НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Фізіологія сечовидільної системи: навчальний посібник / В.І. Кравченко – К. : Електронне видання, 2023. – 235 с.

Навчальний посібник «Фізіологія сечовидільної системи» створений у відповідності до робочої програми 1-го модулю навчальної дисципліни «Фізіологія видільної та статевої систем», яка викладається для студентів кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У посібнику викладено теоретичні відомості щодо будови і функцій органів виділення, детально описані механізми сечоутворення та ролі видільної системи у підтриманні ряду гомеостатичних параметрів організму. Кожен розділ посібника супроводжується теоретичним матеріалом, завданнями для самостійного виконання, запитаннями для контролю засвоєння знань. Для студентів біологічних та медичних факультетів вищих навчальних закладів.

button download v1.2

Фізіологія центральної нервової системи: підручник / М. Ю. Макарчук, Т. В. Куценко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 335 с.

Висвітлено питання анатомії і загальної фізіології центральної нервової системи, наведено дані про основні інвазивні та неінвазивні методи дослідження структури й функцій головного й спинного мозку, проаналізовано еволюційний розвиток нервової системи, деталізовано принципи макро- та мікроструктури нервової системи, розглянуто електричні та нейрохімічні механізми діяльності мозку. Надано відомості про структурно-функціональну організацію спинного й головного мозку, оцінено наслідки порушення нормальної діяльності нервової системи. Для студентів біологічних, психологічних і медичних факультетів вищих навчальних закладів, для всіх, хто цікавиться будовою та функціями нервової системи.

button download v1.2

«Фізіологія поведінки»: методичні рекомендації до лабораторних занять (друге видання, виправлене і доповнене) /В.І. Кравченко, М.Ю. Макарчук / Упоряд. В.І.Кравченко – К. : ТОВ «РА «АМТ», 2018. – 87 с.

Методичні рекомендації до практикуму спецкурсу «Фізіологія поведінки» розроблені для проведення практичних занять, направлених на оволодіння психофізіологічними методами дослідження та закріплення теоретичних знань відповідного лекційного курсу. Спецкурс «Фізіологія поведінки» викладається для студентів 1-го курсу магістратури, які навчаються за освітнім рівнем «магістр» за програмою підготовки «фізіологія людини і тварин». Всі розділи практикуму мають спільну структуру: тема, теоретичні відомості, мета, хід роботи та рекомендації щодо оформлення протоколу та висновків, питання для засвоєння матеріалу. Наведено теоретичні та практичні аспекти застосування основних психофізіологічних методів, що ввійшли у практику біологів. Для студентів, аспірантів, викладачів біологічних, психологічних, педагогічних та медичних факультетів вищих навчальних закладів.

button download v1.2

Макарчук М.Ю., Куценко Т.В., Кравченко В.І., Данилов С.А. Психофізіологія (навчальний посібник). Київ, 2011.- 328 с.

Навчальний посібник, підготовлений колективом авторів кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету, є першою спробою систематичного викладу основних положень університетського курсу «Психофізіологія» для студентів біологічних спеціальностей. На відміну від нині існуючих підручників, підготовлених переважно для психологів, цей посібник побудовано на авторському баченні психофізіології як біологічної дисципліни, предметом якої є з’ясування фізіологічних механізмів сприйняття і відчуття, формування вроджених і набутих пристосувальних поведінкових програм, процесів мисленнєвої (розумової) діяльності. Основу посібника склав детальний розгляд фізіологічних механізмів пам’яті, мотивацій, емоцій, мови, сну, уваги, свідомості та неусвідомлюваного. Посібник розрахований не лише на студентів, він може бути корисним всім, хто цікавиться роботою мозку та психофізіологічними проблемами.

button download v1.2

Методичні вказівки до практикуму «Фізіологія праці» / Куценко Т.В., Макарчук М.Ю. – Київ, Фітосоціоцентр, 2010 – 30 с.

Методичні вказівки адресовані студентам, які вивчають фізіологію праці, здобуваючи освіту за напрямком підготовки «Фізіологія людини і тварин». Він також може бути корисним при вивченні фізіології людини студентами психологічних та медичних спеціальностей.

button download v1.2

Куценко Т.В., Макарчук М.Ю., Богданов В.Б. Фізіологія сенсорних систем: навчальний посібник для студентів (робочий зошит) / Т.В. Куценко Т.В., М.Ю. Макарчук, В.Б. Богданов– К.: ТОВ «РА «АМТ»», 2014 – 68 с.

Навчальний посібник побудовано як робочий зошит. Кожна робота містить теоретичну частину, яка допомагає зрозуміти суть роботи, і практичну частину, в якій поставлене завдання, перераховані матеріали і методи та вказаний власне хід роботи. До кожної частини поставлені запитання, які допомагають студенту перевірити і закріпити розуміння матеріалу. Посібник містить рисунки і таблиці, які ілюструють як теоретичний матеріал, так і допомагають в оформленні практичної частини. До деяких робіт наводяться посилання на інтернет-ресурси, які можуть значно полегшити сприйняття матеріалу і покращити його засвоєння. Посібник адресований студентам, які вивчають фізіологію сенсорних системи людини і тварин, здобуваючи освіту за напрямками підготовки "фізіологія людини і тварин". Він також може бути корисним при вивченні фізіології людини студентами психологічних та медичних спеціальностей.

button download v1.2

Пасічніченко О.М., Воробйова А.П. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з фізіології людини і тварин. Фізіологія вегетативної нервової системи. – Київ, 2020. – 38 с.

У методичних рекомендаціях «Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з фізіології людини і тварин. Фізіологія вегетативної нервової системи» подано 8 лабораторних робіт з основних розділів спецкурсу «Фізіологія вегетативної нервової системи», які повністю відповідають робочій програмі навчальної дисципліни «Лабораторний практикум з фізіології людини і тварин». У кожній роботі стисло подано теоретичну частину, сформульовану мету роботи, вказано перелік необхідних приладів та матеріалів, детально описані хід роботи та рекомендації щодо оформлення результатів. Для закріплення теоретичного та практичного матеріалу в кінці посібника наводяться задачі та тести для самостійної роботи. Методичні рекомендації викладені на 38 сторінках, містять 5 рисунків, 1 таблицю та до кожної роботи перелік літературних джерел.

button download v1.2

Пасічніченко О.М., Макарчук М.Ю. ФІЗІОЛОГІЯ НЕРВІВ І М’ЯЗІВ (Навчальний посібник). – Київ, 2020. – 157с.

Навчальний посібник «Фізіологія нервів і м’язів» створений у відповідності до робочої програми спеціального курсу (за вибором) з фізіології нервів і м’язів, який читається для студентів кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У посібнику викладено класичні і сучасні теорії про механізми виникнення і проведення збудження в нервових і м’язових клітинах, нервово-м’язову і міжнейронну передачу збудження, а також механізми скорочення посмугованих і непосмугованих м’язів. Викладений матеріал є основою, для розуміння функціонування нервової і м’язової систем на клітинному і молекулярному рівнях.

button download v1.2

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader