НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

  

2021-2022 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 Дар'я ГАМОВА Взаємодія бактерій роду Proteus із бактеріофагом vB_Pmi_TS в ізотропних умовах
2 Марина ІГНАТЕНКО

Чутливість біоплівки клінічного штаму Staphylococcus aureus 222 до дії кліндаміцину

3 Юлія КАЧКАРОВА

Порівняльний аналіз складу ендофітної мікробіоти зерен пшениці української та зарубіжної селекції

4 Валерія НЕЙБУРГ Комплексне застосування молочнокислих бактерій та наночасток церію для корекції ожиріння у мишей
5 Валерія НОВАЛЬСЬКА Скринінг штамів фітопатогенних бактерій, збудників бактеріозу сочевиці на території України
6

Ольга ПІДМОГИЛЬНА

Властивості новосинтезованого гуанідинійвмісного олігомеру ДЕГ-2 з аліфатичним замісником С10Н21Br2 як інгібітора біокорозії, спричиненої діяльністю сульфатвідновлювальних бактерій
7 Олександра ПОЛОТНЮК Чутливість до антибактеріальних препаратів умовно-патогенних мікроорганізмів при їх сумісному культивуванні із молочнокислими бактеріями
8 Єлизавета ПОПОВА Ідентифікація фітопатогенних бактерій виду Pseudomonas syringae за здатністю продукувати фітотоксини ліподепсипептидної природи
9 Аліса ХОЛОДНА Визначення впливу фосфітного препарату «Еколайн» на стан мікробного ценозу грунту
10 Дарина ШУСТИК Пробіотичні властивості ендофітної бактерії Paenibacillus polymyxa P 6.3 щодо пшениці сортів Чигиринка, Голіковська та Фаворитка

 

2020-2021 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 Ірина БОЙКО Міжклітинні взаємодії у Pseudomonas aeruginosa за дії похідного арилаліфатичних аміноспиртів
2 Юля ДАНИЛОВА

Отримання мутантних штамів Streptomyces violaceus УКМ Ас-2191 за впливу антибіотичних речовин

3 Юлія ЄВСЄЄВА

Селекція антибіотикорезистентних штамів Streptomyces netropsis УКМ Ас-2186 и моделювання тест-системи на основі індикатора Конго червоного

4 Мар'яна ГУБКО Ефективність нових антифунгальних препаратів щодо мікроскопічних грибів виділених з сільськогосподарських культур
5 Ілля КОСТЮК Особливості взаємодії плеоморфного мікроорганізма Proteus vulgaris із анізотропним середовищем
6

Анна КУПРИНЕНКО

Підбір штамів молочнокислих бактерій для ферментування зеленої маси рослин
7 Анна МАКАРОВА Стимулююча дія біопрепаратів виготовлених на основі грунтових стрептоміцетів
8 Євгенія МІНЧУК Поліфазний таксономічний аналіз фітопатогенних мікроорганізмів виду Еrwinia «horticola»
9 Юлія ОЛІФЕРУК Особливості хімічного складу, функціональної і біологічної активності ліпополісахаридів представників роду Azospirillum
10 Анастасія ПЕКЕЛЬНА Dietzia maris IBM B-7350 та Rhodococcus erythropolis IMB B-7351 як потенційні біодеструктори пестицидів
11 Софія ШАПОВАЛ Ідентифікація та характеристика штамів Erwinia amylovora, виділених на території України
12 Маргарита СКОВОРОДКА Стратегія виявлення групи ризику гіпероксалурії

 

2019-2020 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БУДКО
Єлєна Олександрівна
Засоби боротьби з грибами-біопошкоджувачами
2 ДРУЗЬ
Юлія Віталіївна

Антибіоплівкова активність азитроміцину щодо Pseudomonas aeruginosa та Staphylococcus aureus

3 ІВАНЕНКО
Катерина Миколаївна

Оцінка придатності методики перевірки стерильності ін’єкційного препарату «Диклофенак натрія 2,5%»

4 ІГНАТЕНКО
Марія Сергіївна
Спосіб збереження біолюмінесцентної активності бактерій Photobacterium phosphoreum Sq3 ІМВ В-7071 із застосуванням екзополісахаридів біологічного походження
5 КОКОША
Поліна Русланівна
Продукція екзополісахаридів штамами молочнокислих бактерій, ізольованих з фруктів
6

КОЛОМІЄЦЬ
Анастасія Володимирівна

Оцінка якості води за мікробіологічними показниками антропогенно змінених водойм
7 МАРЦІНКО 
Вікторія Сергіївна
Штам Stenotrophomonas maltophilia IMV B-7288, як перспективний компонент мікробного препарату для деструкції хлорорганічних забруднень
8 МОІСЕЄНКО 
Єлизавета Олександрівна
Підбір заквасочних композицій молочнокислих бактерій для ферментування рослинних соків та надання їм пробіотичних властивостей
9 ОВСІЄНКО
Марта Романівна
Деструкція гексахлорбензолу грунтовими аеробними мікроорганізмами
10 ПЄШИКОВА 
Валерія Юріївна
Ефективність різних режимів введення мультипробіотику «Симбітер Форте-Д» в динаміці розвитку цефтріаксон-модельованого дисбіозу
11 ПОЛЯКОВА 
Аліна Володимирівна
Скринінг хромогенних штамів бактерій роду Bacillus
12 ПУТІВСЬКИЙ 
Ілля Віталійович
Моніторинг мікроорганізмів з різних біотопів, стійких до розчинних сполук міді
13 РАТУШНА 
Марія Олександрівна
Різноманіття сульфідогенних мікробних угруповань у донних покладах шельфу Чорного моря
14 РЕВА
Дар'я Андріївна
Вплив різних умов культивування патогенних для бобових культур бактерій роду Pseudomonas на синтез ауксинів
15 СЛОБОДЯНЮК
Тамара Анатоліївна
Характеристика видового складу мікроскопічних грибів житлових приміщень міста Києва
16 СТАРОКАДОМСЬКА 
Олександра Дмитрівна
Вплив наночастинок діоксиду церію на ріст та люмінесценцію штаму бактерій Рhotobacterium phosphoreum ІМВ В-7071
17 СУСЛОВ
Геннадій Геннадійович
Хронічна ниркова недостатність як аспект ризику зниження оксалатдеградувальної активності кишкової мікробіоти
18 ЧЕРНИШ
Ірина Ігорівна
Порівняльна оцінка показників реакції плазмокоагуляції Staphylococcus aureus у зразках біологічного матеріалу різного походження
19 ШЕВЧУК
Надія Володимирівна
Виділення та ідентифікація бактерій роду Pediococcus з традиційних ферментованих продуктів України
20 ШОВКОВА
Олександра Дмитрівна
Нетрадиційні дріжджі енологічного походження як продуценти зовнішньоклітинних гідролітичих ферментів

 

2018-2019 н.р. 

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 ЮРЧЕНКО
Олена Володимирівна
Перспективи використання олії Nigella sativa районованої в Україні для терапії та профілактики інфекційних захворювань
2 ГАВРИЛЕНКО
Марина Валентинівна

Отримання етанолу за сумісної ферментації дріжджів та лактобактерії з крохмалевмісних відходів

3 ГАРМАШ
Ірина Михайлівна

Біологічна активність штамів молочнокислих бактерій, ізольованих з прісноводних риб

4 ІВАСИШИНА
Марія Тарасівна
Зміни мікробіоти при 6-OHDA-паркінсонізмі та їх лікування фулеренами
5 КАТУНІНА
Катерина Валеріївна
Дослідження систем взаємообумовленості параметрів маси тіла та співвідношення Firmicutes і Bacteroidetes у мікробіомі дорослого населення України
6

КОРЕЦЬ
Катерина Анатоліївна

Ефективність українських мікробіологічних препаратів у системі захисту рослин
7 КУПРІЙОВА
Вікторія Вікторівна
Біологічні особливості штамів роду Lactobacillus і Leuconostoc, ізольованих з ферментованих продуктів рослинного походження
8 РОДЗІНСЬКА
Анна Юріївна
Вплив ібупрофену на специфічну антимікробну активність меропенему
9 ТОПЧІЙ
Анна Сергіївна
Здатність сульфатвідновлювальних бактерій
до утилізації полімерних і гумотехнічних матеріалів
10 ЧУКАНЬ
Людмила Олександрівна
Вплив умов довготривалого зберігання
на життєдіяльність сульфатвідновлювальних бактерій
11 ШЕПЕЛЕВА
Анна Ігорівна
Бактерії роду Pseudomonas - збудники хвороб сої
12 ШУСТАВЕЦЬКА
Наталія Михайлівна
Зміна складу мікробіоти шлунково-кишкового тракту
при ліпополісахарид-модельованому паркінсонізм

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader