НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017  Перелік
обов’язкових
навчальних дисциплін
 Kafedra cytologii LOGO

Перелік
обов’язкових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини

   
  Освітній рівень «Бакалавр»
   
 1 семестр  
   
«Загальна цитологія»
 
Foto 1 «Загальна цитологія» є обов’язковою навчальною дисципліною про будову, функціонування, еволюцію, онтогенез клітини як елементарної одиниці життя. Завданнями дисципліни є: ознайомити студентів з закономірностями будови, розвитку, обміном речовин у клітинах живих істот; сформувати уявлення про походження і загальні закономірності еволюційного розвитку клітин; про будову та функціонування клітин та їх компонентів та сучасні тенденції та напрямки фундаментально-наукових і прикладних досліджень у цитології та суміжних з нею науках.
   
 2 семестр  
   
«Загальна гістологія»

 
Foto 2 Дисципліна «Гістологія» є базовою біологічною дисципліною, що висвітлює питання взаємозв’язку морфологічних і функціональних особливостей тканин в нормі, при зміні їхнього фізіологічного статусу, на різних стадіях розвитку, а також при окремих видах патології. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Гістологія» є загальні принципи організації та функціонування тканин, походження тканин в онто- і філогенезі, міжклітинні і міжтканинні взаємодії та значення тканинного рівня організації в еволюції багатоклітинних тварин, основні гістофункціональні особливості тканинних елементів і їх участь в основних біологічних процесах (захисних, трофічних, секреторних, пластичних, проліферативних і т.д.). Під час вивчення дисципліни значна увага приділяється загальним методичним основам застосування гістологічного аналізу та його результатів в фундаментальних та прикладних наукових напрямках біології, у медицині, судово-медичній практиці та галузях сільського господарства.
   
 5 семестр  
   
«Біологія індивідуального розвитку»

Foto 3 Дисципліна «Біологія індивідуального розвитку» є обов’язковою дисципліною, що висвітлює питання закономірностей та механізмів онтогенетичних перетворень організмів різних таксономічних груп тварин, особливості мікроскопічної та субмікроскопічної організації тваринного організму на різних етапах онтогенезу та за певних умов довкілля, а також окреслює коло методів та прийомів досліджень, які можуть застосовуватися при постановці дослідів в рамках міждисциплінарних проектів та які вимагають глибоких знань з біології індивідуального розвитку. Дисципліна покликана узагальнити уявлення про системність організації живого і про роль закономірно скоординованих онтогенетичних перетворень у формуванні, функціонуванні й пластичності організмів різних таксономічних груп тварин.
   
6 семестр  
   
«Теорія еволюції»

 
Foto 4 «Теорія еволюції» – це обов’язкова дисципліна, що розглядає біологічні системи на різних рівнях організації з точки зору їх еволюційного походження. Завданням «Теорії еволюції» є інтерпретація феноменів біорізноманіття, досконалості та недосконалості біологічних систем, пояснення механізмів еволюційного розвитку біосфери у минулому та сьогоденні.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader