НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

  

 

2021 - 2022 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
Блок професійно-орієнтований дисциплін: ЦИТОЛОГІЯ ТА ГІСТОЛОГІЯ
1 БУДКО
Єлєна Олександрівна
Вплив похідного малеіміду з антипроліферативною активністю на стан слизової оболонки товстого кишечнику за умов оксидативного стресу
2 КУЛАКОВА
Карина Георгіївна

Молекулярно-біологічні характеристики злоякісних клітин раку молочної залози та нормальних фібробластів за умов їх ко-культивування in vitro в присутності високих концентрацій інсуліну

3 ЛЕОНОВА
Юлія Сергіївна

Морфо-функціональний стан бурої жирової тканини за умов розвитку ожиріння при різних режимах введення мелатоніну

4 МУШІЙ
Олександр Михайлович
Зміни експресії маркерів ремоделювання кісткової тканини в клітинах ліній раку передміхурової залози людини під впливом VEGF
5 СОБОЛЕВСЬКИЙ
Максим Сергійович
Оптимізація застосування ППР-біосенсорів для детекції послідовностей олігонуклеотидів філадельфійської хромосоми
6

ЧУМАК
Катерина Вадимівна

Визначення субхронічної токсичності нового дермального еквіваленту шкіри на основі безклітинного середовища 4BL на печінку та нирки мишей лінії ICR
7 ШЕВЧЕНКО
Леонід Олексійович
Дослідження віруснейтралізуючої здатності новостворених рекомбінантних антитіл проти рецептор зв'язуючого домену вірусу SARS-CoV2 на моделях in vitro
 

2020 - 2021 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 АЛЕКСІЙЧУК
Надія
Морфологічна діагностика нейроендокринних пухлин підшлункової залози та їх експресія до соматостатину
2 БЕКЕР
Кристина

Дослідження динаміки молекулярного та цитогенетичного профілів клітинних ліній mcf-7, mda-mb-231, t47d, bt-20 під дією 5-азацитидину

3 ГУЦАЛЮК
Максим

Стан кровотворних та імунокомпетентних органів за впливу фулерену с60 на тлі експериментального хронічного холангіту

4 ДУБОВЦЕВА
Лідія
Морфофункціональна характеристика трансформованих клітин за впливу цисплатину та лігандів толл-подібних рецепторів
5 ДЯДЮК
Катерина
Експресія cd44 та кі-67 за прогресії пухлинного росту у хворих на рак передміхурової та грудної залози
6

КОЛЕНЧЕНКО
Олеся

Стравохід Барретта та його зв’язок з наявністю h.pylori у шлунку та з морфологічними змінами слизової оболонки товстого кишечника
7 КОЛЕСНІКОВА
Анастасія
Патерн експресії генів родини mrps18 (1-3) у сироватці крові та пухлинних тканинах при раку передміхурової залози
8 МОРОЗ
Вікторіяч
Імунофенотип змішаних карцином шлунку
9 РОЗДОБУДЬКО
Анастасія
Прогностичне значення морфологічних та імуногістохімічних особливостей передракових колоректальних новоутворень та аденокарцином товстої кишки
10 РУБЦОВ
Володимир
Вплив трансплантації стовбурових клітин на морфофункціональний стан сідничного нерва трансгенних мишей з периферичною нейропатією

 

2019-2020 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 Горлакова О.О. Експресія маркерів, асоційованих з епітеліально-мезенхімальним переходом, в прогресії раку ендометрію
2 Кравченко А.О.

Характеристика стабільних ліній пухлинних клітин зі зміненою експресією кінази 1 рибосомного білка s6 отриманих на основі клітин лінії mcf-7

3 Лавренова А.О.

Роль компонентів пухлинного мікрооточення у прогресії раку ендметрію

4 Мякушко О.А. Дослідження протипухлинної активності екзогенного лактоферину в клітинах ліній раку передміхурової залози людини
5 Тіщенко В.В. Вплив оксидативного стресу на локалізацію кінази рибосомального білка s6 в клітинах ссавців
6

Томяк М.В.

Мозаїчні форми хромосомних порушень у зразках трофектодерми бластоцист людини у програмах допоміжних репродуктивних технологій

 

2018-2019 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БАБИЧ
Артем Сергійович
Характеристика in vitro мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин
жирової тканини у мишей з оваріектомією
2 КОСІК
Тетяна Олександрівна

Лейкоцитарний профіль крові за хіміотерапії пухлин кровотворної та лімфоїдної тканин

3 РИЖА
Альона Олександрівна

Морфологічні особливості реактивних змін астроцитів на тлі герпесвірусної інфекції

4 ЦЮПКА
Юлія Валеріївна
Вплив наночастинок феромагнетиків на морфологічні та фенотипові особливості клітин раку молочної залози
5 ШЕВЧУК
Наталя Олегівна
Вплив різних режимів введення мелатоніну на морфо-функціональний
стан тонкого та товстого кишечника при розвитку ожиріння
6

ШЕПІЛОВ
Дмитро Романович

Вплив пребіотиків рослинного походження та дієти із різним вмістом жирів на структуру
гіпокампа мишей АроЕ -/-
7 ЯКИМЧУК
Ольга Вячеславівна
Морфо-функціональний стан печінки та нирок новонароджених мишей на після введення наночастинок та солей срібла
8 ЯРОШИК
Микола Іванович
Зв'язок морфології сперматозоїдів та вплив вітрифікації ооцитів на хромосомний набір ембріонів

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader