НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

 

 

2021-2022 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 Давид АРУТЮНЯН Молекулярні механізми стійкості рослин до патогенів та розробка нових екологічно безпечних засобів захисту рослин
2 Ірина КРИВОШЛИК

Розробка імуноферментної тест-системи для визначення анти-HSP60 антитіл у сироватці крові людини

3 Ангеліна ЛОЦЬКО

Функціональний стан макрофагів у щурів з чутливою та резистентною до цисплатину карциномою Герена

4 Анастасія МАРИНЧЕНКО Фенотипові і функціональні характеристики мікроглії у щурів з різними моделями хвороби Альцгеймера
5 Ольга МАЖАРА Дослідження імунотоксичного впливу лектину бактеріального походження за умови його введення інтактним мишам лінії Balb/c
6

Марія НЕЧИПОРЕНКО

Вітамін D у розвитку гуморальної імунної відповіді за різного перебігу COVID-19
7 Марія ПАСІЧНІЧЕНКО Поляризована активація циркулюючих фагоцитів у щурів з різними моделями хвороби Альцгеймера
8 Катерина РЕБЕНКО Особливості гуморальної та клітинної імунної відповіді у жінок з різним ступенем тяжкості COVID-19
9 Вікторія РІЗНІЧУК Редокс-залежні особливості нейтрофілів у хворих на колоректальний рак
10 Ірина СЕМЧУК Перехресна реактивність алергенів волоського горіха, арахісу підземного та пилку берези повислої у тесті дегрануляції базофілів
11 Анастасія СОЛОМАХА Прогностичне значення мастоцитів при раку передміхурової залози
12 Дарія ТАРАСЮК Оцінка алоімунних антиеритроцитарних антитіл до резус-фактору у вагітних жінок різних регіонів України
13 Анастасія ЦИНЦЕУС Структура серопозитивності у хворих на іксоїдні кліщові бореліози на території України
14 Інна ЧУЧВЕРА Вплив LPS-індукованого сепсису на гематологічні та імунологічні показники у мишей лінії C57BL/6N
15 Інна ШЛАПАК Гіперчутливість до антигенів кліщів домашнього пилу у структурі алергічних реакцій негайного типу

 

2020-2021 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 Тетяна БАРАДАЧОВА Дослідження in vitro регенеративних ефектів кондиційованого середовища нейрогенних клітин фетального мозку щура
2 Анастасія БАСАРАБА

Ефективність застосування методу алергенспецифічної імунотерапії у хворих на алергічний риніт

3 Єлизавета ВЕСЕЛОВСЬКА

Дослідження імунотоксичного впливу лектину Bacillus subtilis IBM В-7724 за умов гострої токсичності

4 Лілія ГОРАЧКО Вплив протипухлинної вакцини на основі дендритних клітин на функціональну активність Т-лімфоцитів у хворих на рак легені
5 Сергій КАЛЬМАН Роль мітохондріального рибосомного білка MRPS18-2 в канцерогенезі
6

Вікторія ПАНЧЕНКО

Цитотоксична протипухлинна активність природних кілерних клітин людини з різним фенотипом
7 Яна ТЕРПИЛОВСЬКА Маткові природні кілерні клітини та їх асоціація з повторюваною послідовною втратою вагітності
8 Ольга ЯМІНСЬКА Вікові та гендерні особливості гуморального імунітету у хворих на COVID-19

 

2019-2020 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 ВДОВИЧЕНКО
Анна Володимирівна
Вплив терапії з використанням мезенхімальних стовбурових клітин на фактори гуморального та клітинного імунітету у пацієнтів з серцевою недостатністю
2 ВОВКОЛУП
Катерина Володимирівна

Особливості експресії генів UCKL1, AIP та PKN1 у сироватці хворих на рак молочної залози залежно від молекулярного підтипу

3 ГОНЧАРОВА
Яна Юріївна

Імунореактивність організму пацієнтів з черепно-мозковою травмою

4 КАМЮ
Владислав
Олександрович
Оцінка імунологічних показників хворих на HHV-7 після застосування комплексної терапії
5  КУЛИК
Ярослава Сергіївна
Порівняння антигенних властивостей рекомбінантних похідних дифтерійного токсину
6

КУТАШЕНКО
Валерія Петрівна

Експресія факторів Яманака у первинних лімфоїдних органах в процесі старіння
7  СТЕПАНЕНКО
Сергій Вікторович
Фенотипово-функціональна характеристика фагоцитів у щурів з ЛПС-індукованим паркінсонізмом
8 ТЮПА
Дар'я Юріївна
Системний імунітет після моделювання черепно-мозкової травми у щурів
9 ЦВЄТКОВА
Олена Андріївна
Фагоцитарна активність нейтрофілів мозку після моделювання черепно-мозкової травми у щурів
10 ЯЩЕНКО
Ірина Володимирівна
Діагностична ефективність дослідження тимічних мігранітів при підозрі на тяжкий комбінований імунодефіцит

 

2018-2019 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 ІСАЄНКО
Роберт Сергійович
Вплив протипухлинних вакцин на рівень ангіогенез-асоційованих цитокінів у мишей з високоангіогенним варіантом карциноми легені Льюїс
2 ДОНЮК
Дарія Михайлівна

Особливості імунного статусу у людей-носіїв
різних типів герпесвірусів

3 НЕСИН
Дарина Юріївна

Популяційна та функціональна характеристика клітин периферичної крові хворих на лімфому Ходжкіна

4 НІКІТЕНКО
Марія Володимирівна
Функціональний стан NK клітин за умов респіраторних інфекцій у дітей
5  КАНЬШИНА
Марія Максимівна
Порівняння показників імунної системи у дітей та дорослих при трансплантації нирки 
6

 МОКРИЦЬКА
Світлана Романівна

Характеристика імунного статусу у людей з вірусемією при герпесвірусних захворюваннях 
7 МОСКВІНА
Марина Філіповна 
Протипухлинна та імуномодулююча ефективність вакцини на основі дендритних клітин в комбінації з наночастинками оксиду заліза 
8 МАТОЛІНЕЦЬ
Юлія Олександрівна
Кількісні характеристики церкулюючих нейтрофілів у пацієнтів з пухлинами головного мозку різного генезу
9 НЕЧИПОРУК
Катерина Олегівна
Характеристика змін показників імунітету у реципієнтів ниркового алотрансплантату від АВ0-несумісних донорів у різні післяопераційні терміни
10 ГРОМНАДСЬКА
Ольга Олександрівна
Вплив дексаметазону на клітинність лімфоїдних органів мишей 
11 ЧЕРЕДНІЧЕНКО
Юлія Сергіївна
Кількісна характеристика цитотоксичних клітини імунної системи при гліомах головного мозку
12 КОЛТУНОВА
Олена Сергіївна
Вплив ростового фактору HB-EGF на диференцювання моноцитів у макрофаги
13 СТЕПАНЮК
Максим Вікторович
Стан імунної системи у реципієнтів ниркового алотрансплантату від родинного донора в різні післяопераційні терміни
14 ВЕЛИКИЙ
Василь Юрійович
Протипухлинна та імуномодулююча активність ліпосомальної форми бактеріального лектину b Subtilis b-025

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader