НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
обов’язкових компонентів,
викладання яких забезпечує
кафедра клінічної медицини
 Klinichna medicine logo 

 Освітній рівень «Магістр»
 
 1, 2, 3 семестри
 
«Гістологія, цитологія та ембріологія»
 
Histologiya cytologiya ta embriologiya

 

 

Навчальна дисципліна «Гістологія, цитологія та ембріологія» є складовою програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр медицини» професійної кваліфікації «лікар» за освітньою програмою «Медицина». «Гістологія, цитологія та ембріологія» є обов’язковою дисципліною, що надає знання з особливостей будови клітин, які є основною структурно-функціональною одиницею живого, різних типів тканин, які будують органи та системи органів організму людини. Визначальні аспекти функціонування тканин і органів пов’язані із етапами і особливостями їх розвитку під час ембріонального періоду, а також впливу різних факторів на цей процес. Саме тому в курсі «Гістологія, цитологія та ембріологія» вивчається мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова клітин і тканин, гістологічна структура органів і систем органів та закономірності їх розвитку у пренатальний період.
4, 5 семестри
 
«Мікробіологія, вірусологія та імунологія»
 
Microbiology virology immunology Навчальна дисципліна «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» є складовою програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» є обов’язковою дисципліною, що висвітлює біологічні властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів, вірусів та закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини та зовнішнім середовищем. Розглядаються сучасні методи мікробіологічної та вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних хвороб. Дана дисципліна дозволяє узагальнити уявлення про основні механізми формування імунної відповіді організму людини, основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш поширених хвороб людини.
   
 
5,6 семестр
 
«Пропедевтика внутрішньої медицини»
 
Propedevtika vnutryschnoy medicine Навчальна дисципліна «Пропедевтика внутрішньої медицини» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». «Пропедевтика внутрішньої медицини» є обов’язковою дисципліною, яка вивчає методи і прийоми клінічного обстеження хворого, особливості професійного спілкування лікаря з пацієнтом, суб’єктивні та об’єктивні прояви захворювань (симптоми і синдроми), причини та механізми їх виникнення і розвитку (семіологія) з метою встановлення діагнозу.
Вивчення дисципліни відбувається у два логічних етапи – засвоєння основних методів фізикального, інструментального та лабораторного обстеження хворого, після чого студенти опановують основні симптоми та синдроми при найбільш розповсюджених захворюваннях внутрішніх органів та правила встановлення синдромного діагнозу.
 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader