НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

ІМУНОЛОГІЯ

Галузь знань - 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія»
Освітня програма
- "Біологія"


Освітній рівень - «Бакалавр»
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Професійна кваліфікація –
асистент біолога (імунолога)

Освітній рівень - «Магістр»
Освітня кваліфікація – магістр біології
Професійна кваліфікація (за умови дотримання вимог) –
2211.1 молодший науковий співробітник (біологія),
2211.2 імунолог

Денна та заочна форми навчання

 Kafedra Microbiologii LOGO 2

Підготовку фахівців освітнього рівня «Бакалавр» та «Магістр» (денна та заочна форми навчання) за напрямом «Імунологія» здійснює кафедра мікробіології та імунології ННЦ «Інститут біології та медицини», якій належить провідна роль в Україні з підготовки висококваліфікованих фахівців біологів-імунологів, спеціалістів в галузі дослідження, аналізу та розробки засобів і методів корекції розладів функцій імунної системи, здатних кількісно і якісно оцінити характеристики гуморальних та клітинних чинників імунної реактивності людини, тварин і рослин.

Кафедра має багаторічний досвід і традиції з підготовки фахівців імунологів. Історія кафедри бере початок з 1933 року, відтоді, коли була створена на біологічному факультеті Київського державного університету кафедра мікробіології. В 1983 р. була введена спеціалізація з імунології, а кафедра згодом отримала назву – кафедра мікробіології та загальної імунології, з 2017 року – кафедра мікробіології та імунології.                                                    

За роки підготовки фахівців з імунології кафедра розробила досконалі навчальні програми, видала посібники і підручники, які відповідають сучасному рівню розвитку біології та медицини, і які увібрали в собі як власний, набутий колективом кафедри, досвід, так досвід провідних Університетів та лабораторій світу.          

Усі вибіркові дисципліни (імунологія та мікробіологія), що викладаються в бакалавраті та магістратурі за даним напрямом, забезпечені навчальними та робочими програмами, створеними з урахуванням сучасних тенденцій розвитку імунології (що дозволить студентам, які отримали професійну кваліфікацію імунолога, органічно інтегруватися у сфери діяльності фундаментальної та прикладної біології) та орієнтованими на потреби ринку праці (як вітчизняного, так і міжнародного).             

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє, у відповідності до навчального плану, проводити на сучасному рівні лабораторні практикуми, лабораторні та практичні заняття.                                             

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 10 штатних викладачів, з них: 2 професори, 6 доцентів, 2 асистенти. Усі викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію, є керівниками наукових робіт студентів та аспірантів. Проведення лабораторних занять і практикуму забезпечує навчальна лабораторія кафедри (9 співробітників).                                                                                                                    

Відповідно до навчального плану наші студенти проходять виробничу практику та виконують наукову роботу в рамках написання курсових робіт на базі науково-дослідних лабораторій інститутів Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров'я України.                      

Наші випускники, демонструючи високий рівень професіоналізму, ініціативність, комунікабельність, готовність до самостійної результативної праці, є конкурентоздатними, що забезпечує можливість їхнього працевлаштування  в науково-дослідних установах, клінічних лабораторіях та в системі освіти.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader