НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Мікробіологія. Том 1 : підручник / Сергійчук М. Г., Сківка Л. М., Сергійчук Т. М. та ін. — К. : ФОП Маслаков, 2020. — 500 с.

Мікробіологія. Том 2 : підручник / Сергійчук М. Г., Сківка Л. М., Сергійчук Т. М. та ін. — К. : ФОП Маслаков, 2020. — 348 с.

Підручник є третім виданням (1-е вид. — 2001 р., 2-е вид. — 2003 р.), яке складається з двох томів. Перший том охоплює історичні відомості про розвиток мікробіологічної науки, розділи, що стосуються морфології та будови бактеріальної клітини, метаболізму та закономірностей росту мікроорганізмів, генетики бактерій, систематики прокаріотів, екології мікроорганізмів та їх біогеохімічної діяльності , використання мікроорганізмів людиною, а також розділ санітарної мікробіології. Другий том присвячено основним напрямкам медичної мікробіології: механізмам взаємодії мікроорганізмів із макроорганізмом, характеристиці симбіотичної мікробіоти людини, її порушенням та корекції цих порушень, інфекції та інфекційному процесу, протиінфекційному імунітету, засобам лікування та профілактики інфекційних захворювань. У третьому виданні в цілому збережено логіку та послідовність викладення матеріалу у попередніх виданнях, проте окремі розділи суттєво доповнені та оновлені з урахуванням сучасних даних у галузі мікробіологічної науки. Розділи, що стосуються медичної мікробіології, у третьому виданні представлено вперше. Підручник призначений для студентів, аспірантів, викладачів та наукових співробітників — мікробіологів, а також спеціалістів суміжних галузей біології, медицини, сільського господарства та біотехнології.

Том 1
button download v1.2

Том 2button download v1.2

Робочий зошит з дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія»

Александрова І.В., Довгий Р.М., Сіромолот А.А., Рудик М.П., Файдюк Ю.В., Юмина Ю.М., Степура Л.Г., Сківка Л.М. Робочий зошит «Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Частина І «Мікробіологія та імунологія» для студентів 2 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина» (українська мова навчання). - Київ: електронне видання, 2022. - 72с.

button download v1.2

Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з дисципліни «Імунологія» для студентів 2 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Біологія» / Упорядн. Л.М. Сківка, М.П. Рудик, Ю.В. Швець, Н.В. Сенчило, Н.М. Храновська, А.А. Стасенко А.А. Електронне видання, 2022 - 82 с.

button download v1.2

Методичні рекомендації до лабораторного практикуму «Санітарна мікробіологія»/ Упорядн. Т.М. Сергійчук, Ю.М. Юмина. – К.:Видавець Кравченко Я.О., 2019 – 70 с.

У методичних рекомендаціях викладені основні методи проведення санітарного аналізу. Лабораторні роботи стосуються питань спеціальної мікробіології (санітарно-мікробіологічний контроль на підприємствах; мікробіологічний аналіз продуктів харчування). Кожна лабораторна робота має основні теоретичні відомості до даної теми. Методичні рекомендації містять додатки: поживні середовища та реактиви, а також хімічний склад деяких продуктів харчування.

Матеріал викладений з урахуванням сучасних даних біологічної науки.

Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Біологія»: а також для аспірантів і фахівців, які працюють у галузі мікробіології.

button download v1.2

Akulenko I.V., Dovhyi R.S., Faidiuk Yu.V., Rudyk M.P., Siromolot A.A., Skivka L.M. Laboratory Notebook on the discipline «MICROBIOLOGY, VIROLOGY, AND IMMUNOLOGY» for foreign students of specialization «Medicine». Part 1 «MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY». – Kyiv: Publishing and printing center «Kyiv University», 2019. – 77 p.

button download v1.2

Рудик М.П. Імуномодуляторні препарати. Курс лекцій. – Київ: Видавець Кравченко Я.О.- 2019. – 267 с.

У конспекті лекцій охарактеризовано головні групи імуномодуляторних препаратів, наведено структурну характеристику активних компонентів, які входять до їх складу, описано їх походження та особливості застосування. Особлива увага приділяється механізмам імуномодуляторної дії препаратів, як на молекулярному рівні, так і на рівні цілого організму, та можливим побічним ефектам застосування імуномодуляторів.

Призначений для студентів 4 курсу, які навчаються за спеціальністю «Біологія», а також може бути корисним для аспірантів і фіхівців різних біологічних напрямків.

button download v1.2

Фізико-хімічні методи в мікробіологічних та імунологічних дослідженнях: навч. посіб./ П.П. Зелена, О.С. Моложава, М.П. Рудик, Л.М. Сківка, Ю.М. Юмина. – К.: Видавець Кравченко Я.О., 2019. – 167 с.

У навчальному посібнику викладені теоретичні основи, апаратурне оформлення і принципи фізико-хімічних методів різних груп, які найчастіше використовуються в мікробіології та імунології. Додатково включені методичні підходи для підготовки матеріалу до аналізу фізико-хімічними методами: приготування буферних розчинів та середовищ культивування для короткотривалого утримання клітин і біополімерів у нативному стані, а також методи отримання та стандартизації суспензій про- та еукаріотичних клітин.

Навчальний посібник призначений для студентів-біологів, які навчаються за освітніми програмами Мікробіологія та Імунологія (напряму «Біологія»), а також для аспірантів і фахівців, які працюють у галузі мікробіології та імунології.

button download v1.2

Місцевий імунітет [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А.А. Стасенко ; ННЦ «Інститут біології та медицини» – К. : 2021. – 153 с.

button download v1.2

Сківка Л.М. Імунологія репродукції - Київ, 2009 - 152 с.

button download v1.2

За загальною редакцією Є. У. Пастер

Висвітлено найновіші досягнення сучасної імунології. Описано будову імунної системи і становлення її у філо- й онтогенезі, клітинні та молекулярні основи функціонування, основні прояви імунного захисту та імунної толерантності, розлади імунітету, принципи і засоби імунокорекції. Розглянуто основні питання імунобіотехнології. Особливу увагу приділено молекулярним механізмам імунного розпізнавання, активації та диференціювання клітин імунної системи.

Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам, аспірантам і медичним працівникам, яких цікавлять проблеми імунології.

Вступ

button download v1.2
Додатки

button download v1.2
Зміст

button download v1.2
Розділ 1. ІМУННА СИСТЕМА

button download v1.2
Розділ 2. ФАКТОРИ ПРИРОДНОГО ІМУНІТЕТУ

button download v1.2
Розділ 3. АНТИГЕНИ. МОЛЕКУЛЯРНА СТРУКТУРА І БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

button download v1.2
Розділ 4. АНТИТІЛА. МОЛЕКУЛЯРНА СТРУКТУРА І БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

button download v1.2
Розділ 5. ГОЛОВНИЙ КОМПЛЕКС ГІСТОСУМІСНОСТІ

button download v1.2
Розділ 6. ПРОЦЕСИНГ І ПРЕЗЕНТАЦІЯ АНТИГЕНІВ

button download v1.2
Розділ 7. РОЗПІЗНАВАННЯ "СВОГО" І "ЧУЖОГО"

button download v1.2
Розділ 8. ГЕНЕТИКА РІЗНОМАНІТНОСТІ АНТИГЕНСПЕЦИФІЧНИХ РЕЦЕПТОРІВ

button download v1.2
Розділ 9. ЦИТОКІНИ

button download v1.2
Розділ 10. АКТИВАЦІЯ ЛІМФОЦИТІВ

button download v1.2
Розділ 11. ІМУННА ВІДПОВІДЬ

button download v1.2
Розділ 12. РОЗВИТОК ЛІМФОЦИТІВ

button download v1.2
Розділ 13. ІМУННА ТОЛЕРАНТНІСТЬ

button download v1.2
Розділ 14. ЕВОЛЮЦІЯ ІМУНІТЕТУ

button download v1.2
Розділ 15. ПРОТИІНФЕКЦІЙНИЙ ІМУНІТЕТ

button download v1.2
Розділ 16. ПРОТИПУХЛИННИЙ ІМУНІТЕТ

button download v1.2
Розділ 17. ТРАНСПЛАНТАЦІЙНИЙ ІМУНІТЕТ

button download v1.2
Розділ 18. ІМУНОЛОГІЯ РЕПРОДУКЦІЇ

button download v1.2
Розділ 19. ГІПЕРЧУТЛИВІСТЬ

button download v1.2
Розділ 20. АУТОІМУННІ ПРОЦЕСИ

button download v1.2
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ПЕРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

button download v1.2

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader