. Остапченко Л.І. – Київ, 2019.

button download v1.2

Остапченко Л.І. Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації: методи дослідження : навч. посіб. / Л.І. Остапченко, І.В. Компанець, Т.Б. Синельник. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2017. – 447 с.

Описано методи дослідження структури та функцій клітинних мембран і компонентів сигнальних систем – від найдавніших до найсучасніших, наведено порівняльну характеристику цих систем. Охарактеризовано основні біофізичні та біохімічні методи вивчення будови мембран, описано методи виділення мембран та визначення компонентів клітинних сигнальних систем. Значну увагу приділено теоретичним засадам використання методів дослідження біомембран і клітинних сигнальних систем.

Методичні вказівки

Остапченко Л.І. Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації. Теоретичні аспекти : навч. посіб. / Л. І. Остапченко, Т.Б. Синельник, І.В. Компанець. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – 639 с.

Висвітлено основні уявлення про структуру, властивості й функції біологічних мембран, а також сучасні погляди на механізми внутрішньоклітинної сигналізації. Розглянуто хімічну будову плазматичної мембрани та мембран внутрішньоклітинних органел, принципи їхньої організації, залучення мембранних рецепторів і транспортних систем у функціонування окремих клітин, тканин і органів, а також основні механізми внутрішньоклітинної трансдукції за участю як класичних вторинних посередників, так і інших сигнальних молекул. Увагу приділено ролі порушень функцій біологічних мембран і внутрішньоклітинних регуляторних механізмів у розвитку патологічних станів.

Методичні вказівки

Навчальний посібник для студентів, що навчаються за освітніми програмами «Біологія» та «Біотехнологія».

Автори: доц. Кравченко О.О., проф. Савчук О.М., проф. Остапченко Л.І.

button download v1.2

Посібник до навчальної дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» для студентів 3 курсу спеціальності «Лабораторна діагностика та дієтологія».

Автори: творчий колектив кафедри біохімії та кафедри біомедицини, спільно зі співробітниками Національного університету біоресурсів та природокористування та Інституту біохімії НАН України у складі L.I. Ostapchenko, L.H. Kalachniuk, L.V. Garmanchuk, T.M. Kuchmerovska, O.V. Arnauta, O.O. Smirnov.

button download v1.2

Клінічна лабораторна діагностика. Клінічна біохімія: підручник

Упорядники: В.Г. Хоперія, О.І. Харченко, Т.Б. Синельник, О.С. Костюк, Л.І. Остапченко

В підручнику викладено основні положення клінічної біохімії як галузі клінічної лабораторної діагностики. Розглянуто особливості біологічних рідин як об’єктів клінічної біохімії, а також методи їх одержання та принципи використання в лабораторній діагностиці. Досліджено спадкові і набуті порушення обміну вуглеводів, ліпідів, азотистих сполук, пігментів, вітамінів, гормонів, мікро- та макроелементів, водно-сольового обміну, а також основи ензимопатології й ензимодіагностики. Висвітлено загальні принципи використання біологічних маркерів і роль їхнього визначення в діагностиці хвороб печінки, нирок, підшлункової залози, інфаркту міокарда, метаболічного синдрому, цукрового діабету, онкологічних захворювань тощо.

Для студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти, працівників клініко-діагностичних лабораторій, лікарів-клініцистів, а також студентів біологічного профілю та науковців, що цікавляться проблемами клінічної біохімії.

button download v1.2

Біохімія: робочий зошит для лабораторних занять. Навчально-методичні рекомендації для студентів II курсу спеціальностей «Біологія» та «Біотехнології та біоінженерія».

Упорядники: Т. Галенова, О. Костюк, Н. Нужина, Т. Коваль, Т. Андрійчук, Л. Остапченко.

button download v1.2

«Нейротропні речовини» / Автори: к.б.н., доц. Гребіник Д.М., к.б.н., асист. Юет А.С., д.б.н., проф. Короткий О.Г. - Київ, 2022.

button download v1.2

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader