НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

  

 

2022-2023 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 АЛЕКСІЄНКО
Ольга Петрівна
Зміни складу крові пацієнтів з вірусним гепатитом с на фоні розвитку цирозу печінки
2 БАНДУРОВИЧ
Катерина Ігорівна

Морфологічні зміни в клітинах периферичної крові пацієнтів з covid-19

3 БРЕГЕДА
Тетяна Сергіївна

Діагностичне значення традиційної та рідинної цитології при онкопатологіях шийки матки

4 ВАРЕНИК
Антон Сергійович
Вплив нанокомплексу на основі піролу І С60 фулерену на слизову оболонку шлунка щурів за умов колоректального раку
5 ГРИГОРЕНКО
Людмила Іванівна
Вплив пестицидів манкоцеба та флутріафола на цитогормональий стан естрального циклу щурів wistar han
6

ДИШКО
Марина Володимирівна

Морфофункціональна характеристика клітин крові за експериментального хронічного коліту та його корекції нанокомплексом С60-MI-3OH
7 БОРИМСЬКА
Вікторія Вікторівна
Вплив ранкового та вечірнього введення мелатоніну на стан келихоподібних клітин товстої кишки при ожирінні
8 КОСТЮЧЕНКО
Ярослав Олександрович
Клініко-морфологічна та епідеміологічна характеристика лейкозу у різних груп хворих
9 МКРТЧЯН
Гурген Гагікович
Проліферація та диференціація нейральних стовбурових клітин миші в присутності водорозчинного похідного фулерена in vitro
10 МОРОЗОВ
Богдан Васильович
Цитологічна характеритика ВПЛ-асоційованого ураження шийки матки
11 НАГОРНЯК
Євген Юрійович
Порівняльний аналіз діагностичної значущості PАР-тесту та гістологічного дослідження при онкотрансформаціях цервікального епітелію
12 ПАНЬКО
Ігор Володимирович
Цитологічне дослідження щитоподібної залози
13 ПРОКОПЕНКО
Тетяна Володимирівна
Мікроскопічнна оцінка вагінальних виділень / або цитологічна діагностика бактеріального вагінозу та вагініту
14 ТАРНОПОЛЬСЬКА
Ольга Володимирівна
Функціонування LCC-каналів ядерної мембрани нейронів Пуркіньє мозочка та кардіоміоцитів під впливом галаміну, дигідробетаеритроїдину, нікотину та метилликаконітину
15 ХОДОС
Наталія Олександрівна
Морфо-функцональний стан печінки щурів за хронічного холангіту та дії похідного піролу на його тлі
16 ЧЕМЕКОВА
Світлана Іванівна
Вплив с60 фулеренів на стан печінки щурів за гепатоцелюлярної карциноми
17 ЧЕРВІНЕЦЬ
Оксана Олександрівна
Характеристика ефективності експериментального лікування хронічного ендометриту за гістологічними, мікробіологічними та імунологічними параметрами

 

2020-2021 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 АРЯМНОВА
Наталія Олександрівна
Прогностичне значення білків медикаментозної резистентності та пухлино-асоційованого маркеру SCCA у хворих на рак шийки матки
2 БАЗАРКІНА
Христина Миколаївна

Вплив С60-фулерену на стан підшлункової залози та печінки щурів за умов гепатоцелюлярної карциноми

3 ГОРОБЕЙ
Юлія Олександрівна

C-60 фулерен як протизапальний засіб при гостому гепатиті

4 ДАНЧЕНКО
Діана Олександрівна
Вплив наночастинок срібла на морфо-функціональний стан щитоподібної залози щурів
5 ДЖАВШАНАШВІЛІ
Діана Леонідівна
Морфо-функціональний стан передміхурової залози щурів за дії наночастинок золота
6

КРАВЕЦЬ
Ольга Олексіївна

Стан печінки щурів за хронічного гепатиту та його корекції водорозчинними С60 фулеренами
7 МАКСИМЧУК
Вікторія
Вплив протизапальних препаратів на атрофічні процеси у передміхуровій залозі щурів, викликані антиандрогенними
препаратами»
8 МЕГЕДЬ
Тетяна Олександрівна
Метаболічні відносини морфофункціональних показників щитовидної залози та нейтрофілів крові
9 МЕЛЕЖИК
Леонід Володимирович
Гістологічний аналіз зони щеплення при трансплантації корневого апексу на стебло у проростків гороху (Pisum sativum)
10 ПРИЛИПКО
Діана Олександрівна
Дослідження проліферативного потенціалу та рецепторного статусу пухлинних клітин серозного раку яєчника
11 РУДЕНКО
Ілона Володимирівна
Вікові особливості реакції репродуктивної системи самців щурів на летрозол
12 САРКІСОВА
Юлія Сергіївна
Вплив різних режимів введення антибіотика сумамеду та пробіотика симбітер на травну систему щурів
13 СКВАРКО
Мирослава Віталіївна
Патологічні зміни в тканинах передміхурової залози на різних стадіях аденокарциноми
14 ТЕРЕЦЬ
Яна Володимирівна
Гістологічний стан печінки за впливу нековалентного нанокомплексу С60-CIS-Pt
15 ТЕТЕРЮК
Наталія Валентинівна
Використання різних типів культур клітин для культивування вірусу грипу
16 ФОФОНОВА
Катерина Василівна
Вплив різних середовищ культивування і препаратів гонадотропіну в протоколі стимуляції донорів ооцитів на рівень запліднення і бластуляції ембріонів у програмах допоміжних репродуктивних технологій
17 ХРУСТАЛЬОВА
Юлія Владиславівна
Морфологічні зміни у товстому кишечнику при введенні блокатора гастринових CCKB-рецепторів проглуміда на тлі гіпергастринемії
18 ШАМАЛО
Тетяна Олегівна
Особливості застосування морфологічних методів дослідження у діагностиці захворювання легень
19 ШЕВЧИК
Юлія Станіславівна
Вплив збагаченої тромбоцитами плазми на показники рухливості сперматозоїдів після обробки еякуляту в градієнті щільності
20 ШПИЧКА
Ірина Валеріївна
Стан печінки щурів за дії біосумісних наноструктур с60 фулеренів на тлі хронічного холангіту
21 ШПОТЕНКО
Альона Ігорівна
Морфофункціональні зміни в корі надниркових залоз щурів під впливом наночастинок срібла на тлі зміни активності кісспептинергічної системи
22 ЮДЕЛЬСЬКИЙ
Богдан Вікторович
Вплив різних доз антибіотику цефтріаксону та пробіотика симбітер на травну систему щурів
23 ЯЩЕНКО
Анастасія Сергіївна
Особливості експресії vegf та синаптофізину в сенсомоторній корі головного мозку при ішемічному ураженні на фоні попередньої сенсибілізації мозковим антигеном

 

2019-2020 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 РАТУШНА
Катерина Василівна
Морфофункціональні зміни гіпоталамо–адреналової системи щурів під дією наночасточок золота та срібла на фоні висококалорійної дієти
2 ВОВК
Діана Василівна

Особливості корпологічних показників травлення у новонароджених дітей в залежності від ступеня недоношеності та при гастроентериті

3 ТКАЧЕНКО
Олена Олександрівна

Морфо-функціональний стан вісцеральної білої жирової тканини (щурів)за умов розвитку ожиріння при дії наночастинок срібла

4 ЖЕКОВА
Ольга Анатоліївна
Особливості застосування сучасних засобів фармакотерапії залізодефіцитної анемії у дітей
5 КАЛІНІЧЕНКО
Олена Петрівна
Стан печінки щурів за дії немодифікованих С60 фулеренів на тлі гострого нафтилізотіоціанат-індукованого холангіту
6

МУЗИЧЕНКО
Ганна Петрівна

Цито-гістологічна оцінка ефективності застосування медичних виробів з турманієвої кераміки в профілактиці та лікуванні тазових дисфункцій у жінок в менопаузі
7 ДУБОВСЬКА
Людмила Сергіївна
Стан печінки щурів при введенні водорозчинних С60 фулеренів за її ацетамінофен-індукованого ураження
8 КУБИШКІНА
Наталя Миколаївна
Оцінка ефективності застосування турманієвої кераміки в профілактиці неспроможності тазового дна у жінок після вагінальних пологів та відновлення
9 НЕСТЕРЕНКО
Тетяна Володимирівна
Еластографія при діагностиці вірусного гепатиту С
10 МУЗИКА
Світлана Володимирівна
Патоморфологічні зміни клітин крові у дітей хворих на інфекційний мононуклеоз,
в залежності від віку, статі та етіологічного чинника
11 КУДРІНА
Інна Сергіївна
Вплив дибутилфталату на секс-диморфні зони гіпоталамуса і репродуктивну систему самців щурів
12 БЛЕЙЧИК
Людмила Олександрівна
Особливості морфо-функціональний змін селезінки щурів при дії водного розчину С60-фулеренів за умов гострого холангіту
13 РОЙ
Ірина Володимирівна
Вплив 7-гідроксикумарину на морфо функціональний стан печінки щурів
14 ШУЛЬЖЕНКО
Ольга Олександрівна
Прогностичне значення експресії маркерів міжклітинної адгезії (CD44 та Е-кадгерину) та протеїну Р53 у пухлинах хворих на рак яєчника
15 САЦЬКА
Вікторія Юріївна
Роль експресії NA+/І – симпортеру у прогнозуванні перебігу раку молочної залози різних молекулярних підтипів
16 КОВАЛЕВИЧ
Людмила Олександрівна
Визначення підгострої токсичності препарату «Меланін» за показниками морфо-функціональних змін внутрішніх органів у щурів

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader