НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
вибіркових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра клінічної медицини
 Klinichna medicine logoДисципліни, які викладаються студентам, що навчаються за освітньою програмою «Медицина»

 

 Освітній рівень «Магістр»
 
 3 семестр
 
«Патологія клітин»
 
Patolohiia klityn Предметом вивчення дисципліни «Патологія клітин» є морфо- та патогенез, етіології хвороб і наслідки альтерації клітин під впливом хвороботворних агентів або в результаті розвитку відповіді організму на них. Детально розглядаються особливості ультраструктурної патології клітин та морфологічні прояви різних видів дистрофій з поясненням механізмів і закономірностей їх розвитку. Порівнюються види компенсаторно-пристосувальних реакцій та їх значення для організму. Аналізуються порушення крово- та лімфообігу та їх наслідки. Розглядаються різні види некрозу, їх класифікація, наслідки та відмінності від апоптозу. Вивчається характер запалення та розвиток імунопатологічних процесів в організмі. На оригінальних гістологічних препаратах розглядається алгоритм опису патоморфолологічних змін в органах, на підставі якого у студентів формується здатність і навички патоморфологічного методу дослідження
   
«Гістофізіологія репродуктивної системи»
 
Histofiziolohiia reproduktyvnoi systemy Навчальна дисципліна «Гістофізіологія репродуктивної системи» є складовою освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр». У програмі дисципліни розглядаються особливості ембріогенезу, анатомічної та гістологічної будови чоловічої та жіночої репродуктивних систем; принципи нейроендокринної регуляції та функціонування репродуктивної системи; сучасні методи діагностики та основні види патології жіночої та чоловічої статевих систем. Вивчається гістоструктура різних органів нейроендокринної та статевої систем за умов норми та при деяких видах патологій
   
 
4 семестр
 
«Механізми старіння клітин»
 
Mekhanizmy starinnia klityn Значення дисципліни «Механізми старіння клітин» полягає у глибокому висвітленні основних принципів старіння клітин організму. Студенти вивчають структурні і функціональні вікові зміни організму на субклітинному, клітинному, органному і системному рівнях організації живого за різних умов в нормі та при патології; проводиться причинний аналіз процесів старіння клітин та організму; порівняльний аналіз старіння у клітинах різних груп живих організмів; розгляд можливих способів керування розвитком процесу старіння з метою вирішення сучасних фундаментальних та прикладних задач в біології та медицині
   
6 семестр  
   
«Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія»
 
Klinichna mikrobiolohiia virusolohiia ta imunolohiia Лекційні теми курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів мікробіології, вірусології та імунології. Студенти вивчають принципи мікробіологічної та біохімічної ідентифікації ентеробактерій, грам-позитивних коків, ранових інфекцій, забір і транспортування біологічного матеріалу, механізми резистентності бактерій до антибіотиків, їхню клінічну значимість та шляхи подолання, особливості клінічної картини та патогенезу вірусних інфекцій людини на клітинному рівні та на рівні організму, структуру імунограми у здорових людей та пацієнтів із запальними захворюваннями, інтерпретацію та аналіз гістограм протокової цитофлуориметрії для оцінки кількісних та метаболічних характеристик імунної реактивності, а також досліди, записані на відео, представлені у комп’ютерних програмах та інших навчальних технологіях. Студенти спрямовані на пошук вирішення ситуативних завдань (скласти алгоритм преаналітичної та аналітичної стадій діагностики мікробних та вірусних інфекцій, оцінити імунний статус пацієнта, тощо) з експериментальним та клініко-діагностичним спрямуванням
   
7 семестр  
   
«Імунна система та алергічні реакції: від норми до патології»
 
Imunna systema ta alerhichni reaktsii vid normy do patolohii «Імунна система та алергічні реакції: від норми до патології» є вибірковою дисципліною, яка охоплює вивчення клінічних, лабораторних та інструментальних методів обстеження та встановлення їх адекватності та ефективності для діагностики, лікування та профілактики алергічних захворювань та патологічних станів імунної системи. Студентів навчають методам клінічного, лабораторного, функціонального обстеження імунної системи, визначенню характеру, принципам діагностики і лікування імунологічних та алергологічних порушень у хворих з різною патологією, виявленню клінічних, гематологічних та імунологічних ознак імунних порушень у хворих з гострою, рецидивуючою та хронічною патологією, постановці клінічного діагнозу, призначенню адекватної терапії та оцінці її ефективності при алергічних захворюваннях та патологічних станах імунної системи
   
   
   
 
 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader