НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

 

2021-2022 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 Юлія ДРУЗЬ Поліфазний таксономічний аналіз мікроорганізмів-деструкторів гексахлорциклогексану
2 Марина ЗАГРЕБЕНЮК

Вплив пробіотичних штамів лактобацил на спектр мікробіоти при стафілококовій інфекції урогенітального тракту

3 Владислав КАМЮ

Вплив мікст-інфеції Сhlamydia trachomatis та Нerpes simplex virus-2 на імунореактивність хворих

4 Анастасія КОЛОМІЄЦЬ Оцінка якості вод антропогенно змінених водних об'єктів Києва за санітарно-мікробіологічними показниками
5 Ярослава КУЛИК Ідентифікація сайтів зв'язування та оцінка нейтралізуючої активності протидифтерійних моноклональних антитіл
6

Єлизавета МОІСЕЄКО

Скринінг штамів молочнокислих бактерій для подальшої ферментації рослинних соків
7 Сергій НАДТОКА Фотоінактивація бактерій виду Staphylococcus aureus in vitro в присутності комплексу гідрогель/наночастинки золота/фотосенсибілізатор
8 Марта ОВСІЄНКО Ефективність застосування біоремедіації ґрунтів бактеріями штаму Comamonas testosteroni B-400
9 Аліна ПОЛЯКОВА Природа та біологічна активність темного пігменту штаму Bacillus subtilis 151
10 Ілля ПУТІВСЬКИЙ Скринінг штамів деструкторів дизельного палива
11 Олександра СТАРОКАДОМСЬКА Протимікробний вплив сполук-інгібіторів сульфгідрилаз типів СysК1 і СysM з перспективою розробки нових ефективних препаратів проти туберкульозу
12 Сергій СТЕПАНЕНКО Функціональний стан фагоцитів різної локалізації у щурів з ЛПС-індукованим паркінсонізмом та його корекція препаратом цинку
13 Геннадій СУСЛОВ Нововиділені штами ґрунтових мікроорганізмів в перспективі використанння для біоремедіації довкілля
14 Богдан ТАРГОВСЬКИЙ Штамоспецифічна мінливість хімічного складу ЛПС Pantoea agglomerans
15 Олена ЦВЄТКОВА Макрофаги - перспективні мішені в протипухлинній імунотерапії
16 Ірина ЧЕРНИШ Плазмокоагулазна активність штамів Staphylococcus aureus, виділених від пацієнтів НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь»

 

 

2020-2021 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 ГАВРИЛЕНКО
Марина Валентинівна
Біогеохімічна активність мікроорганізмів на стінах з середньовічним живописом Софіївського собору
2 ГАРМАШ
Ірина Михайлівна

Дослідження біологічної активності молочнокислих бактерій, виділених з прісноводних риб

3 ГУЛЕНКО
Володимир Дмитрович

Пробіотичні властивості бактерій роду Lactobacillus виділених з ферментованих продуктів

4 ІВАСИШИНА
Марія Тарасівна
Мікробіота товстої кишки щурів та людей за модельованого остеоартрозу
5 КУПРІЙОВА
Вікторія Вікторівна
Метаболіти молочнокислих бактерій з антагоністичною активністю щодо фітопатогенних бактерій
6

СКРИПІЙ
Катерина Юріївна

Бактеріальні захворювання декоративних соснових рослин
7 ТОПЧІЙ
Анна Сергіївна
Роль сульфатвідновлювальних бактерій в утилізації полімерних та гумотехнічних матеріалів
8 ЧУКАНЬ
Людмила Олександрівна
Оцінка методів довготривалого зберігання сульфатвідновлювальних бактерій

 

2019-2020 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 ВАСЕЧКО
Олена
Олександрівна
Механізм антибіотикорезистентності як фактор вибору препаратів антибіотикотерапії
2 ВОРОБЙОВА
Наталія Геннадіївна

Моніторинг збудників бактеріальної та вірусної етіології у насіннєвому матеріалі картоплі на території України протягом 2019 року

3 ГОНЧАР
Світлана Юріївна

Динаміка змін складу мікробіоти товстої кишки щурів за пілокарпін-індукованої епілепсії

4 КУДРЕВСЬКА
Анастасія Юріївна
Ідентифікація збудників сальмонельозу птахів та моніторинг їхньої антибіотикочутливості
5 ЛИСЕНКО
Юлія Олександрівна
Антагоністична активність бактерій роду Leuconostoc
6

МЕЛЬНИК
Анастасія Юріївна

Оцінка методів контролю якості дієтичних добавок
7 ПАНЧЕНКО
Анастасія Миколаївна
Антагоністичні та біохімічні властивості бактерій виділених з ризосфери сої за фунгіцидного впливу
8 СНЄЖИК
Анастасія Ігорівна
Спектр біологічної активності грибів роду Trichoderma, виділених з різних екотопів

 

2018-2019 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 КОРБУШ
Марія Юріївна
Вплив антибіотикотерапії на оксалатдеградувальну активність нормобіоти шлунково-кишкового тракту
2 КОРНІЄНКО
Владислава Аркадіївна

Скринінг пробіотичних штамів бактерій із вираженими оксалатдеградувальними властивостями

3 МЕН
Фансьюй

Стан мікробіоти та стан слизового бар'єру кишечника при індукованому паркінсонізмі

4 ОЗАРЧУК
Анна Миколаївна
Скринінг мікроорганізмів - потенційних деструкторів пестицидів
5 ПЕРЕТЯЖКО
Ірина Анатоліївна
Роль поліфосфатаз PPN1 і PPX1 в процесі міжклітинної взаємодії
6

ПОНОМАРЕНКО
Юлія Станіславівна

Дослідження invitro впливу моно- та полікомпонентних пробіотиків на культуральні властивості
штамів роду Staphylococcus ізольованих з біотопів хворих на гостру мієлоїдну лейкемію
7 ПРОСКУРНЯ
Назар Вікторович
Вплив неіонізуючого електромагнітного випромінювання різних діапазонів на Photobacterium phosphoreum
8 ЛОХАНІ
Владислава Вячеславівна
Характеристика збудників інфекційних ускладнень опікових травм
9 ШАГАЛІЄВ
Олег Вячеславович
Вплив антифунгальних речовин на фізіологічну активність мікроскопічних грибів-деструкторів будівельних матеріалів
10 ШАПОВАЛОВА
Поліна Віталіївна
Моніторинг синтезу β-лактамаз розширеного спектру та метало-β-лактамаз кліничних штамів бактерій родів Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader