НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

Klinichna medicine logo

 

Кафедра клінічної медицини створена 03 грудня 2018 року (наказ ректора № 1116-32 від 3 грудня 2018 р.)

Кафедра є випускною для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Магістр» ОП «Лабораторна діагностика».

Штат кафедри складають досвідчені викладачі, які мотивують та заохочують здобувачів освіти до навчання.

 

Основні напрями роботи кафедри

Основними напрямами роботи кафедри клінічної медицини є:

 • створення матеріально-технічної бази для проведення лекційних та практичних занять на базах клінічних медичних закладів для студентів спеціальностей «Лабораторна
  діагностика» та «Медицина» на рівні, що відповідає вимогам МОЗ України та міжнародним стандартам;
 • співпраця з державними та приватними організаціями в рамках навчального та лікувального процесів;
 • розробка науково-методичної літератури для студентів кафедри з метою забезпечення успішного навчального процесу;
 • профорієнтаційна діяльність кафедри, пропаганда та популяризація медичної науки, участь викладачів та студентів кафедри в інститутських олімпіадах, наукових школах та
  семінарах;
 • активна участь в наукових конференціях, симпозіумах та наукових семінарах за напрямами діяльності кафедри;
 • впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес.

 

Навчально-методична робота

Завданням кафедри на найближчі 5 років у навчально-методичній роботі має стати:

 • розробка і вдосконалення навчальної документації відповідно до сучасних світових вимог вищої медичної освіти;
 • сприяння впровадженню та удосконаленню новітніх форм і методів організації навчального процесу;
 • створення сучасних підручників та посібників, підготовка курсів лекцій для викладання іноземною (англійською) мовою;
 • підготовка англомовних програм та методичних розробок;
 • створення та удосконалення навчальних програм підготовки магістрів за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» та 222 "Медицина"
 • наукове співробітництво в рамках міжуніверситетських угод, залучення до навчання на кафедрі іноземних громадян;
 • створення і розширення клінічних баз виробничої практики для кваліфікованої підготовки студентів;
 • підписання нових договорів з клінічними лабораторіями, багатопрофільними лікарнями, амбулаторіями та поліклініками;
 • застосування інформаційних технологій в процесі організації самостійної роботи студентів.

 

Наукова робота та міжнародні зв'язки

Наукова робота співробітників кафедри буде виконуватись у рамках Закону України № 5460-VI від 16.10.2012 «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та Державної комплексної програми розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Відповідно до зазначених документів планується:

 • брати участь у конкурсах науково-дослідних проектів і грантів МОН України, МОЗ України, НАН України, інших установ державної та приватної форм власності;
 • брати участь у конкурсах міжнародних проектів з метою проведення спільних наукових досліджень та навчальних програм з провідними медичними науковими та навчальними центрами світу;
 • спрямовувати роботу співробітників кафедри до публікацій результатів наукових досліджень кафедри у високорейтингових фахових зарубіжних виданнях;
 • залучати співробітників, студентів, аспірантів та докторантів кафедри до участі у міжнародних фахових наукових конференціях та школах;
 • посилити наукову співпрацю з науковими установами НАНУ, МОЗ України та науковими профільними центрами світу;
 • забезпечувати підвищення якості науково-дослідної роботи кафедри шляхом проведення регулярної роботи наукового семінару кафедри, щорічного аналізу персональних наукових здобутків співробітників кафедри.

 

Робота зі студентами та учнівською молоддю

 • підтримка участі студентів кафедри та ННЦ «Інститут біології та медицини» в конкурсах наукових студентських робіт;
 • залучення до участі студентів в рамках міжнародних освітніх програм;
 • заохочення студентів та кафедри до участі у міжнародних конференціях, стажуванні студентів в Європейських університетах;
 • підтримка поширення інформації про кафедру, Інститут та Університет, популяризація університетських цінностей.

 

Підготовка професорсько-викладацького складу

Станом на березень 2023 р. на кафедрі клінічної медицини працює 9 співробітників, з них: 2 доктора наук (1 професор і 1 доцент), доцент і 6 асистентів. 
Кафедра активно планує і в майбутньому сприяти підвищенню кваліфікації викладачів, залучати молодих фахівців до навчального процесу.

 

Основні умови успішного здійснення програми

Успішне здійснення програми розвитку кафедри внутрішньої медицини можливе за наступних умов:

 • активна участь викладачів та співробітників кафедри в поліпшенні медичної, освітньої та наукової роботи кафедри;
 • успішне використання вітчизняного та світового досвіду організації навчально-методичної та науково-дослідної роботи;
 • реалізація ефективної кадрової політики на кафедрі;
 • залучення до роботи кафедри провідних вітчизняних та закордонних фахівців;
 • забезпечення підтримки ініціатив кафедри керівництвом Інституту та університету;
 • наявність відповідного фінансування з боку державних і недержавних установ.

 

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader