НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

 

2020-2021 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БОРЩ
Тетяна Сергіївна
Біохімічні маркери функціонального стану печінки у сироватці крові людей із хроничними гепатитами різного генезу
2 ІВАНЧЕНКО
Галина Сергіївна

Порівняльний аналіз рівнів тиреотропного та тироїдних гормонів у віковому та гендерному аспектах

3 КАМЕНСЬКА
Анастасія Вадимівна

С-реактивний білок, як маркер гострого запалення при вірусних і бактеріальних інфекціях

4 КІР'ЯКУЛОВА
Марія Сергіївна
Характеристика позаклітинних везикул, продукованих клітинами Renca з різним вмістом протеїну Ruk/CIN85
5 КРУПСЬКИЙ
Владислав Артурович
Вплив вірусу гепатиту с на біохімічні показники сироватки крові людини в українській популяції
6

КУБЛІЙ
Анна Миколаївна

Особливості функціонального стану печінки за печінкових розладів різної етіології
7 ЛАГАНОВСЬКА
Юлія Олегівна
IRE1-залежна експресія специфічних до IGF та IGFBP мікроРНК у клітинах гліоми
8 МЕЛЬНИК
Дар'я Юріївна
Інформативність біохімічних показників у діагностиці панкреатитів у дітей
9 МЕЛЬНИЧУК
Оксана Сергіївна

Вивчення і корекція метаболічного стану організму людини та тварин за різних патологій кислотно-лужної рівноваги

10
НАЗАРЕНКО
Дар'я Андріївна
Біохімічні показники сироватки крові при захворюваннях серця та печінки
11 ПАВЛЕНКО
Марина Миколаївна
Показники коагулограми у вагітних з різним перебігом вагітності
12 СОКОЛОВСЬКА
Юлія Іванівна
Біохімічне дослідження сироватки крові при геморагічному васкуліті
13 ЧУМІНА
Людмила Сергіївна
Оцінка рівня експресії прозапальних генів за умов експериментального запалення суглобу та ведення хондроїтин сульфату
14 ШИРЯЄВА
Євгенія Андріївна
Показники ліпідного та вуглеводного обміну в хворих із метаболічними розладами у різних вікових груп
15 ЮХИМОВИЧ
Анастасія Олександрівна

Білкові фракції у чоловіків і жінок різних вікових груп, хворих на гіпопротеїнемію та гіперпротеїнемію

 

 

2019-2020 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БАШЕВА
Анастасія Олегівна
Біохімічні показники ліпідного обміну при цукровому діабеті ІІ типу
2 ВИШЕНСЬКА
Анастасія Валеріївна

Прооксидантно-антиоксидантний стан слизової оболонки товстої кишки щурів за експериментального коліту при його корекції похідними піролу

3 ГАРБУЗЮК
Марина Михайлівна

Комплексна оцінка метаболічних порушень у сім’яниках та печінці щурів за умов хронічного експериментального алкоголізму

4 ГЛАЗОВА
Людмила Володимирівна
Розвиток експериментального ожиріння за дії екстракту стручків квасолі
5 ГОЛОЦЕВИЧ
Анна Петрівна
Біохімічні показники функціонального стану печінки щурів-самців за умов введення протитуберкульозних засобів у двох комбінаціях
6

ДАНИЛОВА
Ольга Олександрівна

Серологічні маркери та амінотрансферазна активність у сироватці крові хворих на вірусний гепатит В і С
7 КОВТУНЕЦЬ
Мирослава Іванівна
Метаболічні зміни в організмі щурів за умов введення комбінації протитуберкульозних засобів на фоні цукрового діабету 1 типу
8 МАРЧЕНКО
Олена Миколаївна
Біохімічні показники сироватки крові щурів за умов застосування диклофенаку та німесуліду на фоні експериментального ревматоїдного артриту
9 НАДОША
Оксана Костянтинівнач

Біохімічні та серологічні показники крові донорів як маркери діагностики вірусного гепатиту В, С

10
НОВІЦЬКА
Тетяна Богданівна
Біохімічні показники сироватки крові при жовтяниці новонароджених
11 ОСАДЧА
Анна Володимирівна
Біохімічні показники сироватки крові у пацієнтів з артеріальною гіпертензією за дії препарату хіпотел
12 ОМЕЛЬЧУК
Діана Олександрівна
Біохімічних показників сироватки крові щурів із карциномосаркомою Уокера за дії сполуки 22030
13 ПОЛЬОВИК
Катерина Геннадіївна
Метаболічний профіль сироватки крові щурів за дії похідного хіназоліну на пухлини епітеліального походження
14 РАМАЗАНОВА
Софія Вячеславівна
Активність ферментів антиоксидантного захисту та резистентність еритроцитів у крові пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії при лікуванні діалізом
15 СУВОРОВА
Олександра Сергіївна

Активність маркерних ферментів сироватки крові щурів при експериментальному артриті за дії німесуліду та целекоксибу

16 ШАПОВАЛ
Ольга Петрівна
Біохімічні показники сироватки крові щурів за умов хронічного холангіту та його корекції С60 фулеренами
17 ЯКУБОВИЧ
Наталія Леонідівна
Біохімічні зміни в організмі щурів за розвитку ожиріння спричиненого споживанням висококалорійної дієти

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader