НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Викладачі

 

       Дзержинський Микола Едуардович

Дзержинський Микола ЕдуардовичДоктор біологічних наук, професор,
завідувач кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 514

Наукові інтереси: вивчає гістофізіологію нейроімуноендокринних міжсистемних взаємодій у тварин, зокрема співвідношення нейроендокринної та моноамінергічних систем гіпоталамуса в регуляції репродуктивного комплексу і функцій гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної та надниркової систем.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Загальна цитологія», «Теорія еволюції», «Загальна цитологія та гістологія», «Екологічні аспекти клітинної біології»,   семінарські заняття з дисципліни «Теорія еволюції»
вибіркові: «Хронобіологія», «Гормональна регуляція онтогенезу»
CV Дзержинський Микола Едуардович укр.
CV Дзержинський Микола Едуардович англ.

 

 

Варенюк Ігор МиколайовичКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 519

Наукові інтереси: вивчення нейроендокринної регуляції репродуктивного комплексу птахів; дослідження механізмів розвитку нейропатії, ретинопатії та нефропатії при ожирінні та цукровому діабеті; вивчення механізмів розвитку негативних віддалених наслідків антибіотикотерапії у кишково-шлунковому тракті та можливих шляхів їх корекції.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Екологічні аспекти клітинної біології», лабораторні заняття з дисципліни «Загальна цитологія», семінарські заняття з дисципліни «Теорія еволюції»
вибіркові: «Аналітична і кількісна морфологія», «Основи поснатального онтогенезу», «Прикладна статистика в репродуктивній медицині», лабораторний практикум.
CV Варенюк Ігор Миколайович укр.
CV Варенюк Ігор Миколайович англ.

 

Вороніна Олена КостянтинівнаКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 516

Наукові інтереси пов’язані з дослідженнями механізмів виникнення передпухлинних станів шлунково-кишкового тракту та пошуком засобів їх профілактики.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові«Цитологія, гістологія та ембріологія людини», лабораторні заняття з дисциплін «Загальна цитологія», «Гістологія», «Біологія індивідуального розвитку», «Histology, cytology and embriology».
вибіркові: «Фармакологічна регуляція активності клітин», «Порівняльна цитологія», «Репродуктивні технології», «Репродуктивні біотехнології», «Токсикологія та метаболізм лікарських препаратів», «Сучасні допоміжні технології», лабораторний практикум
CV Вороніна Олена Костянтинівна укр.
CV Вороніна Олена Костянтинівна англ.

 

Гарматіна Софія МихайлівнаКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 516

Наукові інтереси: дослідження механізмів виникнення передпухлинних станів шлунково-кишкового тракту та пошук засобів їх профілактики
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біологія індивідуального розвитку», «Гістологія», «Цитологія, гістологія та ембріологія» людини», лабораторні заняття з дисциплін «Гістологія», «Біології індивідуального розвитку»
вибіркові: «Спеціальна гістологія», «Ембріологія хребетних», лабораторний практикум
CV Гарматіна Софія Михайлівна укр.
CV Гарматіна Софія Михайлівна англ.

 

Demyanchuk 2021Кандидат біологічних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 511

Наукові інтереси: вивчення впливу різних стресогенних факторів на компенсаторно-пристосувальні реакції щитовидної залози.
Викладає навчальні дисципліни
обов'язкові: лабораторні заняття з дисциплін «Загальна цитологія», «Гістологія», «Біологія індивідуального розвитку», «Цитологія, гістологія та ембріологія людини»
вибіркові: лабораторний практикум
CV Демянчук Наталія Валентинівна укр.
CV Демянчук Наталія Валентинівна англ.

 

Калиновський Віталій ЄвгенійовичКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 519

Наукові інтереси: нейрогуморальні механізми функціонування репродуктивної системи ссавців різних вікових груп за умов норми та патології.
Викладає навчальні дисципліни
обов'язкові: лабораторні заняття з дисципліни «Загальна цитологія», семінарські заняття з дисципліни «Теорія еволюції»
вибіркові: «Методи біології розвитку», «Гормональна регуляція онтогенезу»,  «Молекулярно-генетичні механізми передзародкового розвитку»«Медична генетика»лабораторний практикум

CV Калиновський Віталій Євгенійович укр.
CV Калиновський Віталій Євгенійович англ.

 

KalmikovaДоктор філософії (PhD) в галузі 091-Біологія, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет: № 511

Наукові інтереси: вивчення нейроімуноендокринної регуляції функціонування жирової тканини (зокрема, механізмів появи бежевих адипоцитів, зміни цитологічного профілю білих та бурих адипоцитів) за нормальних та патологічних умов; дослідження ролі поляризації макрофагів та взаємодії інших імунних клітин в жировій тканині на фоні розвитку ожиріння; дослідження змін стану ядер гіпоталамуса при розвитку ожиріння та його корекції; оцінка застосування різних хронотерапевтичних підходів при корекції ожиріння; пошук нових джерел стовбурових клітин для клітинної терапії, отримання, культивування та характеристика стовбурових клітин різного походження.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні заняття з дисциплін «Цитологія, гістологія та ембріологія людини»«Загальна цитологія», «Гістологія», «Біологія індивідуального розвитку», «Методи сучасних біологічних досліджень»
вибіркові: «Вікові аспекти репродуктивної функції», 
лабораторний практикум

CV Калмикова Олеся Олександрівна укр.
CV Калмикова Олеся Олександрівна англ. 

 

Ostrovska newДоктор біологічних наук, професор
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 511

Наукові інтереси: дослідження механізмів взаємодій біорегуляторів різної природи з клі-тинними мембранами, міжклітинної сигналізації, цитофізіологічні ефекти і механізми дії речовин з потенційною протипухлинною дією, механізми і цитофізіологічні прояви метаболічних порушень та їх корекція.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Гістологія»
вибіркові: «Спецгістологія»«Цитохімія»,  «Каріологія», «Механізми онкогенезу»«Механізми диференціації клітин», «Рецептори біорегуляторів», «Патологія репродуктивної системи» та лабораторний практикум
CV Островська Галина Віталіївна укр.
CV Островська Галина Віталіївна англ.

 

 

Пазюк Любов МихайлівнаКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 511

Наукові інтереси: дослідження ролі екстрагіпоталамічних механізмів регуляції функції ендокринних залоз та впливу різних стресогенних факторів на розвиток компенсаторно-пристосувальних реакцій нейроімунноендокринної системи за умов норми і патології, вивчення морфо- і патогенезу метаболічних порушень та їх корекції.
Викладає навчальні дисципліни
обов'язкові: «Загальна цитологія», «Гістологія», лабораторні заняття з дисциплін «Загальна цитологія», «Гістологія»
вибіркові: «Нейроморфологія», «Патологія клітин», «Гістофізіологія нейроендокринної системи», «Гістофізіологія репродуктивної системи», «Вікові аспекти репродуктивної функції», лабораторний практикум
CV Пазюк Любов Михайлівна укр.

CV Пазюк Любов Михайлівна англ.

 

Пустовалов Андрій СергійовичКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 519

Наукові інтереси: вивчення механізмів регуляції ендокринної системи у тварин, зокрема нейроімуноендокринних взаємодій, залучення нейрогліальних клітин до регуляції ендокринних функцій, регуляція репродуктивної функції тварин.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біологія клітини», «Теорія еволюції», «Histology, cytology and embryology», лабораторні заняття з дисциплін «Біологія клітини», «Histology, cytology and embryology», семінарські заняття з дисципліни «Теорія еволюції»
вибіркові: «Методи дослідження клітин», «Порівняльна гістологія», «Гістофізіологія сенсорних систем»,  «Патологія репродуктивної системи»
CV Пустовалов Андрій Сергійович укр.
CV Пустовалов Андрій Сергійович англ.

 

 
Рибальченко Тарас Володимирович
 

Рибальченко Тарас ВолодимировичКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 519

Наукові інтереси стосуються досліджень міжклітинної сигналізації, цитофізіологічних ефектів і механізмів дії гетерометальних комплексів і речовин з потенційною протипухлинною дією.
Викладає навчальні дисципліни
обов'язкові: лабораторні заняття з дисциплін «Загальна цитологія», «Гістологія», «Біологія індивідуального розвитку»
вибіркові:
«Гематологія», «Основи мембранної пластичності»«Цитохімія», лабораторний практикум
CV Рибальченко Тарас Володимирович укр.
CV Рибальченко Тарас Володимирович англ.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader