НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Khronobiolohiia ta khronomedytsyna 2023 cover page 0001

Хронобіологія та хрономедицина: навчальний посібник / М.Е. Дзержинський, І.М. Варенюк, Н.В. Демянчук. – Київ: електронне видання, 2023. – 353 с.

Системно викладено основи хронобіології (біоритмології) та хрономедицини. Проаналізовано сучасні уявлення щодо історії розвитку хронобіології та
хрономедицини, класифікації біоритмів, методів обробки результатів хронобіологічних та хрономедичних досліджень. Наведені теоретичні і практичні
аспекти застосування основних хронобіологічних прийомів, що ввійшли в практику сьогоднішньої біології та медицини. Для студентів біологічних та медичних факультетів вищих навчальних закладів.

 

Загальна цитологія та гістологія

Robzoshyt medbiol

Робочий зошит для практичних занять з курсу «Медична біологія». – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2019. – 136 с.
В.M. Трохимець, O.K. Вороніна, K.С. Афанасьєва, M.В. Іномістова, В.Є. Калиновський, Н.О. Матушкіна, В.Р. Петльована, O.В. Проценко, С.Р. Рушковський, І.М. Варенюк, В.А. Баданіна, O.В. Вашека

Методичний посібник «Робочий зошит з медичної біології: Практичні заняття» присвячений розкриттю практичних аспектів курсу медичної біології для студентів медичних спеціальностей. Він складається із ряду уніфікованих практичних робіт з курсу загальної біології, цитології, генетики та паразитології, що пов'язані з розумінням хвороб людини. Робочий зошит спрямованих до підготовки студентів до складання екзамену КРОК 1. 

Загальна цитологія та гістологія

Workbook Medbiol 1

«Workbook for practical course for Medical Biology» створений для забезпечення проведення нормативного англомовного курсу «Medical Biology» для студентів, що навчаються за напрямком «Медицина» англійською мовою викладання. До його складу увійшли практичні роботи з курсу загальної біології, цитології, ембріології та еволюції. Робочий зошит містить творчі завдання та створений для оптимізації роботи студентів на лабораторних заняттях та самостійного опрацювання матеріалу лекцій.

Загальна цитологія та гістологія

Coursebook medbiol

Навчальний посібник «Coursebook of Medical biology». – Київ, ВПЦ «Київський університет». – 2019. – 416 с.
Трохимець В.М., Вороніна О.К., Кузьміна Т.А., Афанасьєва К.С., Іномістова М.В., Калиновський В.Є., Козерецька І.А., Лавриненко В.Ю., Мельничук С.В., Проценко О.В., Рушковський С.Р., Варенюк І.М., Сиволоб А.В.

Навчальний посібник «Coursebook of Medical biology» розроблений для забезпечення проведення нормативного англомовного курсу «Medical Biology» для студентів, що навчаються в вищих медичних навчальних за напрямом «Медицина» англійською мовою викладання. Він відповідає робочій програмі даного курсу. Книга присвячена теоретичним аспектам медичної біології, вона містить теми з загальної біології, клітинної біології, ембріології, генетики, еволюції та паразитології. Посібник створений для підготовки студентів до іспиту КРОК 1. 

Загальна цитологія та гістологія

Albom praktykum Zahalna tsytolohiia ta histolohiia

Альбом для оформлення лабораторних занять з курсу «Загальна цитологія та гістологія», 2017. – 113 с.
Дзержинський Микола Едуардович, Островська Галина Віталіївна, Вороніна Олена Костянтинівна.

Альбом-практикум «Загальна цитологія та гістологія» може бути рекомендований для методичного забезпечення проведення лабораторних занять з даного курсу на біологічних факультетах вищих навчальних закладів. В основу альбому покладена програма лабораторних занять, що проводяться на кафедрі цитології, гістології та репродуктивної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом багатьох років. До складу альбому увійшли структурно упорядковані та послідовно подані теми з даного курсу. Альбом-практикум містить в собі аркуші для відтворення цитологічних та гістологічних препаратів, рисунки та електронограми, схеми та короткі теоретичні відомості, перелік тестових запитань для підготовки до складання поточного та семестрового контролю. 

Загальна цитологія та гістологія

Albom praktykum Tsytolohiia histolohiia i embriolohiia

Альбом для оформлення лабораторних занять з курсу «Цитологія, гістологія і ембріологія». Частина I. Загальна цитологія. Ембріологія, 2020. – 105 с.
Вороніна Олена Костянтинівна, Гарматіна Софія Михайлівна, Дзержинський Микола Едуардович.

Альбом-практикум «Цитологія, гістологія і ембріологія». Частина I. призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика». Альбом створений для оптимізації роботи студентів на лабораторних заняттях та полегшення сприйняття ними запропонованого матеріалу. В основу альбому для лабораторних робіт покладена програма курсу «Цитологія, гістологія і ембріологія», до його складу увійшли структурно упорядковані та послідовно подані теми з даного курсу. Альбом-практикум містить в собі аркуші для відтворення цитологічних та ембріологічних препаратів, рисунки та електронограми, схеми та короткі теоретичні відомості, перелік тестових запитань для складання модулів, а також список рекомендованої літератури з курсу. 

Загальна цитологія та гістологія

Albom praktykum Embriolohiia liudyny

Альбом для оформлення лабораторних занять з курсу «Ембріологія людини», 2017. – 60 с.
Дзержинський Микола Едуардович, Скрипник Наталія Вячеславівна, Гарматіна Софія Михайлівна, Вороніна Олена Костянтинівна

Альбом-практикум «Ембріологія людини» призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Біологія» або «Технології медичної діагностики та лікування» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика». Альбом створений для оптимізації роботи студентів на лабораторних заняттях, систематизації та полегшення сприйняття ними запропонованого матеріалу. До складу альбому увійшли структурно упорядковані та послідовно подані теми з даного курсу. Альбом-практикум містить в собі аркуші для відтворення ембріологічних препаратів, рисунки та мікрофотографії, схеми та короткі теоретичні відомості, перелік тестових запитань для складання модулів, а також список рекомендованої літератури
з курсу 

Загальна цитологія та гістологія

Albom Ekolohichni aspekty klitynnoi biolohii

 ВАРЕНЮК Ігор Миколайович, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Микола Едуардович. Альбом для практичних занять з курсу «Екологічні аспекти клітинної біології» для студентів спеціальності «Екологія».– Київ: Інтерсервіс, 2017. – 72 с.

Альбом з курсу «Екологічні аспекти клітинної біології» для студентів біологічних факультетів ВУЗів, що навчаються по спеціальності «Екологія» містить в собі аркуші для виконання практичних занять та перелік запитань для складання модулів з даного курсу. Електронограми і схеми, наведені в альбомі є власними або взятими з підручників і атласів з цитології, гістології та клітинної біології. Автори вдячні всім колегам-цитологам та гістологам, хто допоміг цінними порадами в створенні даного альбому.

 

Загальна цитологія та гістологія

Osnovy herontolohii ta mekhanizmy starinnia klityn obkladynka

 

Варенюк І.М., Дзержинський М.Е. Основи геронтології та механізми старіння клітин.- Київ: «Інтерсервіс», 2013.– 164 с.

Системно викладено загальні закономірності процесів старіння; вікові морфо-функціональні зміни в клітинах, органах і системах органів; розглянуто прояви патологічного старіння. Висвітлено класифікацію й огляд найважливіших теорій старіння, механізми антистаріння, основні сучасні засоби геропротекції та експериментальні підходи стосовно продовження тривалості життя. Для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів.

 

Загальна цитологія та гістологія

Osnovy teorii evolutsii cover

 

Основи теорії еволюції: підручник. М.Е. Дзержинський, А.С. Пустовалов, І.М. Варенюк. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 503 с.

Системно викладено основи сучасної теорії еволюції. Проаналізовано теперішні уявлення про властивості еволюційного процесу, класифікацію еволюційних концепцій, методи вивчення біологічної еволюції, історію виникнення та розвитку життя на Землі, учення про мікроеволюцію, видоутворення, закономірності макроеволюції, еволюцію біогеоценозів та екосистем, антропогенез. Для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів.

 

Загальна цитологія та гістологія

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader