НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

Kafedra Fiziologii ta anatomiiЖовтень 2017 року є визначним для кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, оскільки саме в цей час їй виповнюється 175 років. Кафедра була заснована у 1842 в складі медичного факультету Київського університету святого Володимира як кафедра фізіології здорової людини.

 Кафедра фізіології та анатомії - одна із найстаріших кафедр університету із славною історією і значними здобутками. В історії розвитку кафедри чітко виділяються чотири етапи: перший - із часу відкриття і до 1920 р., коли на базі медичного факультету університету було створено медичний інститут; другий — існування кафедри в період складної реорганізації вищої освіти в 20-30-х роках; третій - післявоєнний період відбудови і подальшого бурхливого розвитку вищої освіти й науки на теренах колишнього Радянського Союзу та останній четвертий – існування кафедри із набуттям Україною її незалежності.

Повертаючись до початку заснування кафедри, слід згадати, що її першим завідувачем був Е.Е.Мірам, який перебував на цій посаді впродовж 20 років, одночасно обіймаючи ще й посаду декана медичного факультету. Після Е.Е.Мірама кафедру очолювали О.П.Вальтер (1862-65)- учень М.І.Пирогова, В.Б.Томса (1865-84) – вихованець Празького університету, С.І.Чир’єв (1884-1910) - учень І.М.Сеченова та В.Ю.Чаговець (1910-20) – випускник Петербурзької військово-медичної академії, який пройшов школу у видатних фізіологів І.Р.Тарханова та І.П.Павлова. В перший «медичний» період на кафедрі активно велась наукова робота. Зокрема, О.П.Вальтер вивчав вплив температури на різні системи організму. С.І.Чир’єв і В.Ю.Чаговець розвивали  електрофізіологічний напрямок досліджень. Саме у В.Ю.Чаговця В.В.Правдич-Немінський в 1913 році здійснив перший в історії фізіології запис електричної активності кори головного мозку, що можна сміливо вважати початком «електрофізіологічної» ери в науковій роботі кафедри.

Другий період життя кафедри припадає на 1920-33 рр., коли в Україні відбувалось складне реформування вищої школи. Кафедра продовжувала існувати в складі Вищого інституту народної освіти, оскільки університет було ліквідовано. В цей час її очолювала єдина за всю історію кафедри жінка В.В.Радзимовська, демонстраційним асистентом на лекціях у якої працював майбутній завідувач А.І.Ємченко.

Третій етап в розвитку кафедри почався після 1933 року, коли було відроджено Київський державний університет, у складі якого відкрито біологічний факультет. Завідувачем кафедри було призначено А.І.Ємченка, який очолював кафедру впродовж 1933-64 рр. В цей період на кафедрі працювали майбутні академіки Д.С.Воронцов, П.Г.Костюк, В.І.Скок.

У 1945 році при університеті було створено НДІ фізіології тварин, науковим керівником якого було призначено А.І.Ємченка. Починаючи з моменту свого створення, кафедра і Інститут мали тісні зв’язки. Наукова робота на кафедрі в цей час велась у декількох напрямках: фізіологія серця, травлення, електрофізіологія, вища нервова діяльність.

Після смерті А.І.Ємченка кафедру очолювали П.Д.Харченко (1964-73), П.Г.Богач (1973-79), В.Д.Сокур (1979-85), В.О.Цибенко (1985-93) та Г.М.Чайченко (1993-98). З 1999 цю посаду обіймає академік АН Вищої школи, професор М.Ю.Макарчук.

В цей період в науково-дослідній проблематиці кафедри виділилося два основних напрямки – фізіологія вісцеральних систем (В.О.Цибенко, В.Д.Сокур, П.І. Янчук, О.М. Пасічниченко, Т.П.Лященко, В.І.Комаренко, Л.С.Карбовська) та вища нервова діяльність (Г.М.Чайченко, Томіліна Л.Г, М.Ю.Макарчук, Ю.П. Горго, Т.В. Куценко, І.Г., Зима, Н.Б., Філімонова, В.І.Кравченко, С.А.Данилов, Є.В.Тукаленко, І.І.Тубальцева, О.В.Бондаренко, М.П.Бондаренко). Дослідження другого напрямку з часом стали основою наукової школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Фізіологія мозку», яка має світове визнання.

Дослідження, проведені в рамках діяльності школи, дозволили сформулювати низку фундаментальних положень щодо фізіологічних основ, які визначають базові механізми функціонування мозку людини і тварин і, які визначають розумову працездатність людини.

У межах самої школи сформувалось два основні наукові напрями. Перший з них вивчає зв'язок основних властивостей нервової системи та певних психофізіологічних характеристик з розумовою працездатністю, та другий, який зосереджує свою увагу на вивченні фізіологічних змін у діяльності основних фізіологічних систем, що супроводжують таку діяльність, та визначає ефективні засоби підвищення розумової працездатності та усунення наслідків психічного перенапруження.

Керує школою академік Академії наук Вищої школи, професор М.Ю. Макарчук. Впродовж останнього десятиліття наукові співробітники, викладачі та аспіранти кафедри провели цілу низку наукових досліджень, результати яких доповідалися на численних престижних світових і вітчизняних зібраннях фізіологів.

На основі цих досліджень розроблено ряд оригінальних неінвазивних прикладних комп’ютеризованих методик оцінки структури короткочасної пам’яті людини, взаємодії півкуль головного мозку при оцінці вербальної і невербальної інформації та її емоційного навантаження, що може бути широко використано як при прогнозних оцінках розумової працездатності людини, так і використано в тестуванні надійності роботи людини в критичних ситуаціях виробничої сфери чи військової діяльності. Проведено пріоритетні дослідження нейрофізіологічних механізмів сприйняття та оцінки різних подразників у жінок у різні фази оваріального (менструального) циклу, також за сприйняття інформації домінантним чи недомінантним оком.

На кафедрі проведено серію робіт із вивчення фізіологічних механізмів дії ряду ендотелійзалежних факторів на скоротливу активність гладеньких м’язів ворітної вени та інших кровоносних судин. Активно досліджуються нейро-гуморальні механізми регуляції діяльності гепато-біліарної системи.

В 2014-2016 рр. за програмою Фонду фундаментальних досліджень України співробітники кафедри спільно із співробітниками Інституту біохімії ім. О.В.Паладіна НАН України провели серію пріоритетних досліджень участі ендоканабіноїдної системи мозку в забезпеченні вродженої та набутої поведінки. В рамках договору про наукове співробітництво з Лундським університетом (Швеція) співробітники кафедри проводять дослідження участі жовчних кислот в процесах травлення у недоношених поросят. Співробітники, аспіранти і студенти кафедри також беруть активну участь в психофізіологічному обстеженні бійців-учасників АТО, які проходять реабілітацію в клінічних установах.

На сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри представлений висококваліфікованими фахівцями, переважно з великим досвідом викладацької роботи. Серед них доктори біологічних наук (М.Ю.Макарчук, І.Г.Зима), кандидати біологічних наук (О.М.Пасічніченко, Т.П.Лященко, Т.В.Куценко, В.І.Кравченко). У роботі їм допомагають висококваліфіковані співробітники, вихованці кафедри О.А. Коваленко, А.П. Воробйова, О.В. Симороз, О.Б Кушка, М.І. Хміль.

Кафедра продовжує традицію активного залучення до викладання різних спецкурсів для студентів фізіологів співробітників НАН України. Натепер на кафедрі читають курси член-кор.НАН України, проф. Сагач В.Ф., доктори біол. наук Войтенко Н.В. та Білан П.В. – співробітники Інституту фізіології імені О.О. Богомольця.

Кафедра фізіології людини і тварин крім загального курсу з фізіології та анатомії людини і тварин, який для студентів біологів (стаціонар та заочне відділення) читають проф. Макарчук М.Ю., доц. Пасічниченко О.М., доц. Лященко Т.П., доц. Куценко Т.В., доц. Кравченко В.І., ас. Коваленко О.А. забезпечує читання для студентів психологічного факультету, студентів військового інституту та факультету соціології - загальний курс з анатомії та фізіології ЦНС (проф. Макарчук М.Ю., доц. Кравченко В.І., доц. Куценко Т.В., доц. Зима І.Г.), а для студентів кафедри медичної фізики фізичного факультету – курс з фізіології людини і тварин (доц. Кравченко В.І.). Співробітники кафедри в останні роки розробили цілий ряд оригінальних навчально-методичних посібників, підготували низку підручників з різних розділів фізіології для вищої школи. Викладачі кафедри беруть активну участь в суспільно-громадському житті України: виступають з науковими доповідями і лекціями на телебаченні, в друкованих засобах масової інформації є активними учасниками різних наукових дискусійних заходів, входять до складу журі різних конкурсів серед учнівської молоді та студентів.

З 1982 року при кафедрі існувала лабораторія фізіологічної кібернетики та психофізіології. Наукові дослідження лабораторії велися в напрямку вивчення механізмів формування і корекції психофізіологічних станів організму людини в нормі та при функціональному перенапруженні. В останні роки в лабораторії були проведені пріоритетні електроенцефалографічні дослідження ролі запахових подразників у функціонування головного мозку людини (І.Г. Зима, А.О. Чернінський, С.А. Крижановський, Н.Г. Піскорська, С.В.Тукаєв, С.С. Костенко), які доповідалися на престижних наукових зібраннях. В 2010 році в зв’язку із реорганізацією біологічного факультету в ННЦ «Інститут біології» ця лабораторія стала основою відділу «Фізіології мозку та психофізіології» НДІ фізіології імені академіка Петра Богача, який існував до 2015 року.

Кафедра знана у світі як така, що першою на пострадянському просторі почала активно впроваджувати альтернативні методи навчання фізіології та анатомії, яка створила першу українську комп’ютерну навчальну програму «Лігатури Станіуса» в українському, російському і англійському варіанті, що була відзначена на багатьох міжнародних форумах із альтернатив.

Всі студенти, які спеціалізуються на кафедрі, беруть найактивнішу участь в науково-дослідній роботі, що складає основу не лише їхніх дипломних робіт, а й дозволяє їм виступати з доповідями на наукових зібраннях як в Україні, так і за її межами. Багато студентів кафедри навчаються в магістратурі провідних університетів світу, мають друковані наукові праці та відзначені престижними науковими відзнаками.

Впродовж всіх 175 років свого існування кафедра завжди спрямовувала і спрямовує всі свої зусилля на підготовку висококваліфікованих фахівців-фізіологів, яких тільки за період із часу організації біологічного факультету (1933) кафедра підготувала більше 1200. Випускники кафедри працюють в різних наукових та навчальних закладах, клінічних установах та інститутах як в Україні, так і в ближньому та далекому зарубіжжі. Разом з ними кафедра фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відзначає своє славне 175-річчя.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader