НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

 

2020-2021 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 ВЕЛИКИЙ
Василь Юрійович
Вплив модуляції активності SIRT-1 на тип клітинної смерті, автофагію та репарацію ядерної ДНК в клітинах адаптивної ланки імунітету в умовах шоксидативного стресу
2 ГРОМНАДСЬКА
Ольга Олександрівна

Вплив дексаметазону на морфологічні показники лімфоїдних органів мишей

3 МАКЕДОН
Єлизавета Сергіївна

Роль оксалат-деградувальної активності мікробіоти в патогенезі ниркової недостатності

4 МОКРИЦЬКА
Світлана Романівна
Характеристика імунної реактивності пацієнтів інфікованих вірусом Епштейн-Бар, класифікованих за кількістю лімфоцитів периферичної крові, до та після лікування
5 МОСКВІНА
Марина Філіповна
Вплив вакцини на основі дендритних клітин в комбінації з наночастинками оксиду заліза на формування протипухлинної імунної відповіді на моделі саркоми 37 мишей
6

НЕЧИПОРУК
Катерина Олегівна

Характеристика змін показників імунітету у реципієнтів ниркового алотранспланата від АВ0-несумісних та АВ0-сумісних родинних донорів у різні післяопераційні терміни
7 ТИМОШЕНКО
Анжеліка Станіславівна
Оптимізація підходів до одержання зрілих дендритних клітин моноцитарного походження in vitro

 

2019-2020 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 МАЖАНСЬКА
Наталія Анатоліївна
Вплив аутоімунного тиреоїдиту на розвиток папілярної карциноми щитоподібної залози
2 МЕЛЬНИКОВА
Олександра Ігорівна

Вплив пробіотикотерапії на експресію Толл-подібних рецепторів за експериментальної стафілококової інфекції

3 МИХАЙЛИШЕНА 
Альона Віталіївна

Серологічний та молекулярно-генетичний моніторинг вірусу вірусної діареї великої рогатої худоби (BVDV) як індуктора розвитку маститу у корів

4 МОРОЗОВ
Сергій
Дмитрович
Особливості імунологічних показників у пацієнтів з герпесвірусами людини 6 і 7 типів
5 ПАЛАМАРЬОВА
Анастасія Володимирівна
Функціональні особливості нейтрофілів у щурів з черепно-мозковою травмою
6

СТЕПУРА
Катерина Олександрівна

Функціональний профіль фагоцитів різної локалізації у щурів з гліомою С6
7 ШУЛЯК
Олена Анатоліївна
Вплив пpoфілaктичнoгo зacтocувaння пpeпapaту acпapaгінaтa Zn64 нa функціoнaльний cтaн мононуклеарних фагоцитів у щуpів з eкcпepимeнтaльним пapкінcoнізмoм

 

2018-2019 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 ГЕРАСИМЧУК
Катерина Михайлівна
Вивчення ефективності регенерації імунної системи при багатократному введенні
мультипотентних стропальник клітин
2 ГЛАДУН
Діана Вадимівна

Вплив наночастинок різного походження на функціональну активність циркулюючих фагоцитарних клітин імунної систем

3 ЗВАРИЧ
Лілія Миколаївна

Віддалені наслідки дії іонізуючого випромінювання на стан клітинного імунітету учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

4 КОЦЮБА
Ольга Геннадіївна
Прогностичне значення С-реактивного білка у хворих на рак молочної залози
5 ЛУЧИНСЬКА
Маргарита Олександрівна
Вивчення впливу пірогеналу на розподіл CD34+ - клітин у мишей
6

МАЙБОРОДА
Ярослав Романович

Реакція імунної системи щурів з гліомою С6 після застосування агоніста ТПР3
7 МАРТИНЮК
Мирослава Мирославівна
Вплив холодового стресу на функціональний стан клітин центральних та периферійних органів
імунної системи
8 СЕМЕНЮК
Дмитро Олександрович
Кінетика взаємодії HBD-2 з мембранами еритроцитів
9 СТАРЕНЬКА
Ірина Олександрівна
Виділення рекомбінантного HBD-2 та визначення його біологічної активності

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader