НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
обов’язкових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра клінічної медицини
 Klinichna medicine logoДисципліни, які викладаються студентам, що навчаються за освітньою програмою «Медицина»

 

 Освітній рівень «Магістр»
 
 1 семестр
 
«Медична біологія»
 
Medychna biolohiia
Навчальна дисципліна «Медична біологія» є обов’язковою дисципліною, що передбачає набуття студентами знань біологічної та біоорганічної хімії, гістології, цитології та ембріології, фізіології, медичної генетики, клінічної імунології, інфекційних хвороб, епідеміології, медичної паразитології, тощо; формування вмінь застосовувати отриманні знання в сфері клінічної медицини для обґрунтування клінічного діагнозу та пояснення особливостей перебігу патологічних процесів в організмі людини. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Медична біологія» є біологічні основи життєдіяльності людини.
   
2, 3 семестри
 
«Гістологія, цитологія та ембріологія»
 
Histolohiia tsytolohiia ta embriolohiia «Гістологія, цитологія та ембріологія» є обов’язковою дисципліною, що надає знання з особливостей будови клітин, які є основною структурно-функціональною одиницею живого, різних типів тканин, які будують органи та системи органів організму людини. Визначальні аспекти функціонування тканин і органів пов’язані із етапами і особливостями їх розвитку під час ембріонального періоду, а також впливу різних факторів на цей процес. Саме тому в курсі «Гістологія, цитологія та ембріологія» вивчається мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова клітин і тканин, гістологічна структура органів і систем органів та закономірності їх розвитку у пренатальний період.
   
 
4 семестр
 
«Гігієна з основами екології та соціології медицини та здоров'я»
 
Hihiiena z osnovamy ekolohii ta sotsiolohii medytsyny ta zdorovia «Гігієна та екологія з основами екології та соціології медицини та здоров'я» є обов’язковою дисципліною, що висвітлює закони впливу на окремих людей та колективів соціальних, природних та штучних чинників навколишнього середовища та методи оцінки стану навколишнього середовища з огляду на його потенційну і реальну небезпеку для здоров’я населення, об’єктів навколишнього середовища. Вивчення дисципліни дозволяє узагальнити уявлення про фактори навколишнього середовища на основі їхньої кількісної характеристики та закономірностей впливу на організм людини, сформувати гігієнічне мислення - розуміння ролі чинників навколишнього середовища та соціальних умов життя у виникненні захворювань, здатність обґрунтовувати та впроваджувати профілактичні заходи, контролювати їх ефективність, прогнозувати санітарну ситуацію з урахуванням найближчої та відділеної перспективи розвитку країни.
   
5 семестр  
   
«Мікробіологія, вірусологія та імунологія»
 
Mikrobiolohiia virusolohiia ta imunolohiia «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» є обов’язковою дисципліною, що висвітлює біологічні властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів, вірусів та закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини та зовнішнім середовищем. Розглядаються сучасні методи мікробіологічної та вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних хвороб. Дана дисципліна дозволяє узагальнити уявлення про основні механізми формування імунної відповіді організму людини, основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш поширених хвороб людини
   
8 семестр  
   
«Соціальна медицина, громадське здоров'я з основами доказової медицини»
 
Sotsialna medytsyna hromadske zdorovia z osnovamy dokazovoi medytsyny «Соціальна медицина, громадське здоров’я з основами доказової медицини» є обов’язковою дисципліною, що передбачає опанування особливостей організації та планування медико-статистичних досліджень; розрахунок та аналіз основних статистичних показників, що характеризують діяльність медичних закладів; можливості проведення досліджень, використання їх результатів та медичної літератури, керуючись принципами доказової медицини; комплексний аналіз медико-статистичних показників діяльності системи охорони здоров'я
   
11 семестр  
   
«Гігієна та екологія»
 
Hihiiena ta ekolohiia «Гігієна та екологія» є обов’язковою дисципліною, що висвітлює закони впливу на окремих людей та колективів соціальних, природних та штучних чинників навколишнього середовища та методи оцінки стану навколишнього середовища з огляду на його потенційну і реальну небезпеку для здоров’я населення, об’єктів навколишнього середовища. Вивчення дисципліни дозволяє узагальнити уявлення про фактори навколишнього середовища на основі їхньої кількісної характеристики та закономірностей впливу на організм людини, сформувати гігієнічне мислення - розуміння ролі чинників навколишнього середовища та соціальних умов життя у виникненні захворювань, здатність обґрунтовувати та впроваджувати профілактичні заходи, контролювати їх ефективність, прогнозувати санітарну ситуацію з урахуванням найближчої та відділеної перспективи розвитку країни
   
12 семестр  
   
«Соціальна медицина, громадське здоров'я»
 
Sotsialna medytsyna hromadske zdorovia Дисципліна «Лабораторні дослідження в криміналістиці» включає до себе засвоєння студентами основних властивостей крові та інших біологічних виділень людини, які дозволяють встановити їх наявність та видову специфічність, оцінку результатів молекулярно-генетичного дослідження зразків та слідів біологічного походження, яке направлене на ідентифікацію особи або визначення біологічної спорідненості осіб, їх інтерпретацію та формулювання відповідного висновку
   
 
 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader