НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Біохімія: робочий зошит для лабораторних занять. Навчально-методичні рекомендації для студентів II курсу спеціальностей «Біологія» та «Біотехнології та біоінженерія».

Упорядники: Т. Галенова, О. Костюк, Н. Нужина, Т. Коваль, Т. Андрійчук, Л. Остапченко.

button download v1.2

«Нейротропні речовини» / Автори: к.б.н., доц. Гребіник Д.М., к.б.н., асист. Юет А.С., д.б.н., проф. Короткий О.Г. - Київ, 2022.

button download v1.2

 

Техніка лабораторних робіт : посібник / О.О.Кравченко, О.І. Харченко, Л.І.Остапченко. – К. : Електронне видання, 2022. – 192 с.

У навчальному посібнику системно викладено основні підходи, що є засадничими для сучасної техніки робіт в клініко-діагностичній лабораторії. Проаналізовано загальні поняття необхідні для забезпечення ефективної роботи діагностичної лабораторії будь-якого спрямування. Наведено поняття та принципи організації виробничої діяльності лабораторій в системі охорони здоров’я з урахуванням санітарно-гігієнічних норм та дотриманням правил техніки безпеки. Розглянуто обладнання та інструментарій лабораторії, типи реактивів та особливості роботи з ними. Із сучасних позицій висвітлено основні технології необхідні для лабораторних досліджень: приготування розчинів, зважування, визначення концентрацій. З урахуванням сучасних вимог достеменно розглянуто техніку мікроскопіювання. Наведено теоретичні та практичні аспекти застосування основних оптичних методів в кількісному аналізі, а також основні технології фракціонування біологічних матеріалів.

Для студентів біологічних, фармакологічних та медичних спеціальностей закладів вищої освіти.

button download v1.2

Synelnyk T.B., Kostiuk O.S., Ostapchenko L.I. - Kyiv - 2021

button download v1.2

для студентів 2-го курсу з українською мовою навчання. Упорядники – к.б.н., доцент кафедри біохімії Синельник Т.Б., к.б.н., асистент кафедри біомедицини Конопельнюк В.В., д.б.н., проф., директор ННЦ «Інститут біології та медицини» Остапченко Л.І. - Київ, 2020

button download v1.2

для студентів 1го курсу з українською мовою навчання. Упорядники – к.б.н., доцент кафедри біохімії Синельник Т.Б., к.б.н., асистент кафедри біохімії Галенова Т.І., д.б.н., проф., директор ННЦ «Інститут біології та медицини» Остапченко Л.І. - Київ, 2020

button download v1.2

Методичні вказівки до навчальної дисципліни «Основи молекулярної діагностики» / Упорядники: д.б.н., проф. Остапченко Л.І., к.б.н., асист. Драницина А.С., к.б.н., доц. Гребіник Д.М. - Київ, 2017

button download v1.2

Робочий зошит для лабораторних занять з біоорганічної хімії для студентів ІІ курсу спеціальності 091 «Біологія» заочної форми навчання / Упорядник: к.б.н., доцент Скопенко О.В. - Київ, 2020

button download v1.2

Тестові завдання для підготовки до екзамену з дисципліни «Хімія біоорганічна» для студентів ІІ курсу спеціальності 091 «Біологія» заочної форми навчання / Упорядник: к.б.н., доцент Скопенко О.В. - Київ, 2020

button download v1.2

"Biological and bioorganic chemistry". Workbook for foreign students of specialization "Medicine". Part 2: : General and functional biochemistry / Сompliers: T. Нalenova, O. Savchuk, L. Ostapchenko – К : Kyiv University Publishing and Printing Centre, 2019. – 115 p.

button download v1.2

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader